Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Tarihi Yarımada Sempozyumu 15-16.11.2007

(yorumlar kapalı)

 kdTMMOB İstanbul Büyükkent Şubesince düzenlenecek olan "tarihi yarımada sempozyumu 15-16 Kasım 207 tarihlerinde İTÜ Mimarlık Fakültesi-Taşkışla 109 nou salonda yapılacaktır. Semozyum programı aşağıdadır.

ı. GÜN

15 Kasım 2007 Perşembe

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI: 10.00-10.30

TEMATİK SUNUŞ: 10.30-11.30 Prof. Dr. Doğan Kuban

1. OTURUM: 11.30-13.00

Oturum Başkanı: Y. Mimar Erdal Aktulga

Tarih Yarımada’nın Dünya Kültür Mirasındaki Yeri ve Gelişmeler

Cumhur Güven Taşbaşı – İstanbul Vali Yardımcısı

Tarihi Yarımada Yönetim Planı

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy

Tarihi Yarımada Koruma Sürecinde UNESCO Önerileri

Doç. Dr. Deniz İncedayı

Sorular – Cevaplar

Yemek Arası: 13.00-14.00

2. OTURUM: 14.00-16.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Günhan Danışman Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı

Tarihi Yarımada’nın Planlama ve Koruma Tarihi Doç. Dr. Nilgün Ergün – Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy

Tarihi Yarımada’da "Modernleşme DinamikleriKoruma" İkilemi

Doç. Dr. Gülşen Özaydm

Kentsel Arkeolojik Sit Alanında Planlama Konuları Prof. Dr. Zekiye Yenen – Dr. Elif Örnek Özden

Uluslararası Koruma Ölçütleri Çerçevesinde Tarihi Yarımada Koruma Sorunsalı

Prof. Dr. Nur Akm

Sorular – Cevaplar

çay Arası: 16.00-16.30

 

3. OTURUM: 16.30-18.00

Oturum Başkanı: Sabri Orcan – TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

1860’dan 1960’a Tarihi Yarımada ve Arkeoloji Nezih Başgelen – Arkeolog/Editör

1960’dan 2007’ye Tarihi Yarımada ve Arkeoloji Doç. Dr. Aslı Ecim Özdoğan

Marmaray ve Metro Kazıları Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Dr. İsmail Karamut – İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü

Sorular – Cevaplar

 

2. GÜN

16 Kasım 2007 Cuma

 

TEMATİK SUNUŞ: 10.00-11.00

Yıldız Uysal – Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

4. OTURUM: 11.00-13.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Afife Batur Suriçi’nin Sit İlanı Çerçevesinde Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi

Uğur İnan – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürü

Koruma Planı Kapsamında Proje Çalışmaları Cem Eriş – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevre Koruma Müdürü

Tarihi Kentlerin Korunması ve Yeniden Düzenlenmesinde Sorumluluk ve Yeterlilik Sorunları

Doç. Dr. İclal Dinçer

Tarihi Yarımada Konulu Belge ve Çalışmaların Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Nadide Seçkin

Sorular – Cevaplar

Yemek Arası: 13.00-14.00

5. OTURUM: 14.00-15.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet Okyay Fener Balat Rehabilitasyon Programı Burçin Altmsay – Y. Mimar

Kara Surları ve Çevresi Koruma Sorunları Prof. Dr.· Zeynep Ahunbay

Tarihi Yarımada’da Restorasyonla Yapılan Tahribatlar

Acar Avunduk – Y. Mimar

Sorular – Cevaplar

çay Arası: 15.30-16.00

FORUM: 16.00- 18.00

Forum Yöneticisi: Eyüp Muhcu – Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı

 

 

 

    TMMOB

Mimarlar Odası

                         İstanbul Büyükkent Şubesi

           Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvarı Beşiktaş

                                            34349 İstanbul

                        Tel: (0212) 22769 LO, Faks: (0212) 236 85 28

                                       mimarist@mimarist.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com