Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

ICOMOS, BTS, Mimarlar Odası mirasa sahip çıkıyor.

(yorumlar kapalı)

İstanbul Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulularına yapılan başvuruda;

"Dünyada endüstri mirası kapsamında ele alınan tarihi demiryolları, giderek Demiryolu Mirası alt başlığı altında uzmanlaşarak değerlendirilmekte ve koruma önerileri buna paralel olarak geliştirilmektedir. UNESCO, Dünya Mirası Listesi’ne bir çok tarihi demiryolunu dahil etmiştir.

 Haydarpaşa – Gebze ve Sirkeci – Halkalı arası demiryolu hattı tarihi ve kültürel öneme sahip çok sayıda yolcu binası, lojman, WC, su deposu, atölye, alt ve üst geçit, tünel, istinad duvarı, anıt nitelikli ağaç mevcuttur. Tüm bu yapılar eklentileri çevresi ile birlikte, İstanbul’un DEMİRYOLU MİRASI’ nı oluşturmaktadır. Ülkemizin tarihi, kültürel, ekonomik ve soysal gelişimi değerlendirildiğinde İstanbul’u Anadolu’ya ve Avrupa’ya bağlayan söz konusu hatların önemi daha iyi anlaşılabilir. Bu hatların, ülkemiz için ünik, tek olduğu hatırda tutulmalıdır. Aynı zamanda söz konusu demiryolu hatları, Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor koşulları altında inşa edilmiş ve Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında hayati roller üstlenmiştir.

2010 yılının Kültür Başkenti İstanbul’un kültürel çeşitliliğinin önemli bir parçası olan demiryollarının, gerekçeleri ekte detaylı olarak açıklanmış olan ve UNESCO tarafından belirlenmiş olan Dünya Mirası Listesi’nde yer alan demiryollarına eş değerdedir. Bu sebeple, söz konusu hatlardaki tarihi ve kültürel nitelikli yapıların bir bütün olarak tescili ve kentsel ve tarihi sit alanı olarak koruma altına alınması önerilmektedir. Söz konusu banliyö hatlarının SİT alanı ilan edilmesi durumunda, İstanbul’un tarihi demiryolu mirası tüm özgünlüğü ile korunmuş olacak, böylece ülkemizin tarihinde ve kentimizin gelişiminde büyük rol oynamış, Anadolu halkının denizle buluşma yeri olması sebebiyle filmlere konu olmasını sağlayan demiryollarını gelecek nesillere aktarmak mümkün olacaktır." denilerek. Başvuruya İstanbul demiryolu mirasını temsil eden bina tesis ağaç köprü alt geçit ve çevre dokusuna ilişkin belge ve fotoğraflarda eklenmiştir.

HAYDARPAŞA GAR DÜNYA ENDÜSTRİYEL MİRASIDIR.
HAYDARPAŞA-GEBZE VE SİRKECİ-HALKALI DEMİRYOLU MİRASI İLAN EDİLMELİDİR.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com