Kent ve Demiryolu Menü

Anılarda Demiryolları

Kalıcı Başlantı:

HAYDARPAŞA GARI’NIN İNGİLİZ İŞGALİNDEN KURTULUŞU

(yorumlar kapalı)

 kd15 Ocak 1919 da Haydarpaşa Garı’nı işgal eden İngilizler, 25 Eylül 1923 gecesine kadar işgali sürdürdüler. O günleri yaşayanlar Hintli muhafızların Haydarpaşa’da nöbet tuttuğunu, Gar’ın cephane deposu olarak kullanıldığını anlatıyorlar. Büyük Zaferimizden sonra da işgali sürdüren İngilizler üniformalı Türk subaylarının Gebze’den ileriye geçmesini yasaklamışlardı.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

MEMLEKETİN DEMİRSPORLARI

(yorumlar kapalı)

 kdÇağdaşlaşma hamlesinin bir sembolü olarak, sanayiyi-ticareti-kültürü ülkenin en ücra köşelerine yayan demiryolları, spor alanında da üzerine düşen görevi başarıyla yapmıştır yıllarca. Bununla birlikte Demirsporlar sosyal tesisleriyle, yöre halkının farklı kesimlerine de hitap etmiştir. Bu kamusal rol, KİT’lerin birer birer tırpanlanmasıyla sahnedeki önemini kaybetti ve gittikçe küçüldü. Ancak geleneği yaşatanlar hala ayakta ve bize onların mirasını taşımak gibi önemli bir görev düşüyor.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Bir lokomotif Sirkeci’den Haydarpaşa’ya nasıl geçirilir?

(yorumlar kapalı)

 kdDemiryollarımızın mevcut bütün lokomotif ve vagonlarının ayni şekilde Sirkeci’den Haydarpaşa’ya geçirildiği ve bir seferde ancak mahdut miktarda muharrik ve müteharrik malzeme nakledilebildiği nazarı itibara alınırsa, seferlerin adedi hakkın da çok iyi bir fikir edilmiş olur. Şunu da ilave edelim ki salların bu gidiş gelişleri her şeyden evvel havaya ve suyun yüksekliğine tabidir…

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Memlekete demiryolu yapılsın da isterse burnumun dibinden geçsin

(yorumlar kapalı)

 kd

 kd

 

 

 

1944 tarihli demiryollar dergisindeki "Yabancı devletlerin Türkiye’de demiryolu kurmak bir şekilde yaptıkları teşebbüslerin asıl mak­sat ve hedefini araştırmak ve Milli demiryolculuk politikasının bütün  gayelerini de ortadan kaldırmış olduğunu belirtmek, Türk demiryolculuğunun tarihini yazacak  olanların belli başlı mevzuları olacaktır" sözünden yola çıkarak…

Devamı için tıklayınız »