Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

İstanbulun geleceği tehdit altında

(yorumlar kapalı)

İstanbul Kent Sempozyumu sona erdi…

"İstanbul’un geleceği tehdit altında … "  

 kd13-14-15 Eylül 2007 tarihlerinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oditoryumunda yapılan "İstanbul Kent Sempozyumu" sona erdi … 3 gün boyunca 14 oturum şeklinde yapılan sempozyumda; bilim insanları, akademisyenler, oda ve kitle örgütü temsilcileri ile değişik alanlardan aktivistler, İstanbul’un geleceğini ilgilendiren konularda bildiriler sunarken, sempozyum yoğun katılımla izlendi.

Sempozyumda, yerel ve merkezi idarenin, rant ekonomisi için ürettiği, geliştirdiği projelerin İstanbul’un geleceğini ipotek altına aldığına dikkat çekildi. Sempozyumda, özellikle "kentsel dönüşüm" adlı kentin yağmalanması sürecine de kaynaklık eden,I: 100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planıyla İstanbul’un kent yaşamının bozulacağı, çevrenin büyük zarar göreceği, su havzalarının yok olacağı, kültürel ve tarihi değerlerin hasar göreceği yönünde değişik başlıklarda sunumlar yapıldı.

"Kentsel dönüşüm" adlı yağma projelerinin hızla devam ettiği vurgulanan bildirilerde, İstanbul halkının merkezden uzaklaştırılmak ve sürgün edilmek istendiği yönündeki veriler dinleyicilere aktarıldı. Kentte kadın olmak, yerel yönetimlerin yanlış politikaları, varoşlarda yaşananlar, gecekondu yıkımları, sanayi endüstriyel miras, deprem gibi birçok konunun işlendiği ve tartışıldığı sempozyumun bir diğer konusu da, İstanbul ‘un ulaşım sorunuydu.

İstanbul ‘un ulaşım sorununun tartışıldığı oturumda; yerel ve merkezi yönetimin ulaşım yatırımlarının rant merkezli kurgulanması, plansız ve şova dönük davranılmasının, sorunu çözmekten çok tırmandırdığı vurgulandı. İstanbul ulaşımına çözüm olarak gösterilen Marmaray Projesi ise ilk defa sempozyumda farklı bakış açısıyla tartışmaya açıldı. Bu projenin İstanbul ulaşımına bir çözüm olmayacağı, güzergahının yanlış olduğu vurgulanan sunumda, bu yanlışın bilinçsiz bir mantıktan kaynaklanmadığı, projenin aslen ulaşım projesi olarak değil, kentsel dönüşüm projesi olarak kurgulandığı, projeyle birlikte yapılacak arazi devirleriyle, kentsel dönüşüm için arazi temininin hedeflendiği ifadelerine yer verildi.

3 gün boyunca devam eden sempozyumu yerel yöneticilerin izlernemesi ise, "gerçeklerle yüzleşmekten kaçınma" şeklinde bir algı yarattı. İstanbul’un sorunlarının masaya yatırıldığı ve bilimsel yönleriyle tartışıldığı sempozyumun öne çıkan vurgusu ise; "İstanbul ‘un geleceğinin tehdit altında olduğu" gerçeğiydi … Sempozyumun sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde sitemizde yayınlanacaktır …  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com