Kent ve Demiryolu Menü

Kent ve Ulaşım

Kalıcı Başlantı:

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Ulaştırma Ana Planı İlişkisinin Değerlendirilmesi

(yorumlar kapalı)

resimBir kentin yerleştiği alandaki doğal ve yapay unsurlar arasındaki ilişkiler, doğal yapıya en az zarar verecek ve yerleşimin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu ilişkiler kent planlarında ortaya konur ve uygulanır. Planlama ve uygulama aşamalarında gösterilen hassasiyetler, bugün ve gelecekteki doğal ve yapay çevrenin durumunu belirler.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Metrobüs (BRT) Sistemlerinin Planlama, Tasarım Ve İşletim Özellikleri

(yorumlar kapalı)

resim

Metrobüs (BRT, Bus Rapid Transit) sistemlerinin yurtdışındaki uygulamaları gün geçtikçe yaygınlaşmakta, ülkemizde de uygulanmakta ve yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Metrobüs, bir toplu taşıma sisteminin sahip olması gereken bileşenleri, literatürdeki tanımına göre, esnek ve yüksek performanslı bir yapıda bünyesinde toplamaktadır. Bu nitelikler için, sistem ve bileşen özelliklerinin doğru seçilmesi ve bunlar arasındaki ilişkilerin doğru kurulması gerekmektedir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

“Doğru” ya onikinci değişiklikte de ulaşılamadı

(yorumlar kapalı)

resim21.05.1992’de Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde bugüne dek 12 kez değişiklik yapılmış ve bu "hizmet" bir yap-boza dönüştürülmüştür. Yönetmelik son halini 17 Eylül 2009’da almıştır. Bu tarihte yapılan değişikliklerle; servis araçlarının en fazla 12 olabilen yaşı, 20’ye yükseltilmiş, rehber personel yaşındaki alt sınır 22’den 20’ye, eğitim düzeyi de lise mezunundan ilkokul mezununa düşürülmüştür.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Adalara Mopur Değil Vapur İstiyoruz

(yorumlar kapalı)

resimİBBve İDO A.Ş. tarafından 24.9.2009 tarihi itibariyle başlatılan Şehir Hatları Vapur Seferlerinin Kış Tarifesi’nde  herhangi bir uyarı yer almamasına rağmen Adalar halkına hizmet eden vapurlar yerine sefere  motorlar konulmuştur. Seyir ve can güvenliği nedeni ile motorlar khalk tarafından istenmemektedir. Bu talebe İDO’nun kulak vermesi için bir imza kampanyası başlatılmış olup kampanyaya destek olunması istenmektedir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Yolcu Trenleri Gecikmeli Çalışıyor

(yorumlar kapalı)

resim27 Eylül ila 1 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 10.Ulaştırma Şurası öncesi Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından yapılan basın açıklamasında iktidarın "demiryollarını devlet politikası haline getirdik" söylemi eleştirilerek hızlı tren dışındaki yolcu trenlerine önem verilmediği ve çok tehirli işletildiği belirtilmiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Ulaştırmada Jeofiziğin Katkısı Ve İşlevi.

(yorumlar kapalı)

resimKaradan yapılacak ulaştırma ağı; Şehir içi, Şehirlerarası ve Ülkelerarası olarak veya raylı-raysız sistem olarak sınıflandırılabilir. Şehir içi ulaşım ise kendi içerisinde Yeryüzü ve Yeraltı ulaşım sistemleri olarak çeşitlenir. Bütün bu ulaşım sistemlerinin inşası sırasında çoğunlukla bir ya da birkaç yeraltı problemi dolayısı ile ek gider anlamına gelen sorunlar, proje değişiklikleri, zaman aşımları ve ka­muoyunda güvensizlikler oluşmaktadır.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Demiryolu Üstü Otobüs Yolu Başvurusu Yok Dedi

(yorumlar kapalı)

resimKocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli İli İzmit İlçesi eski tren garı ve deposu arasındaki demiryolu hattı üzerine tercihli otobüs yolu ve durak yapılma girişiminin hız kazanması üzerine BTS İstanbul 1 Nolu Şubesi bu girişime izin verilmemesi için ilgili kurumlara yazı ile başvurmuştu. Kocaeli Koruma Kurulu Müdürü bu başvuruya 07.08.2009 tarihinde verdiği yanıtta tercihli otobüs yolu için herhangi bir başvuru olmadığını bildirmiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Ulaştırma Sektörü – Üniversite İşbirliği

(yorumlar kapalı)

resimUlaştırma sektörü ve üniversite arasındaki işbirliği; insan kaynağı yetiştirme /istihdam etme ve araştırma yapma/sorun çözme kapsamında ele alınabilir. Ülkemizdeki ulaştırma sorunlarının (ve daha birçok sorunun) altında yatan başta gelen nedenlerden biridir, bu işbirliği eksikliği. İşbirlikleri kendiliğinden kurulmaz; ilgili taraflar bu yöndeki iradelerini gereksinimler doğrultusunda ortaya koymalıdır.

Devamı için tıklayınız »