Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

SSGSS tepkisi TBMM önüne ulaştı

(yorumlar kapalı)

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı başlattıkları eylem planı çerçevesinde bugün yeniden alanlara çıktı

Türkiye’nin her yerinde saat 12:30’da alanlarda kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Ankara
Ankara’da da saat 12:30’da TBMM Dikmen Kapısı önünde bir araya gelindi. Sloganlarıyla, taşıdıkları döviz ve pankartlarla AKP Hükümeti’ni uyaran emekçilere, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ile, CHP ve DTP’li bazı milletvekilleri de destek verdi. KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB’nin ortak basın açıklaması KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul tarafından okundu. Tombul konuşmasında "Hemen arkamızdaki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, sağlığımızı, sosyal haklarımızı ve geleceğimizi yakından ilgilendiren SSGSS Yasa Tasarısı’yla ilgili 2. tur görüşmelere devam ediliyor. Ne yazık ki geleceğimiz, neyi oyladıklarından bile habersiz milletvekillerinin parmak işaretlerine emanet edilmiş durumda. Türkiye adeta, şoförü uykuya dalmış bir otobüs gibi, tehlikeli bir yolculuktadır. IMF’nin pusulasıyla çıkılan bu neo-liberal yolculuk, çalışanların, emeklilerin, kadınların, gençlerin ve de çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor. Bizler bu karanlık seyahatin, gözüne uyku girmeyen yolcularıyız ve otobüs devrilmeden önce başta şoför olmak üzere herkesi uyandırmak boynumuzun borcudur!" dedi.

Tombul Türkiye’ye verilecek kredi için SSGSS Yasasının geçirilmesi konusunda IMF heyeti ne kadar kararlıysa emekçilerinde bu yasayı geçirmeme konusunda onlardan bin kat daha kararlı olduğunu vurguladı ve "İşçiler bu yasaya karşı, kamu çalışanları bu yasaya karşı, kadınlar bu yasaya karşı, gençler bu yasaya karşı ve bizler biliyoruz ki, biz karşı çıkarsak, yapamazlar!" diyerek sözlerini bitirdi.

Basın açıklamasının tam metni;Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar,

Hemen arkamızdaki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, sağlığımızı, sosyal haklarımızı ve geleceğimizi yakından ilgilendiren SSGSS Yasa Tasarısı’yla ilgili 2. tur görüşmelere devam ediliyor. Ne yazık ki geleceğimiz, neyi oyladıklarından bile habersiz milletvekillerinin parmak işaretlerine emanet edilmiş durumda. Türkiye adeta, şoförü uykuya dalmış bir otobüs gibi, tehlikeli bir yolculuktadır. IMF’nin pusulasıyla çıkılan bu neo-liberal yolculuk, çalışanların, emeklilerin, kadınların, gençlerin ve de çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor. Bizler bu karanlık seyahatin, gözüne uyku girmeyen yolcularıyız ve otobüs devrilmeden önce başta şoför olmak üzere herkesi uyandırmak boynumuzun borcudur!

Bu yasa gündeme geldiğinden bu yana, 4 yılı aşkın zamandır eylemler yapıyoruz. Bu süre içinde yüzlerce basın açıklaması yaptık, yüz binlerce bildiri dağıttık, referandum yaptık, yürüyüşler yaptık, iş bırakma eylemi yaptık, mitingler düzenledik. Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün istedik yasanın getirdiklerini ve götürdüklerini. Ama AKP Hükümeti bizlerin taleplerini bugüne kadar hiç duymadı. Çünkü onlar, IMF emirlerinden başka hiçbir şey duyamaz olmuşlar. AKP Hükümeti eylemlerimizi göremezdi, çünkü onların gözleri IMF kredisinden başka hiçbir şey göremez olmuş.

Şimdi buradan, görüşülen her maddenin ardından bir gözleriyle muhalefet sıralarını, diğer gözleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın işaretini gözleyen AKP milletvekillerine sesleniyoruz: "IMF’nin buyruklarını dinlemeyin, IMF buyruklarına teslim olmuş kabine üyelerini dinlemeyin; vicdanınızın sesini dinleyin, meydanları dolduran halkın sesini dinleyin! Bu yasanın geçmesine izin vermeyin. Bu tasarı geçtiği takdirde, Türkiye’nin karanlık geleceğinin vebali sizin yakanızı asla bırakmayacaktır. Hastane kapılarında kalanların, emeklilik yüzü göremeyenlerin "ah"ı sizi bulacaktır.

Değerli Arkadaşlar,

Bu yasa gündeme geldiğinden bu yana, bizler bu yasanın IMF ve Dünya Bankası’nın dayatmaları sonucunda hazırlandığını dile getirdik. IMF ve Dünya Bankası’nın dayattığı tüm yasalar gibi, bu yasanın da temel önceliği; halkın değil, uluslararası sermayenin çıkarlarıdır. Bu yasa, halkın sağlık hakkına yapılan harcamaları, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımları "kara delik" olarak gören kara bir zihniyetin ürünüdür!

Bizim bu yasanın getirdiği düzenlemelere yönelik itirazlarımız devam etmektedir:

-Uygulama yılı ötelenmiş olmasına rağmen emeklilik yaşının 65’e yükseltilmesine karşıyız.
– Güncelleme katsayısının belirlenmesinde gelişme hızının yüzde 30’u yerine yüzde 100’ünün dikkate alınmasında ısrarcıyız. Emekli aylıklarının da yıllık artışında, refah payının dikkate alınmasını istiyoruz.
– Bu yasa kapsamında çalışmaya başlayacak olan sigortalıların gelecekte elde edecekleri gelirin geçinmeye yeterli bir seviyeye gelebilmesi için aylık bağlama oranlarının makul bir seviyede tutulmasını istiyoruz.
– Mevcut yasalar uyarınca fiili hizmet zammından yararlanan çalışanların bu haklardan yararlanmalarını sürdürmelerini, yeni riskli iş gruplarıyla bu kapsamın genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
– Sağlık sisteminin piyasalaştırılarak, katkı payı getirilmesine karşıyız.
– Ev kadınlarının sosyal güvenlik sisteminden dışlanmasına, kadınların erkeklere tabi görülmesine karşıyız.

Türkiye’ye verilecek kredi için SSGSS Yasası’nın çıkartılmasını şart koşan IMF Heyeti ne kadar kararlıysa; daha önce Cumhurbaşkanlığından ve Anayasa Mahkemesi’nden dönen bu tasarıyı bir kez daha meclise taşıyan AKP Hükümeti ne kadar karalıysa, bu alanları dolduran emekçiler onlardan bin kat daha kararlıdır. Bizler bu yasanın yürürlüğe girmesine razı olmayacağız!
İşçiler bu yasaya karşı, kamu çalışanları bu yasaya karşı, kadınlar bu yasaya karşı, gençler bu yasaya karşı ve bizler biliyoruz ki, biz karşı çıkarsak, yapamazlar!

KESK – DİSK – TMMOB – TTB – TDB

İstanbul
Bugün İstanbul’da gerçekleşen eylemde saat 12:30’da TEKEL önünde toplanan "Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Il Müdürlüğü’ne yürüdüler ve burada bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde "Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu" adına bir konuşma yapan Nebahat Bükrek, hükümetin tepkilere kulak tıkadığını belirterek, AKP’nin sadece IMF’e verdiği sözü tutmanın peşinde olduğunu söyledi. Yasa çöpe atılana kadar mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Bükrek, "Konfederasyonlarımız, genel merkezlerimiz öfkemizi görmeli, çığlığımızı duymalıdır. Tereddüt göstermeden, ortaklaşa genel grev – genel direniş kararı alınıp uygulanmalıdır. Biz varız. Biz hazırız. Biz yaparız" dedi.

 kd
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB adına bir konuşma yapan DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise mutabık olmadıklarını, yasanın bu haliyle geçemeyeceğini belirtti. Küçükosmanoğlu; "Bizler ülkemizin yarınlarını tehdit eden, çocuklarımızın geleceğini elinden çalan bu yasanın uygulamaya konulmaması için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasa Tasarısı. Genel Kurul’dan geri çekilmezse Cumhurbaşkanı ve Anayasa mahkemesi süreçlerinde de takipçisi olacağız" dedi.

Eylem atılan; "Hükümet yasanı al başına çal, Kasımpaşa’nın imamı kaça sattın vatanı, Genel grev genel direniş, İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganlarıyla sona erdi.

Adana
Adana Herkese Sağlık Güvenceli Gelecek Platformu 10 Nisan Perşembe günü SSGSS ye karşı AKP il binası önünde idi. Platform uzun süredir Adana halkını Genel Sağlık Sigortasına karşı bilgilendirmeye ve yapılan eylemlere katmaya çalışıyor. Platform Adana emniyeti tarafından uzun süredir ‘’yasak bölge" ilan edilen AKP il binasına yürüdü.5 Ocak meydanından başlayan yürüyüşe yaklaşık 250 kişi katıldı.

 kd

Adana emniyeti tarafından yürüyüş iki kere durdurulmak istendi. Platform bileşenleri ise engellemelere oturma eylemi ve ‘’Direne Direne Kazanacağız" sloganlarıyla karşılık verdi Emekçilerin kararlı tutum alması sonucu polis barikatı AKP il binasına kadar geri çekildi.
Burada yapılan basın açıklamasında; Genel Sağlık Sigortası tamamen geri çekilene kadar mücadele edileceği ve basına yansılatıldığı gibi yasaya dair herhangi bir uzlaşmanın bulunmadığı vurgulandı. Aynı zamanda Eğitim-Sen tarafından çağrısı yapılan ve 12 Nisan günü gerçekleştirilecek bölgesel mitingde çağırıda bulunuldu.

Eylemde yoğun olarak ‘’Söz Bitti Sıra Eylemde Sağlık Haktır Satılamaz Emekçiye Değil Çetelere Barikat Uzlaşma Yalan Mücadeleye Devam" sloganları atıldı.

İzmir
Bugün saat:13:15 de bir araya gelen DİSK,KESK,TMMOB,TTB,TDB üyeleri tarafından İzmir Kemeraltı girişinde bir basın açıklaması yapıldı.Açıklama bileşenler adına Disk Ege Bölge Temsilcisi Azad Fazla tarafından okundu. Açıklamada bu tasarının emperyalist neoliberal ekonomi politikalarının uzantısı olarak hazırlandığını ve sosyal devlet anlayışının tamamen tavsiyesini amaçlayan bir öze sahip olduğunu ve tasarıyla halkımızın sosyal haklarının geriye yürüyeceğini, özel emeklilik getirerek geleceğimizin piyasaya emanet edileceğini, parası olmayanın sağlık hizmetlerinden yaralanamayacak duruma geleceğini dikkatini çekerek, "13-14 Mart, 1 Nisan ve 6 Nisan eylemlerinde on binlerce emekçinin eylemlerini bu tasarının gerçek yüzünü anlatmaya çalışmıştır" denildi. Fazla, bu eylemleri daha da çoğaltarak mücadeleye devam edeceklerini dile getirerek, bu konuda tüm halkı bu yasaya karşı çıkmaya çağırdı.

Eyleme 150 kişi katılarak, eylem boyunca "Genel grev genel direniş, bu yasa meclisten geçmeyecek, işçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları attı.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.sendika.org