Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Raylarda CANAC uyglanıyor KAN akıyor

(yorumlar kapalı)

 kdEmek yoğun olarak çalışma hayatının devam ettiği tersaneler, maden ocakları ve demiryollarında esnek çalışma, kar hırsı, işgüvenliğine yatırım yapılmamasının bedelini emekçiler canları ile ödemeye devam ediyorlar. TCDD de "yeniden yapılanma" uygulamalarından biri olan manevracı, makasçı ve gardfren ünvanlı personelin "Tren teşkil memuru" adı altında tek unvanda birleştirilmesinden sonra bu görevleri yapan personelin güvenliği

 foto: http://web.deu.edu.tr/safakaktas/images/de24000/index1.htm

ortadan kalkmıştır. Az adamla çok iş anlayışına denk düşen bu uygulamalar sonucu Demiryollarında manevra esnasında meydana gelen kazalarda çok büyük artışlar meydana gelmiş, kazalar sonucunda bazı tren teşkil memurları (manevracı,makasçı) hayatını kaybetmiş bazılarıma kol bacak ve ayak gibi organlarının kaybederek sakat kalmıştır. Demiryolları adeta tersanelerle insan hayatını hiçe sayan uygulamalar sonucu meydana gelen kazalar konusunda yarışa girmiştir. Birleşik Taşımacılık Çalışanşarı Sendikası tarafından konu ile ilgili yapılan basın açıklaması aşağıdadır.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

TCDD’DE CANAC UYGULAMALARI DEMİRYOLCU KANI AKITMAYA DEVAM EDİYOR!TCDD yeniden yapılanma adı atında sürdürülen tasfiye çalışmaları demiryolcularının kanını akıtmaya devam ediyor.

Yeniden yapılanma uygulamalarından biri olan manevracı, makasçı ve gardı fren ünvanlı personelin "Tren teşkil memuru" adı altında tek unvanda birleştirilmesinden sonra bu görevleri yapan personelin güvenliği ortadan kalkmıştır. Az adamla çok iş anlayışına denk düşen bu uygulamalar sonucu Demiryollarında manevra esnasında meydana gelen kazalarda çok büyük artışlar meydana gelmiş, çalışma arkadaşlarımızın bazıları hayatını kaybetmiş bazılarıma kol bacak ve ayak gibi organlarının kaybederek sakat kalmıştır. Demiryolları adeta tersanelerle insan hayatını hiçe sayan uygulamalar sonucu meydana gelen kazalar konusunda yarışa girmiştir.

Yakın zamanda, manevra esnasında
Cengizhan GEVREKÇİ Bostankaya’da,
İsfendiyar ARSLAN Erzurum’da,
Adil KAYNAR ( 12 Mart 2007) Mersin’de tren altında kalarak feci bir şekilde hayatını,

Hanifi AŞUT (9 Temmuz 2007) Malatya Fırat İstasyonunda,
Mazhar ORUÇ (12 Temmuz 2007) Kurtalan’da,
Kemalletin ŞİMAY (1 Ekim 2007) Kars’ta tren altında kalarak çeşitli organlarını kaybetmişlerdir.

En son 31 Mart 2008 Pazartesi günü Samsun Gar sahasında manevra esnasında çalışma arkadaşımız Ahmet Günay tren altında kalarak sol ayağı kopmuştur.

Ulaşımda "önce güvenlik" ilkesiyle ard arda meydana gelen bu olaylarla ilgili olarak görüşlerini her platformda ifade eden sendikamız, bugüne kadar olduğu gibi; yaşanan kazalardan sonra alınması gereken tedbirler, ulaştırma politikaları ve bu çerçevede personel politikası yönünde yine öneriler sunmakta ve çözüm bulunmasını sorumlulardan istemektedir. Buna rağmen başta Ulaştırma Bakanlığı olmak TCDD Genel Müdürlüğü olmak üzere sorumlulardan bu konuda hiçbir olumlu adım görmemekteyiz.

En son Adil Kaynar arkadaşımızın vefatı üzerine 26.03.2007 tarihinde yazılı olarak TCDD Genel Müdürlüğüne uyarıda bulunmuş, gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştik. Yine sendikamız tarafından Eylül 2007 tarihli "BTS Haber" isimli yayın organımızda yetkileri yaşanan ve yaşanacak kazalar konusunda uyarmamıza rağmen hiçbir önlemin alınmadığını üzülerek görmekteyiz.

Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD Genel Müdürlüğü tedbir almak yerine çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini ortadan kaldıran Canac uygulamalarını hızlandırmış "az adamla çok iş" uygulamalarını demiryollarının her alanında uygulamaya koymuş, ölüm ve sakatlanmalara yol açan demiryolu ve demiryolcu güvenliğini ortadan kaldıran kazlara davetiye çıkarmış, yazılarımıza ise bu güne değin bir cevap vermemiştir.

Yine Ulaştırma Bakanı ve TCDD Genel Müdürü 2007 başında bu güne değin demiryolu ve demiryolcu güvenliği konusunda kendisine görüşlerimizi aktarmak için talep ettiğimiz hiçbir randevumuza cevap vermemiş, görüşme taleplerimizi geri çevirmiştir.

TCDD yaşanan bu olaylar tesadüf değildir. Özellikle manevra personelinin ölümü ve organlarını kaybederek sakat kalmasıyla sonuçlanan bu olaylar Canac uygulamalarının birer sonucudur. Bizim sendika olarak karşı çıktığımız TCDD’nin ise övünerek savunduğu makasçı manevracı ve gard fren unvanında çalışan personelin Tren Teşkil Memurluğu altında birleştirilerek görevlerinizde bu ünvan yüklenmesi kazaların altyapısını oluşturmuştur. "Az adamla çok iş" uygulaması sürdüğü müddetçe Canac uygulamaları demiryollarında kan akıtmaya devam edecektir. Ulaştırma Bakanlığından ve TCDD Genel Müdürlüğünden bu cinayetlere seyirci kalmamasını ve gerekli önlemleri alarak bu kanın durdurulmasını talep ediyoruz.

Yunus AKIL
Genel Başkan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com