Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

YIPRANIYORUZ TCDD Makinistleri

(yorumlar kapalı)

 kd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSGSS yasası ile yıpranma hakları elinden alınmak istenen demiryolu makinistleri 01.04.2008 tarihinde Haydarpaşa ve Ankara’da saat 12.30 da trenleri durdurak protesto ettiler. Eylem nedeni ile Haydarpaşa’da Haydarpaşa Gebze arası banliyö trenleri ile Adapazarı trenleri saat 17.00 a kadar çalışmadı. İşverenin ve polisin yoğun baskıları üzerine Cumhuriyet Ekspresi 15.25 de Bogaziçi ekspresi ise 15.35 de sevk edildi. 

 kd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haydarpaşa garda Banliyö ünitelerine ve Makinistlerin dinlenme odası penceresine asılan bez afişte "YIPRANIYORUZ tcdd makinistleri" yazıyordu.Makinistlerin haricindeki Demiryolcular BTS İstanbul 1 nolu Şubenin 30 Nisan 2007 de yapmış olduğu eylem çağrısı üzerine iş bırakarak SSGSS aldatmacasına karşı alanlara çıkarak tepkilerini gösterdiler.

 kd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haydarpaşa Garda makinistler adına okunan basın açıklaması esnasında "imf defol bu memleket bizim" sloganına bir makinistten "imf ile bizim ne alakamız" var şeklindeki tepki sendikaların üyelerine eğitim vermemelerinin yol açtığı boyutun önemli bir göstergesi idi. kd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  kd

Demiryollarında makinist ünvanı ile çalışanlar emekli işlemleri esnasında aşağıdaki form ile emekli sandığına başvuru yapma zorunluluğu vardır.

Aşağıdaki Form Haydarpaşa dan Trafik Depodan emekli olan  makinist Vedat KURTULUŞ’a aittir. Vedat Kurtuluş’un  askerlik hizmeti dahil 27 sene 6 ay hizmeti vardır. Bu süre içinde lokomotif üzerinde geçen hizmetlerinden dolayı 8 sene 15 gün daha ilave edilerek, 35 sene 6 ay 15 gün üzerinden emekli olmuştur.

 kd

 kd 

Yıpranma Nedir?

TCDD de memur statüsünde çalışan Makinist ve Ateşçi ünvanlı personelin tren üzerinde geçen fiili süreleri 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunun 32. maddesi gereği yıpranma kapsamında idi.Yani bir fiil tren üzerinde çalışmaya %50 oranında hizmet süresi eklenip sosyal güvenlik kurumuna pirimi bu tutarda ödenmektedir.

 kd

Boğaziçi ekspersi yönetici ve polis baskısı ile gönderilirken

 kd

Cumhuriyet ekspersi yönetici ve polis baskısı ile gönderilirken


Başta gazeteciler olmak üzere Makinistlerin dışında bir çok ünvandaki kamu görevlisininden SSGSS yasa tasarısı ile yıpranma hakları elinden alınmak istemektedir.
Yıllar önce sosyal devletin bir gerekliliği olarak 5434 sayılı kanunun 34 maddesi ile kazanılmış hakkın elinde kalem ve ttren sürme yetkisi olanlardan alınmak istemesi, elinde silah tutanlara ise dokunulmaması kanunların kimler için düzenlendiğinin açık bir göstergesidir.

 kd

5434 sayılı kanunun 34 maddesi aşağıya kopyalanmıştır.

Madde 32 -İştirakçilerin; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı vazifelerde geçen fiili hizmet müddetlerinin her yılı için hizalarında gösterilen müddetler eklenir. (1)(5)

İştirakçiler

 

Hizmetin Geçtiği Yerler

 

Eklenecek
Müddetler Ay

————————————–

 

—————————————

 

————–

a) Muvazzaf, yedek ve gedikli
gedikli erbaşların; (2)

 

Cumhuriyet ordusu
subaylarla askeri memur ve kadrolarında

 

3

b) (Değişik : 4/4/1995 – 4104/1 Md.)
Asaleti onaylanmış olmak şartıyla
adaylıkta geçirilen süreler dahil
polis, komiser yardımcısı, komiser,
başkomiser, emniyet amiri, emniyet
müdürleri ile bu ve daha yukarı
maaş ve derecelerdeki emniyet
mensuplarının; (3)

 

Emniyet ve polis mesleğinde

 

3

c) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin;

 

Lokomotif üzerinde

 

6

ç) Gemi ateşçi ve kömürcüleriyle dalgıçların;

 

Denizde

 

6

d) Atelye, fabrika, havuz ve depolarda
çalışanların;

 

I- Çelik, demir ve pirinç döküm işlerinde

 

6

   

II- Zehirli, boğucu gaz, asit,boya işleri ile gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren başka işlerde;

   
   

III- Patlayıcı maddeler yapılmasında;

   
   

IV- Lokomotif ve gemi
kazanlarının onarılması ve temizlenmesi işlerinde;

   
   

V- Gemilerin (sintine) lerinde ve
(Dabilbotom) gibi kapalı sarnıçlar
içindeki raspa ve boya işlerinde;

   
   

VI- Oksijen, elektrik kaynağı, keski,
tabanca ile perçin, takım
sertleştirilmesi ve kum püskürtme
suretiyle raspa işlerinde;

   

e) Maden istihsalinde çalışanların;

 

Toprak altında maden
çıkartma işlerinde;

 

6

f) (Ek : 11/3/1954 – 6388/3 Md.) Devlet Tiyatrosu Sanatkarlarının (4)

 

Devlet Tiyatrosu sanatkarlığında

 

3

g) (Ek : 1/9/1956 – 6842/1 Md.; Değişik : 1/6/1967 – 875/1 Md.)Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve işleri Karantina Teşkilatı ile Veteriner
Teşkilatında vazife gören memur ile ve hizmetlilerin (*)

 

Zirai Mücadele ve zirai karantina teknik ve idari ile salgın, bulaşıcı paraziter hayvan hastalıkları mücadele işlerinde

 

2

h) (Ek : 19/9/1972 – 1621/1 Md.)Mesleği olan ve bu sebeple röntgen,radyum ve benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla yine bilfiil çalışan bilumum personel ve yardımcıları

 

Mesleği icabı röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon laboratuvarlarında

 

3

         

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek müddet, 5434 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görevde bulunup da, o zamandan beri iyonizan radyasyon laboratuvarlarında bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanır.

i) (Ek : 11/8/1977 – 2098/2 Md.)
I- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetini yapan ve yürüten Daire Başkanı, Müdür,Müdür Yardımcısı, Şef, Muhabir,redaktör spiker, redaktör, mütercim, kameraman, fotoğrafçı, ışıkçı, sesçi, teknisyen, teleks operatörü,

 

Türkiye Radyo TV Kurumu Haber hizmetlerinde

 

3

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek süre, 359 Sayılı TRT Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kurumun haber hizmetlerinde bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanır.

II- Basın kartı yönetmeliğine göre
basın kartı sahibi olmak suretiyle gazetecilik yapanlardan memurluğa girip de meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilenler.

 

Basın Müşavirleri

 

3

Yukarki (c, ç, d, e) fıkralarında gösterilen vazifelerde bir yıl içindeki çalışma saatlerinin her sekiz saati bir gün hesaplanır.
Yıllık çalışma saatleri toplamının ay kesirleri tam ay sayılır.
(a) fıkrasında yazılı olanlardan müteakip fıkralarda gösterilen hizmetlerde çalışanlar yalnız (a) fıkrasında yazılı fiili hizmet müddeti zamlarından faydalanırlar.
(İl. G.Md.15,16,85)

AÇIKLAMA
(1) 26/10/1990 tarih ve 3671 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca, Yasama Organı üyeleri, 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/1950 tarihinden itibaren, her hizmet yılı için 3 ay fiili hizmet süresi zammından yararlanmaktadırlar.
(2) 24/6/1965 tarih ve 635 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile uzman jandarmaların ve 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile de uzman erbaşların bu fıkradan faydalanmaları sağlanmıştır.
(3) 22/7/1965 tarih ve 644 sayılı Mülga kanunla MİT kadrosuna dahil emniyet müfettişi, emniyet müfettiş yardımcıları ve dedektiflerin bu fıkradan faydalanmaları sağlanmış: 1/11/1983 tarih ve 2937 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile de MİT fiili kadrosuna dahil olup, halen çalışan memurların teşkilatta geçen sürelerini, yılda 3 aylık fiili hizmet süresi zammı ekleneceği hükme bağlanmıştır.
(4) 25/3/1957 tarih ve 6940 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yabancı olmayan Şef ve Üyelerinin bu fıkradan faydalanmaları sağlanmıştır.
Fıkrada, "Devlet Tiyatroları" deyimi; "Devletçe" ya da kamu kurumlarınca işletilen tiyatrolar şeklinde anlaşılacağından, belediyelerin, şehir tiyatroları sanatkarlarından Sandıkla ilgilenenlere, fiili hizmet süresi zammı verilmeyeceğine dair Y.K.10/2/1981 tarih ve 6442 sayılı kararı.
(5) Fiili hizmet süresi zamlarının verilmesinde sadece o kadroda bulunmak yeterli görüldüğünden, sıhhi izin, yıllık izin zammın verilmesine tesir etmiyecektir. (a), (b) ve (f) fıkralarında olduğu gibi.
Bazı görevlerde ise, fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için fiilen o görevi yapmak gerekmektedir. Fiilen çalışılmayan süreler için fiili hizmet süresi zammı tahakkuk ettirilmeyecektir. (c), (ç), (d), (e), (g) ve (h) fıkralarında olduğu gibi.

DEĞİŞİKLİK
(*) Madde 32 bent (b) – (1167 SK ile değişik 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)

b) Polis, komiser yardımcısı, komiser başkomiserlerin;

 

Polis mesleğinde

 

3


Madde 32 bent (b) – (4104 sayılı Kanun ile değişik : 30/4/1969 – 1167/1 Md.)

Polis, Komiser yardımcısı, Komiser,
Başkomiser, Emniyet Amiri, Emniyet
Müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş
ve derecelerdeki emniyet mensuplarının;

 

Emniyet ve polis mesleğinde

 

3


(*) Madde 32 bent (g) – ( 875 SK ile değişik 1/9/1956 tarih ve 6842 sayılı Kanunun hükmüdür.)

g) İştirakçiler veya tevdiatçılar

 

Hizmetin Geçtiği Yerler

 

Eklenecek
Müddetler Ay

Ziraat Vekaleti Zirai Mücadele ve
Zirai Karantina Teşkilatında vazife
gören memur ve hizmetlilerin

 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina teknik ve İdari işlerinde

 

2

GENELGE

H – 207) Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan subay ve astsubayların 32 nci maddeye göre F.H.Z.’dan faydalanmaları.
H – 404) Polis adaylığında geçen sürelere fiili hizmet süresi zammı verilmesi,
H – 409) 5434 sayılı Kanunun Ek 71. maddesine göre Sandıkla ilgilendirilenlere 657 ve 5434 sayılı Kanunların uygulanmayacak hükümleri.

Madde 33 – 32 nci maddede gösterilen vazifelere yıl başından sonra girenlerin fiili hizmet müddet zamları, girdikleri ay hariç olmak üzere, o yılın geri kalan ayları için ve yıl sonundan önce ayrılanların fiili hizmet müddeti zamları da, ayrıldıkları ay da dahil olmak üzere, yılın geçmiş ayları için hesaplanır.
(Değişik : 8/7/1971 – 1425/4 Md.) Fiili hizmet müddeti zamları emeklilik muamelelerinde fiili hizmet sayılır. Bu zamların toplamı 8 yılı geçemez. Lokomotif, makinist ve ateşçileri 8 yıl kaydına tabi değildir. (*)
DEĞİŞİKLİK
(*) Madde 33 son fıkra – (1425 SK ile değişik 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Fiili hizmet müddeti, zamları, emeklilik muamelelerinde fiili hizmet sayılır. Ve bu zamların toplamı 6 yılı geçemez. Lokomotif, makinist ve ateşçileri 6 yıl kaydına tabi değildir.

Madde 34 – Kurumlar, iştirakçilerin fiili hizmet müddeti zammı yapılmasını gerektiren vazifelerdeki yıllık çalışma müddetlerini ve yapılacak zamları gösteren izahlı cetvelleri, yıl sonlarından itibaren 3 ay içinde Sandığa göndermeye mecburdurlar.

Bunlar için ilgililerden ayrıca kesenek alınmayıp o yıldaki son aylık veya ücretleri üzerinden eklenecek müddete ait istihkakları toplamının % 10’u, yarısı kesenek ve yarısı karşılık sayılmak üzere; kurumlar tarafından yukarıda yazılı cetvellerle birlikte Sandığa gönderilir. (1)(2)
(İl.Ek Md.38,39,56)

AÇIKLAMA
(1) Fiili hizmet süresi zamlarının hesaplanmasına esas alınan % 10 oranı, kesenek ve karşılık oranına yükseltilmiştir. (Bkz. Ek 38,56)
(2) Paraların tahsil ve tediyesinde ortaya çıkan kesirler için yapılacak işlemin Genel Bütçe Kanunlarında belirlenmiş miktara yükseltileceği hakkında Ek 39 uncu maddenin açıklamasına bakınız.

 kd

Emekçinin şakası yok

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin çağrısı ile bugün iş bırakan binlerce emekçi alanlara çıkarak şaka yapmadığını dosta düşmana gösterdi. Türkiye’nin dört bir yanında 5 emek örgütünün çağrısı ile gerçekleştirilen iş bırakma eylemleri hayatı durdurdu. Eylemlere katılan binlerce kişi oldukça diri ve kararlı bir duruş sergiledi.

 kd
 
Ankara
Ankaralı emekçiler farklı
yerlerde buluşan emekçiler polis barikatı ile engellenmek istediler. Kararlı ve inatçı direniş ve mücadele sonunda emekçiler günün sonunda Kızılay Meydanı’na girdiler böylece yaklaşık 7 yıl önce emekçilere kapatılan Kızılay Meydanı direnişle yeniden emekçilere açıldı.

Kızılayda toplanan emekçilere
KESK Başkanı İ Hakkı Tombul, ardından DİSK başkanı Süleyman Çelebi, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB başkanı Gençay Gürsoy birer konuşma yaptılar. Emek örgütlerinin başkanları yasaya karşı yürüttükleri mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdiler. Yasanın çıkartılmasına karşı duracaklarını yinelediler. 6 Nisan’da Kadıköy’de gerçekleşecek eyleme çağrı yaptılar. Yapılan konuşmaların ardından binlerce kişi "Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek" sloganları ile alandan ayrıldılar.

Ankara’da emekçilerin Kızılay Meydanı’na girişi ile ilgili görüntüleri izlemek için tıklayın

İstanbul
 kd

 Haydarpaşa Numune Hastanesi içinde toplanan beşbin emekçi saat 12.30 da Tıbbiye Caddesi üzerinden yol kesilerek Kadıköy İskele Meydanı’na kadar yürüdü.Emek platformunun daha önce örgütlediği 2 saatlik iş bırakma eyleminde daha yoğun bir katılım olmasına rağmen tıbbıye caddesi tek şerit trafiğe kapatılarak yürüyüş gerçekleştirilmişti. Bu kez katılım daha az olmasına rağmen yasanın mecliste görüşülecek olması ve işçi ve memur sendikalarının bazılaraı tarafından hükümetle bu yasa için mutabakata varılması emekçileri kızdırmış ve tıbbıye caddesi trafiğe kapatılmıştır. Meydanda Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu adına Dr.Hüseyin Demirdizen, Çetin Durukanoğlu ve İlknur Birol ses aracının üzerinden yaptıkları konuşmalarla AKP Hükümetine SSGSS yasa tasarısını derhal geri çekmesi çağrısında bulunurken, SSGSS yasasına karşı ne olursa olsun mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.
Avrupa yakasında Eğitim Sen Şubeleri Şişli Eğitim-sen 3 Nolu Şube önünde, DİSK’e bağlı sendikalar Cevahir Otel önünde, Kağıthane Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu üyesi kurumlar Çağlayan’da buluşarak Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yürüdüler. Burada diğer katılımcılarla birleşen yaklaşık 2000 kişi, hastane içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından AKP İl binası önüne yürüdü. AKP il binası önünde yaşanan ve kısa süren bir gerginliğin ardından yol kesilerek basın açıklaması yapıldı. Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu adına Dr.Ali Çerkezoğlu ve Nebat Bükrek konuşma yaparak SSGSS yasa tasarısını meclisten geçirmenin 70 milyon insanı ve gelecek
kuşakları mağdur etmek anlamına geldiğini, işçi ve emekçi düşmanı bu yasanın derhal geri çekilmesi gerektiğini vurguladılar.

Eyleme katılan Türk-İş’e bağlı sendikaların kortejinden atılan "gün gelecek devran dönecek Türk-İş İşçiye hesap verecek" sloganı ise SSGSS yasası için Hükümetle varılan Mutabakata tepkinin sokağa eylem alanına taşınması idi.

Her iki eylemde de Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu tarafından 6 Nisan Pazar günü Kadıköy’de düzenlenen "Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Mitingi"ne işçisi, kamu çalışanı, esnafı, çiftçisi, emeklisi, yaşlısı, genci, ev kadını, öğrencisi ile bütün halka katılım çağrısı yapıldı. Ve Biz karşı çıkarsak onlar yapamazlar denildi.

İzmir
Basmane Meydanı’ndan saat 15.00 de yürüyüşe geçen kitle ‘Bu Yasa Meclisten Geçmeyecek, AKP Sağlığa Zararlıdır, Genel Grev Genel Direniş, Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek’ sloganlarıyla seslerini ve taleplerini tüm İzmirlilere duyurdu.
Konak Meydanı’na girilmesiyle miting başladı. Alana girişlerinde İzmirli emekçiler İstanbul ve Ankara’da ki emekçi kardeşlerinden gelen iyi haberlerin coşkusuyla selamlandı. Basın açıklaması Eğitim-Sen İzmir 1 No’ lu Şube Başkanı Ali Rıza Özer tarafından okunurken "Emekçiler paralılaştırma, güvencesizleştirme getiren hastane kapılarını yüzümüze kapayan bu yasayı kabul etmediklerini bugün tüm Türkiye’de alanlarda gösteriyorlar uzlaşma yok." denildi. Mitingde örgütleyici sendika yöneticileri sırayla söz aldı. İzmir Ses Şube Başkanı Ergun Demir konuşmasında ‘
İzmirlilerin AKP ile uzlaşmayacağını 14 Mart tarihinde gösterdik; bugün yine alanlardayız ve sağlık hakkımızı sattırmamak ve SSGSS yasasının geçmemesi için alanlarda olacağız. Daha dün gündemi sağlık olan EXPO’ nun İzmir kentinde olması sağlık konusunda ki kararlığımızdan dolayı reddedildi ve reddedilmeye devam edecek." dedi. Miting kapitalizme emperyalizme gericiliğe karşı sesimizi en gür haliyle haykırmaya devam edelim çağrılarıyla sonlandırıldı. http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=16182

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com