Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD de Sordu; Demiryolu Ne Zaman Kapatılacak-I?

(yorumlar kapalı)

 kdMarmaray CR1 inşaatı kapsamında Halkalı –Gebze arası demiryolu hattının  DLH’nın sözleşme belgelerine göre 05 Aralık 2008 Cuma günü, TCDD’nin iç emirlerine göre de 08 Aralık 2008 Pazartesi günü kapatılmış olması gerekiyordu. Ancak banliyö hatlarının seçimler öncesi kapatılması halinde İstanbul kent içi ulaşımında sorunların yaşanacağı bununda sandığa yansımasının iktidar için kayıp olacağı düşünülerek hatların kapatılmasının ileri bir tarihe ötelendiği iddia edilmekte idi.

Öyle de oldu.

Marmaray Projesi kapsamında Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi (2 yoldan 3 yola çıkartılması) İnşaat, Elektrik ve Mekanik Tesisler (Sözleşme CR1) inşaatı için, Haydarpaşa-Gebze ile Sirkeci-Halkalı demiryolu hattının 08 Aralık 2008 tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle işletmeye kapatılacağı yetkililerce açıklanmıştır.

Ancak 2009 yılına girilmesine rağmen söz konusu demiryolu hatlarının ne zaman kapatılacağı yönünde bir tarih açıklanmamıştı.

Halkalı –Gebze arası demiryolu hattının Marmaray CR1 inşaatı kapsamında ne zaman kapatılacağını kamuoyu bilmese de bu hatlar üzerinde tren işleten demiryolu İdaresinin haberi vardır diye düşünülmekteydi.

TCDD’de Sordu;

Ancak TCDD tarafından DLH’ ye 12.11.2008 tarihinde 16755 sayı ile yazılan yazıda Halkalı –Gebze arası demiryolu hattının Marmaray CR1 inşaatı kapsamında ne zaman kapatılacağı sorulmaktaydı?

DLH Yanıtladı;

DLH Genel Müdürlüğü tarafından TCDD’ye yazılan 04.12.2008 tarih 24094 sayılı yazıda "CR1 Sözleşmesi kapsamında Halkalı –Gebze arası demiryolu hattının kapatılma tarihi 08.12.2008’den geçici süre uzatımı verilerek 15.06.2009 tarihine ertelenmiştir" denilmektedir.

 kd

· Marmaray Projesinde TCDD’nin taraf ve sahip olmadığı bir kez daha ortaya çıktı

TCDD ve DLH arasında yapılan bu son yazışmada da görüleceği üzere TCDD’nin Marmaray projesi ile sahiplik ve taraf olma adına bir yetkisi bulunmamakta. Kentsel dönüşüm projelerine ana ulaşım omurgası olacak olan Marmaray’a arazi sunma ve arta kalanları da yine ranta dönük yatırımlara açma görev ve yetkisi bulunmaktadır. Bu amaçla daha şimdiden Halkalı Misafirhanesinin bulunduğu alan, Yedikule Cer Atölyesi ve Yenimahalle Fidanlığı TOKİ’ye altın tepsi içinde sunulmuştur.

· Halkalı Gebze demiryolu hattının kapatılmadan önce yapılması gerekenler

Halkalı –Gebze arası demiryolu hattının Marmaray CR1 inşaatı kapsamında kapatılmadan önce yapılması gerekenler ise kısaca şunlardır.

Gebze’ye yolcu trenleri için yeni bir gar ve tesisler yapılacaktır. Gebze İstasyonu doğu giriş tarafındaki yarma içine toprak dolgu yapılması dışında bir gelişme henüz yoktur.

Yük taşımasının kesintiye uğramaması için Derince Limanında düzenleme ve İnşaatı devam eden Tekirdağ Limanının tamamlanması gerekmektedir. Özellikle Tekirdağ limanın tamamlanmasının 15.06.2009 tarihine yetişmesi mümkün değildir. Tekirdağ Limanının söz konusu amaca hizmet edebilmesi için İnşaatı devam eden Muratlı-Tekirdağ Demiryolunun tamamlanması gerekir ki bu hattın tamamlanıp açılışının 15.06.2009 tarihine yetiştirilmesi imkânsız görülmektedir. Ayrıca Marmara denizindeki demiryolu araç ve vagonlarının taşınması için feribotlara ihtiyaç vardır. Feribot alımı veya siparişi konusunda da basına yansıyan henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

· Bu gelişmelere rağmen Halkalı Gebze Demiryolu hattı 15.06.2009 tarihinde kapatılır mı?

 kdKentsel dönüşüm projelerine dayanak olarak kullanılan Marmaray şimdi de seçim öncesi ve seçim sonrasında dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.

AKP, İBB Başkanlığı seçimini kazanırsa… Bu durumda bizim yaptığımız uygulamalar projeler kamuoyu tarafından onaylamaktadır diyerek teknik alt yapısı hazır olmasa bile 15.06.2009 tarihinde demiryolu hatlarını kapatacaktır.

AKP, İBB Başkanlığı seçimini kaybederse… Bu durumda da 15.06.2009 tarihinde banliyö tren hatları yine kapatılacaktır. Hattın kapatılması sonucu karayoluna yönlenen yaklaşık günlük 130.000 yolcu için alternatif ulaşım imkânları yaratılmayacak/yaratılması için yeni seçilen belediyeye imkân ve olanak (yasal/maddi) sağlanmayacak. Oluşan kaos ortamını "biz iktidarda olsak böyle olmazdı" söylemi ile bir dahaki seçimlere kadar taşıyacak.

—15.06.2009 tarihinin ardında başkaca bir hesap yoksa

—15.06.2009 tarihe kadar gerek İdari Yargıya gerekse Koruma Kurullarına yapılan başvurulardan olumlu bir sonuç alınamazsa

—Hatların kapatılmasının kent içi ulaşıma olumsuz etkileri ve bu inşaatın demiryolu tarihsel mirasını yok edeceği konusunda siyasi iktidar üzerinde kamuoyu baskısı oluşturulamazsa 160 gün sonra banliyö trenlerini bir daha hiç kullanamayacağız.

DLH öyle diyor

 

· Marmaray Projesinde hala yeri netleşmeyen köyler

31.12.2008 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI " nın Ulaştırma Başlığı altındaki hedeflerde "intermodal taşımacılığın geliştirilmesi ve demiryolu ile yük taşımacılığının artırılmasına yönelik olarak Lojistik Köyler kurulacaktır." denilmektedir. Gerek demiryolu taşımacılığındaki yeni taşıma şekillerine uyulması gerekse AB ile uyum çerçevesinde Marmaray Projesi kapsamında da Lojistik Köyler planlanmış ve projelendirilmişti. Bu kapsamda Halkalı’da Lojistik köy kurulacak olup en az 200.000m2 alana ihtiyaç duyulmaktaydı. Halkalı’da bu işe uygun olan alan yok pahasına TOKİ’ye verilince Lojistik köy yer değiştirdi. Yeni yer İspartakule olarak belirlendi. Ancak İspartakule’de kamulaştırma bedellerinin yüksek olması yetkilileri yeni köy yeri araştırmaya yönlendirdiği ifade edilmektedir.

CR1 Sözleşmesi kapsamında

Halkalı Gebze arası demiryolunun kapatma tarihinin

08.12.2008 tarihinden

15.06.2009 tarihine

Ötelenmesinin yaratacağı hukuki sorunlar

· Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Marmaray Projesinin ikinci etabı olan CR 1 için TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile DLH Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme gereği Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hattının 2′ den 3 yola çıkarılması ve inşaat gerekçesiyle 08 Aralık 2008 tarihinden itibaren enaz 2 yıl boyunca işletmeye kapatılması hakkındaki idari işlemin İPTALİ İLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI talebi ile 06.11.2008 tarihinde Ankara 10. İdare mahkemesine E:2008/2246 sayılı davayı açmıştı. 

08.12.2008 tarihi Sözleşmenin taraflarınca 15.06.2009 tarihine ertelenmesi nedeniyle dava konusu (talebi) ortadan kalkmış gözükmektedir. Bu nedenle Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından yeni bir dava için İdari Yargıya başvuru yapılma konusu hukuki değerlendirmeye alınmalıdır.

 

· BTS üyesi Soner Önal tarafından İstanbul 8 İdare Mahkemesinde 2008/1637 Esas nosuna kayden açılan ve yetki alanı gerekçesi ile Ankara’ya taşınan davada "Marmaray Projesi kapsamında yapılacak olan, "Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının(TCDD) İyileştirilmesi(2 yoldan 3 yola çıkartılması) İnşaat, Elektrik ve Mekanik Tesisler İşi(Sözleşme CR1)" inşaatı için, 08 Aralık 2008 tarihinden itibaren yapılacak olan Haydarpaşa-Gebze ile Sirkeci-Halkalı demiryolu hattının en az 2 yıl süreyle işletmeye kapatılması(Ek:1) yönündeki davalı idare işlemi ile davaya konu işlemin alt yapısını oluşturan CR1 Sözleşmesi ve bu kapsamda TCDD Genel Müdürlüğü ile DLH Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün iptaline" karar verilmesi talep edilmiştir.

 

Yani Halkalı Gebze arası demiryolu inşaatı için taraflar arasında imzalanmış bulunan "CR1 sözleşmesi"nin bütünü için iptal talep edildiğinden dava konusu devam etmektedir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu