Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Marmaraya açılan ilk dava Ankaraya taşındı.

(yorumlar kapalı)

Projesi kamuyoundan gizlenerek devam ettirilen Marmaray’a, ilk davanın açıldığını ( http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=128 ) sitemizde 28 Eylül 2007 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk. İstanbul 9. İdare Mahkemesi 04.02.2008 tarih ve E: 2007/1555, K:2008/169 sayılı kararında 2577 sayılı kanunun 32/1 sayılı maddesindeki "İdari işlemi veya İdari sözleşmeyi yapan İdari merciin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi yetkilidir" hükmüne atıfta bulunarak Dava dosyanının Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

 kd 

DLH ya bedelsiz arazi devri yasal değil

CR1 olarak adlandırılan TCDD banliyö hatlarının 3 yola çıkartılması ve rehabilite edilmesi inşaatı için TCDD tarafından, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğüne yapılan bedelsiz arazi ve yetki devirlerinin iptali için mahkemeye başvurulmuştu Yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, "TCDD Genel Müdürlüğü tarafından, Marmaray Projesi inşaatı gerekçe gösterilerek yapılan usul ve kanunlara aykırı, bedelsiz arazi ve gayrimenkul devri ile gayrimenkullerle ilgili yapılan usul dışı yetki devrine konu DLH Genel Müdürlüğü ile TCDD Genel Müdürlüğü arasındaki anlaşma ve anlaşma gereği yapılan yer teslimlerinin(Gebze, Pendik, Maltepe Söğütlüçeşme, Haydarpaşa ve Halkalı istasyonları ile Yedikule yol atölyesi arazisi) iptali" talep edilmişti.

SİT alanı olan Haydarpaşa gara sahasında Şantiye kurulamaz

İptal davasına konu olan olayla ilgili olarak, geçtiğimiz aylarda da koruma kurullarına ihbarda bulunulmuş ve "hakkında SİT kararı verilen yerler ile tescilli yapıların yanında izinsiz inşaat faaliyeti gösterildiğine ve bu faaliyetin durdurulması gerektiği konularına" yer verilmişti. Bu şikayet üzerine İstanbul 5 nolu kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu raportörleri tarafından Eylül 2007 ayı başında yerinde tespit ve incelemeler yapılmış olup, kurulun kararı henüz açıklanmamıştır.

Tahsisi yapılan yerlerde "özel firmaların" şantiye kurduğu ve faaliyet yürüttüğü, kullandığı yerler için hiçbir bedel ödemediği iddia ediliyor. Marmaray Projesi ile ilgili olarak açılan ilk iptal davası olma özelliğini taşıyan bu işlemler için,

Davada karar başka bir bahara değil Ankara’ya kaldı

-Yapılan devir teslim işlemleri ile ilgili olarak, TCDD Genel Müdürlüğü yasalara aykırı davrandığı, yapılan işleme dayanak teşkil ettiği ilan edilen 4736 sayılı kanun, mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik indirimi hariç olmak üzere, hiçbir kimse yada kuruma bedelsiz devir yapmaya izin vermemediği,

-TCDD mülkiyetindeki arazi ve gayrimenkullerin üzerindeki tasarruf ve karar hakkı TCDD Yönetim Kurulunda olup, bu yetki hiçbir suretle devredilemeyeceği,

-Tarihi Bağdat demiryolu hattı üzerinde kurulan DLH’ya ait şantiyelerle ilgili Tarihi ve Kültürel Varlıkları koruma ile ilgili mevzuat çiğnendiği şeklindeki açıklamalara yer verilen dava dilekçesininde içinde bulunduğu dosysa yetki yönünden Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Karar başka bahara olmasada Ankara’ya kalmıştır.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com