Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

BTS’den Parti Bşk.na Faks-Yıpranıyoruz

(yorumlar kapalı)

 

TBMM de görüşülmekte olan SSGSS yasa tasarısı yasalaştığı takdirde yıpranma hakları elinden alınacak olan TCDD makinistlerinin sorununu BTS İstanbul 1 Nolu Şubesi TBMM de grubu bulunan parti başkanlarına faks çekerek iletti. Çekilen faksta önerge verilerek bu hak kaybının önlenmesi istendi.   

Sayın; R.Tayyip ERDOĞAN

AKP Genel Başkanı

TC. Başbakanı

 

Bizler TBMM de görüşülen SSGSS yasasının bu haliyle yasallaşması halinde en fazla olumsuz yönde etkilenecek meslek gurubuyuz.

 

Şöyle ki;

 

TCDD de memur statüsünde çalışan Makinist ve Ateşçi ünvanlı personelin tren üzerinde geçen fiili süreleri 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunun 32. maddesi gereği yıpranma kapsamında idi. Yani bir fiil tren üzerinde çalışmaya %50 oranında hizmet süresi eklenip sosyal güvenlik kurumuna pirimi işverenimiz TCDD tarafından ödenmektedir.

Madde 32 -İştirakçilerin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fiili hizmet müddetlerinin her yılı için hizalarında gösterilen müddetler eklenir. (1)(5)

İştirakçiler

 

Hizmetin Geçtiği Yerler

 

Eklenecek
Müddetler Ay

————————————–

 

—————————————

 

————–

a) Muvazzaf, yedek ve gedikli
gedikli erbaşların; (2)

 

Cumhuriyet ordusu
subaylarla askeri memur ve kadrolarında

 

3

b) (Değişik : 4/4/1995 – 4104/1 Md.)
Asaleti onaylanmış olmak şartıyla
adaylıkta geçirilen süreler dahil
polis, komiser yardımcısı, komiser,
başkomiser, emniyet amiri, emniyet
müdürleri ile bu ve daha yukarı
maaş ve derecelerdeki emniyet
mensuplarının; (3)

 

Emniyet ve polis mesleğinde

 

3

c) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin;

 

Lokomotif üzerinde

 

6

 

 

Yukarıya eklediğim 5434 sayılı yasada belirtilen fiili hizmete 6 ay eklenmesi hakkından TCDD Makinistinin yararlanabilmesi için bir yılda lokomotif üzerinde çalışma süresinin 2700 saati doldurması (aylık 225 saat) şartı aranmaktadır.

 

Bu hak demiryolu işletmeciliğinin tarihi kadar eski bir uygulamadır. Yıpranma hakkı makinistlik mesleğinin çok zor ve yıpratıcı bir meslek olmasından dolayı verilmiş bir haktır.

 

Ve bu durum 5434 sayılı yasada diğer çalışanlara verilen ek sürelere göre en fazlası (6 ay) makinistlere verilerek bir anlamda da teyit edilmiştir.

 

TCDD de çalışan biz makinistler mesleğin çok dikkat ve önem isteyen bir meslek olmasından dolayı işe alınırken tam teşekküllü hastanelerden tüm vücut fonksiyonlarımızın kontrol edildiği sağlık muayenesinden geçtikten sonra yine Psikoteknik muayene dediğimiz çeşitli psikolojik ve refleks testlerinden geçeriz. Her altı ayda bir sağlık, her iki yılda bir bu psikoteknik kontroller yapılır. Çalıştığımız kurumda Faal personel olarak tabir edilen statüyle gece-gündüz demeden hafta sonu, bayram nedir bilmeden çalışmaktayız.

· 25 bin volt yüksek gerilim altında görev yapmamız

· Lokomotif kabinlerindeki aşırı yüksek sesin yarattığı olumsuz çalışma ortamı

· Gece çalışması

· Çalışma şartları nendi ile düzensiz beslenme ve istirahat (uyku)ve stres

aşırı yıpranmanın en büyük nedendir.

 

Bu yoğun tempo ve stres altında yüzlerce insanın hayatı ile trilyonlarca liralık kamu araçlarının sağlıklı şekilde gideceği yere götürülmesi görevini yürütüyoruz.

 

Geçmiş yıllarda olduğu üzere bu zor ve yıpratıcı meslekte çeşitli nedenlerden dolayı birçok arkadaşımız görev şehidi olmuştur.

 

Her türlü önleme rağmen yinede bir çok arkadaşımız mesleğimize mahsus zamansız ve düzensiz beslenmeden ötürü mide hastalığına, zor hava koşullarından dolayı adale ve kas hastalığına, stresten dolayı kalp-damar hastalığına erken yaşta görme ve duyma kayıplarına maruz kalmaktadırlar.

 

25 000 voltluk elektrik hattı altında aynı iş kolunda iş kanununa tabi işçiler bu nedenle tazminat alırken tren üzerinde çalışan başta makinist unvanlı personel olmak üzere hiçbir personel(tren şefi, kondüktör, tren odacısı) alamamaktadır.

 

Sayın Başkan yukarda izah etmeye çalıştığımız zor ve ağır çalışma koşulları bizleri yıpratmakla kalmıyor aile düzenimizi de kötü yönde sarsıyor.

 

Sayın Başkan TBMM de görüşülmekte olan SSGSS yasa tasarısında yıpranma hakkının elinde silah olan kamu görevlileri için korunurken TCDD makinistlerinin yıpranma hakkının kaldırılması bizler için ayrı bir üzüntü kaynağıdır.

 

Bizler şu an TBMM de görüşülen SSGSS yasasında olmayan "Yıpranma Hakkımızın" tavassutlarınızla verilecek bir önerge ile yeniden kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz. 09.04.2008

 

 

BTS İstanbul 1 Nolu

Şube Yönetim Kurulu

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com