Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD Haydarpaşa ile ilgili SİT kararının iptalini istedi

(yorumlar kapalı)

 Haydarpaşa Dayanışmasının yaptığı eylem etkinlik ve girişimler sonucunda, Haydarpaşa Gar ve Çevresi İstanbul 5 Nolu Koruma Kurulunun 24.06.2006 tarih ve 85 sayılı kararıyla, "Kentsel ve Tarihi SİT alanı" olarak tescil edilmişti.

Konuyla ilgili olarak, ilgili kurumlarca "SİT kararın" kaldırılması için İstanbul 5 Nolu Koruma Kuruluna yapılan itirazların ilki 21.06.2006 tarih ve 167 sayılı kararla, ikincisi ise 07.03.2007 tarih ve 457 sayılı kararla reddedilmiştir.

Haydarpaşa Gar ve çevresindeki 1 milyon metrekare alanı "kentsel dönüşüme(yağmaya)" açmak isteyen TCDD, bu kararın iptali için İstanbul 1.İdare Mahkemesine 25.06.2007 tarih ve 2007/1294 esas sayılı dosyası ile dava açmıştır.

Kuruma ait varlıkların değerinin, koruma kulunca tescillenmesinden mutlu olması gereken TCDD idaresinin bu anlaşılamayan davası karşısında, Haydarpaşa Dayanışmasının bileşenlerinden olan Mimar Odası müdahillik başvurusunda bulunmuştur.

Dava halen devam etmektedir.

Fotoğraf: Konuyla ilgili yapılan basın toplantısından bir görünüm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com