Kent ve Demiryolu Menü

Anılarda Demiryolları

Kalıcı Başlantı:

Bir lokomotif Sirkeci’den Haydarpaşa’ya nasıl geçirilir?

(yorumlar kapalı)

 kdDemiryollarımızın mevcut bütün lokomotif ve vagonlarının ayni şekilde Sirkeci’den Haydarpaşa’ya geçirildiği ve bir seferde ancak mahdut miktarda muharrik ve müteharrik malzeme nakledilebildiği nazarı itibara alınırsa, seferlerin adedi hakkın da çok iyi bir fikir edilmiş olur. Şunu da ilave edelim ki salların bu gidiş gelişleri her şeyden evvel havaya ve suyun yüksekliğine tabidir…

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Memlekete demiryolu yapılsın da isterse burnumun dibinden geçsin

(yorumlar kapalı)

 kd

 kd

 

 

 

1944 tarihli demiryollar dergisindeki "Yabancı devletlerin Türkiye’de demiryolu kurmak bir şekilde yaptıkları teşebbüslerin asıl mak­sat ve hedefini araştırmak ve Milli demiryolculuk politikasının bütün  gayelerini de ortadan kaldırmış olduğunu belirtmek, Türk demiryolculuğunun tarihini yazacak  olanların belli başlı mevzuları olacaktır" sözünden yola çıkarak…

Devamı için tıklayınız »