Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Söğütlüçeşme’de Fiili İşgal Yok(muş)

(yorumlar kapalı)

 kd

İnşaası devam eden İBB’nin Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arası metrobüs hattının son U dönüş viyadüğünün TCDD’nin Söğütlüçeşme tren istasyonu istimlâk hudutları içine gündüz kondu yaklaşımı ile inşaatına başlanılması ile birlikte yaşanan süreç komedi filmlerini aratmayacak cinsten.

Yaklaşık 2 aydır Söğütlüçeşme istasyon sahası içinde Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arası Metrobüs hattının U dönüş inşaatı devam etmektedir.

TCDD 1.Bölge yetkililerince 30.10.2008 tarih 143 sayı ile verilen talimat doğrultusunda Erenköy Banliyö şefliği tarafından 3091 ve 4807 sayılı yasa kapsamında inşaatın durdurulması için Kadıköy Kaymakamlığına şikâyette bulunulmuştur.

Bunun üzerine habersiz olarak TCDD arazisine inşaat yapan/yaptıran İBB 31.10.2008 tarihinde TCDD ye yazdığı yazıda "metrobüs hattının İstanbul’un her iki yakasında yaygınlaştırılmasının trafik sorununa önemli ölçüde çözüm getireceği, III Etap Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattının Şubat 2009 tarihinde bitirilmesine çalıştıklarını belirterek gerekli çalışma izninin verilmesi" talep edilmiştir.

31.10.2008 tarih 148 sayılı emirle oluşturulan TCDD heyeti 03.11.2008 tarihinde Söğütlüçeşme İstasyonunda inceleme yaparak 13 maddeden oluşan bir rapor tanzim etmiştir.

Raporda:

 kd1- İBB Başkanlığınca ilgi yazıda metrobüs projesi ile Söğütlüçeşme de Kuruluşumuza ait Taşınmaz üzerinde metrobüs projesinin gerçekleştirmek üzere Kuruluşumuzdan izin talep etmektedir. Ancak Kuruluşumuz’ KİT statüsünde olduğundan mevzuatımız gereği Belediye ve Resmi Dairelere dahi ücretsiz yer tahsis edilmesi kullanımına izin verilmesi, bedelsiz devir edilmesi gibi tasarruflarda bulunma yetkisine sahip değildir.

2- Belediye den temin edilen plana göre Metrobüs güzergâhı ve durak Kuruluşumuza ait Haydarpaşa-Bostancı arasını da içeren 240 ada, 1 parsel de eski demiryolu güzergahı üzerine isabet ettiği anlaşılmaktadır.

3- Çalışma yapılan alan Boğaz köprüsünden ve D-100 karayolu bağlantı yolundan gelen metrobüs hattına ait yol Haydarpaşa-Ankara hattı Söğütlüçeşme istasyonunun Kuzey tarafından Söğütlüçeşme istasyonu ile Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi arasında Ankara cihetinden giriş yaparak istasyon viyadüğüne paralel şekilde ilerleyip U dönüşü yaparak tekrar aynı hattan geri dönüş olarak istimlakımız içerisinde planlandığı ve bu plan çerçevesinde Kazık makinesi, yol makine ekipmanları, v.b. araziye yerleştirildiği görülmüştür.

4- Marmaray projesin sonunda Söğütlüçeşme mevcut Kuzey peron orta peron olarak hizmet verecek olup ayrıca şartnamesine göre Söğütlüçeşme Yenikapı arasında 90 saniye aralıkla Banliyö treni işletilmesi öngörülmektedir.

5- İstasyon sahası Tüp geçit öncesi son istasyon olduğundan Söğütlüçeşme önemli bir gar olacaktır. Bu da çok yoğun bir yolcu sirkülâsyonunun olacağını göstermektedir.

6- Ayrıca Hızlı Tren inşaatını yürüten İnşaat Dairesi ile APK Dairesince Söğütlüçeşme Gar sahasında Proje Etüt kd çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların detayı bilinmemekle birlikte özellikle Hızlı Tren işletmeciliğinde yolcuların araçlarını park ederek seyahatlerini sürdürmelerini bahis konusu olduğundan metrobüs güzergahı mevcut otopark niteliğindeki arazimizin otopark kapasitesini büyük ölçüde düşürdüğünden ileride bu konuda bir sıkıntı ile karşılaşmamak için Kadıköy Belediyesi tarafından otopark olarak kullanılan bu sahanın değiştirilmemesi, ayrıca demiryolu viyadüğü altındaki Ankara cihetinde kalan kısımdan oluşturulacak azami kapasitede otopark alanının Belediyece düzenlenmesi ve metrobüs ün Söğütlüçeşme’ye gelmesi ile birlikte buradaki yolcu yaya otopark ihtiyaçları ve akslarının TCDD-Kadıköy Belediyesi İBB arasında ortak bir çalışma yapılarak belirlenmesi ve planlanması.

7- Metrobüs yolunun Söğütlüçeşme Gar sahasına karayolu giriş çıkışım" engellemeyecek şekilde tasarlanması gerekir.

8- Söğütlüçeşme kapalı gar kompleksinin bitiminden (5576 m2+2460 m2) Haydarpaşa ciheti viyadük altı Ticaret İmarlı plan tadilatı Bayındırlık Bakanlığınca onaylanmış olup; bu saha ile ilgili uzun süreli kira sözleşmesi mevcuttur.

9- Marmaray projesi kapsamında söz konusu alan ile ilgili DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün görüşlerinin alınması uygun olacaktır.

10- İBB yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Kuruluşumuz arazisine, metrobüs hattının seyrettiği, D-I 00 karayolundan istasyonumuza gelen üst geçit inşaatının yapılacağı, Söğütlüçeşme Gar sahası ile Metrobüs durağı arasında yolcu transferleri için yaya alt geçidinin yapılacağı, D-I00 karayolunun üzerinden demiryoluna paralel ve hattın kuzeyine yine yaya üst geçiti yapılacağı ifade edilerek söz konusu projelerin tamamlanma aşamasında olduğu belirtilerek en kısa zamanda Kuruluşumuzun onayına sunulacağı,

11- Bölgemiz Anadolu yakasında (Haydarpaşa-Gebze) hattında günlük ortalama 70.000 yolcu taşınmaktadır. Belediye yetkililerinin ifadelerine göre metrobüs hattı ile günlük minimum 400.000 yolcu taşınmasını planladıklarım belirtmişlerdir. Bu durumda Söğütlüçeşme’nin ne ölçüde yoğun bir transfer garı olacağı ve ileriye yönelik ihtiyaçların ve planlamaların bu kapasite dikkate alınarak çalışmaların yürütülmesi.

12- Metrobüs projesi, İstanbul ulaşımına çözüm getirmesi gözüyle bakılan ve İBB’nin büyük önem verdiği çalışmalardan birisidir. Söğütlüçeşme’nin de transfer istasyonu olması hasebiyle metrobüs güzergahının Söğütlüçeşme de demiryolu ile yolcu entegrasyonu açısından kamu hizmetine büyük katkı sağlayacak bir proje olduğu anlaşılmaktadır. Metrobüs köprüsünden Haydarpaşa cihetine doğru inişte köprü kotundan sıfır noktasına ininceye kadar garın kuzey cephesinin görünümünü menfi yönde etkileyecektir.

13- Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında, meri mevzuat çerçevesinde Taşınmazlarımız üzerinde Metrobüs projesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi ve taşınmazımızın bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince tasarruf edilebilmesine yönelik yapılacak işlemin belirlenmesinin Genel Müdürlüğümüzün takdirlerinde olacağı kanaatine varılmıştır,denilmektedir.

 kd

Bu raporun içeriğini ve söylemek istediğini anlamaya çalışalım.

· Talep eden resmi bir kuruluş dahi olsa TCDD bedelsiz arsa devir edemez kullandıramaz.

4736 sayılı kanun gereği TCDD, mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik indirimi hariç olmak üzere, hiçbir kimse ya da kuruma bedelsiz devir yapmaz. TCDD söz konusu yaya aykırı olarak Marmaray projesi kapsamında DLH’ye arazi tahsisi yapmış ve yapılan bu arazi devrinin iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesinde dava açılmış olup Dava Danıştay’da devam etmektedir. Yine aynı yasaya aykırı olarak Söğütlüçeşme İstasyonu istimlak hudutları dahilindeki arazi İBB tarafından kullanılmaktadır.

 kd

· Söğütlüçeşme’ye Marmaray projesi tamamlanınca daha çok ihtiyaç olacak.

Söğütlüçeşme mevcut Kuzey peron orta peron olarak hizmet vereceğinden bu yönde yapılacak bir yapılaşma yolcu giriş çıkışını engelleyecektir.

· Söğütlüçeşme hızlı tren garı olarak kullanılabilir.

Halen devam eden Ankara İstanbul hızlı tren projesinde İstanbul’da hızlı tren garının yeri belli değildir. Söğütlüçeşme İstasyonu içinde bu kapsamda Etüd çalışması devam etmektedir.

· Metrobüs+Marmaray+Hızlı Tren/Salı Pazarı+FB Stadı ulaşım ve otopark sorunu

Metrobüs, Marmaray ve Hızlı tren yolcuları ile yeni yapılacak Salı Pazarı projesi ve Fenerbahçe stadının yaratacağı ulaşım sorunu ve anılan bölgedeki otopark yetersizliği Kadıköy’ün karayolu trafiğini içinden çıkılamaz hale getirecektir. Buna ilave olarak Söğütlüçeşme Viyadük altı Ticaret Merkezinin planının Bayındırlık Bakanlığından onaylandığı ve ilgili firmaya bu alan kiralandığı göz önüne alındığında bu yapılaşmada ayrı bir yük getirecektir ulaşım sorununa.

 kd

· Metrobüs plan ve projesi TCDD’ye inşaat bittikten sonra gönderilecek(miş)

Raporun 7. maddesinde "Metrobüs yolunun Söğütlüçeşme Gar sahasına karayolu giriş çıkışım" engellemeyecek şekilde tasarlanması gerekir" denilirken 10. maddesinde "İBB yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda Kuruluşumuz arazisine, metrobüs hattının seyrettiği, D-I 00 karayolundan istasyonumuza gelen üst geçit inşaatının yapılacağı, Söğütlüçeşme Gar sahası ile Metrobüs durağı arasında yolcu transferleri için yaya alt geçidinin yapılacağı, D-I00 karayolunun üzerinden demiryoluna paralel ve hattın kuzeyine yine yaya üst geçiti yapılacağı ifade edilerek söz konusu projelerin tamamlanma aşamasında olduğu belirtilerek en kısa zamanda Kuruluşumuzun onayına sunulacağı, ifade edilmektedir. Söz konusu proje tasarlanma aşamasını geçmiş fiili olarak inşaat tamamlanmak üzeredir.

· İstanbul Ulaşım sorununa hangi proje çözüm getirecek?

Raporun 12. maddesinde "Metrobüs projesi, İstanbul ulaşımına çözüm getirmesi gözüyle bakılan ve İBB’nin büyük önem verdiği çalışmalardan birisidir" denilmektedir. İBB nin hangi projesine karşı kamuoyu tepkisi oluşuyorsa yada hangi yanlış ulaşım projesi halka şirin gösterilmek isteniyorsa İstanbul’daki Ulaşım Sorununu çözecek proje diye dillendirilmektedir. Hani Marmaray çözecekti, olmadı lastik tüp çözecekti, olmadı, 7 tepe 7 tünel, 3.köprü, ….Karada büyüyoruz denizde küçülüyoruz. Seçmece vapurumuz SH Fatih in görünümüne bakınca denize girince çektimi acaba diye sorasımız geliyor. Yetkililere söylemeli denize girince çekmeyen vapur yapmalılar.

· Zincirlikuyu- Söğütlüçeşme Metrobüs inşaatı seçim yatırımı(mı)

İBB’nin "Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattının Şubat 2009 tarihinde bitirilmesine çalıştıklarını belirterek gerekli çalışma izninin verilmesi" ni TCDD’den talep ettiği 31.10.2008 tarihli yazı bu hattın bir yerel seçim yatırımı olduğunu açıkça göstermektedir. Görüleceği üzere inşaat için çalışma izni isteniyor. Kiralama talep edilmiyor. İstanbul 2010 Kültür Başkenti projesinin sloganı "sahne senin İstanbul". Demiryolları da bu projeye "TCDD arazileri garları senin İBB" sloganı ile katkı sunmaktadır.

 

Kadıköy Kaymakamlığına yapılan şikâyet sonucu ve Raporun 13.maddesi

Kadıköy Kaymakamlığı 14.11.2008 tarih 30 sayılı RED kararında, "Metrobüs hattı ihalesini alan Kalyon İnşaat tarafından Mülkiyeti TCDD’ye ait olan arazi üzerinde inşaata başlanıldığı şikâyeti üzerine yapılan tahkikatta; fiili bir işgalin olmadığı, kurumlar arası bir anlaşmasızlık olduğu, 3091 sayılı kanuna göre yapılacak bir işlem bulunmadığını,3091 sayılı kanunun 7 maddesine göre arazi üzerinde hak iddia edenlerin mahkemeye dava açabileceklerini" bildirmiştir.

 

Yani İBB tarafından TCDD’ye ait arazi üzerinde izinsiz olarak yapılan inşaat fiili işgal kapsamında değerlendirilmemiştir.

 

Raporun 13 maddesinde ise sayılan tüm bu olumsuzluklar ve yasalara aykırı durum hakkında takdir yetkisi TCDD Genel Müdürlüğüne bırakıldığı ifade edilmiştir.

Takdir değil, yasaların gereği yapılsın.

TCDD burada takdir yetkisini değil yasa hükümlerini uygulamalıdır. Raporda üstü örtülü olarak ifade edildiği gibi seçim yatırımı olan kaçak ve bir çirkin mimari örneği olarak inşaa edilen Metrobüs U dönüş Viyadüğü inşaatı mahkemeye başvurularak durdurulmalı, durdurulmuyorsa bile arazi kullanım bedeli piyasa rayici üzerinden İBB’den tahsil edilmelidir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu