Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

KONFERANS: DEMİRYOLU MİRASI VE MARMARAY PROJESİ

(yorumlar kapalı)

 

 kdKadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı etkinlikleri kapsamında,17 Nisan 2008 saat 18.00 de, Kadir Has Üniversitesi, Fener Salonu’nda Dr. Yonca Kösebay Erkan, "Demiryolu Mirası ve Marmaray Projesi" konulu bir sunum yapacaktır.

 

Bu konferansta "Demiryolu Mirası" kavramının ne olduğu, koruma kuramı içindeki yeri anlatılarak bu kapsamda Marmaray Projesinin Haydarpaşa’yı ve demiryolu mirasımızı nasıl etkileyeceği tartışılacaktır.

 

ÖZGEÇMİŞ

1972 İstanbul doğumlu olan Yonca KÖSEBAY ERKAN, evli ve bir çocuk sahibidir. 1989 yılında girdiği YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. 1993-1996 yılları arasında YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Rölöve ve Restorasyon Programı’nı tamamlamış ve "Galata St. Pierre Hanı ve Yeniden Değerlendirilmesi" konulu Yüksek Lisans tezi hazırlamıstır. 1996-1998 yılları arasında A.B.D.’de Massachusetts Institute of Technology’de (MIT), yüksek lisans eğitimi almış Ye Science Master in Architectural Studies (S.M.Arch.S.) unvanını kazanmıştır. Tezinin başlığı "An Interpretive Analysis of Matrakçı Nasuh’s Beyan-ı Menazil: Translating Text into Image"dir. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı’nda 1999 yılında başladığı doktora çalışmasını, Eylül 2006′ da tamamlamıştır.

1995–2000 yılları arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2000 yılından beri İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2006 yılında Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği’nin verdiği "2006 yılı Doktora Araştırma Bursu"nu, 1996 – 1998 yılları arasında, The Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard and Massachusetts Institute of Technolog (MIT) tarafından verilen, S.M.Arch. S. Bursu’nu, 1997 yılında MIT’nin aynı birimi tarafından yerilen İtalya (Cenova) ve İstanbul’da Araştırma Bursu’nu kazanmıştır. Araştırmaları İstanbul ve Mimarist gibi dergilerde yayınlanmıştır.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com