Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Hızlı Tren, Sürat Demiryolu na Karşı….!

(yorumlar kapalı)

"Hızlı Tren" "Sürat Demiryolu"na Karşı!

Erhan Öncü

Ulaşım-Art Ltd., Şair Nedim S. 5/8 A.Ayrancı 06690 Ankara

Tel: (312) 442 62 71

erhan@u-art.com

Öz

Bildiride Ankara-İstanbul koridorundaki iki "hızlı demiryolu" projesi incelenmektedir. Otuz yıl önce başlanan ancak sonradan "uyumaya bırakılan" "Atiliye-Sincan Sürat Demiryolu Projesi" ile mevcut hattın iyileştirilmesi olarak başlanan, sonunda mevcut demiryolunun yanında iki yeni yüksek standartlı hat inşasıyla Eskişehir-Ankara kesimi işletme aşamasına gelmiş bulunan "Hızlı Tren Projesi" değerlendirilmektedir.

 kdBitirilmesine izin verilmeyen Ayaş Tünelinin de yer aldığı "Sürat Demiryolu Projesi", bu koridorda daha önce Alman, Fransız, Japon ve Türk firmalarının hazırladığı projeler, ekonomik ve mali etütlerde yer alan bilgilere dayanılarak değerlendirilmektedir. Mevcut demiryolu koridorunda yapımı devam eden ve ilk günden bu yana teknik özellikleri ve buna bağlı olarak maliyeti büyük ölçüde değişerek yükselen "Hızlı Tren" projesi de TCDD tarafından hazırlanmış raporlardaki verilerle incelenmektedir.

Güncel gelişmeler "Hızlı Tren Projesi" ile "Sürat Demiryolu Projesi"ni karşı karşıya getirmiştir. Bugünkü yönetimin büyük desteğine mahzar olan "Hızlı Tren Projesi"nin, otuz yıldır inşaatı "devam eden" ve yapılan büyük harcamalara rağmen ulusal bir hayal kırıklığına dönüşen "Sürat Demiryolu Projesini" tarihe gömmesi ve "Sürat Demiryolu Projesi"nin "fişinin çekilmesi" beklenmektedir.

Bildiride, her iki projenin resmi belgelerine dayanılarak gelişmeleri değerlendirilmekte; riskleri, maliyetler ve talep tahminleri yeniden ele alınmaktadır. Bildirinin sonuç bölümünde, hem "Hızlı Tren Projesi"nin "Sürat Demiryolu Projesi"ni "öldürmesi" ve hem de her iki projenin de birlikte yer alması senaryoların olası sonuçlan değerlendirilmekte; Ankara-İstanbul koridoru demiryolu taşımacılığı konusunda bir strateji ve eylem planı önerilmektedir.Anahtar sözcükler: Ankara-İstanbul Demiryolu Rehabilitasyonu, Sürat Demiryolu, Hızlı Tren, Ayaş Tüneli, Arifıye-Sincan Demiryolu, yüksek hızlı tren….

7.Ulaştırma Kongresinde sunulan bildirinin tamamını indirmek için tıklayınız

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: Erhan Öncü