Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD’de BİR GARİP EYLEM, BİR GARİP DAVA

(yorumlar kapalı)

5510 sayılı sosyal güvenlik yasası TBMM’de görüşülürken ülkemizde sendikalar demokratik kitle örgütleri, emekten yana siyasi partiler bu yasayı protesto etmek için çeşitli zamanlarda birçok eylem ve etkinlikler gerçekleştirdiler. Bu yasal düzenleme kapsamında TCDD’de görev yapan makinistlerinde sahip oldukları yıpranma hakkı ellerinden alınmaktaydı. Yıpranıyoruz dediler trenleri durdurarak sokağa çıktılar. Buraya kadar her şey normal akışını sürüyordu. Bu eyleme dava açılınca bir gariplik yaşandığı ortaya çıktı.

5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bu yasanın ne kadar antidemokratik olduğu, halkın sağlığına, geleceğine ne kadar zarar verdiği sosyal güvencesi olan olmayanlar tarafından yaşanarak görülmektedir.

Bu yasa ile sadece sağlık hakkımız, tedavi hakkımız değil başka birçok haklarımız da elimizden alınmıştır. Bunlardan biri de emekli sandığı kanununun 32. maddesi ile bazı işkollarında çalışanlara tanınan yıpranma hakkı diye de bilinen fiili hizmet zammıdır.

Bu hak bizim çalıştığımız TCDD’de makinist unvanında çalışanlara tanınmakta idi, ancak 5510 sayılı yasa ile bu hak çalışanların elinden alınmıştır.

KESK ve bağlı sendikalar tarafından alınan karar üzerine 01.04.2008 tarihinde yapılan iş bırakma eylemi demiryollarında yıpranma hakkının yok edilmesi öne çıkarılarak gerçekleştirilmişti.

resimBu eylemden sonra işveren tarafından savcılığa yapılan suç duyurusu üzerine eyleme katılan yüzlerce kişi içinden unvanları makinist olmayan ve 5510 sayılı yasanın getirdiği düzenleme ile ilgili olarak "fiili hizmet zammı"ndan yararlanmayan Ayşen Dönmez, Mehmet Eryiğit, İlker Önal, Haydar İçar ve Uğur Yılmaz aleyhine Kadıköy 5. Sulh Ceza Mahkemesinde 2009/655 esasına kayden kamu davası açılmıştır.

TCDD de sanıkların (yani personelinin) cezalandırılması talebiyle bu davaya müdahil olarak katılmıştır.

Davanın ilk duruşması 28.07.2009 tarihinde saat 11.50’de yapılmış ve bu duruşmaya sanıklardan Ayşen Dönmez, İlker Önal ve Haydar İçar katılmışlardır. TCDD Avukatı ise "davaya müdahil olmak istiyoruz, yasalar çalışanlara sendikalara üye olma hakkı verir ama eylem yapma hakkı vermez, kuruluşumuz zarara uğramıştır, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" diyerek sendikal faaliyetlerin sadece sendikaya üye olmak aidat vermek başka da hiçbir şeye karışmamak olduğunu ifade etmiştir.

Bu garip davanın duruşması 26.01.2010 günü saat 10.40’a bırakılmıştır.

Bu davanın esas garipliği ise yıpranma hakkının yok edilmesi öne çıkartılarak yapılan eylem sonucu yürütülen davada yıpranma hakları yok edilen makinistlerden bir tane bile olmamasıydı…

 kdAslında yalnızca davanın kendisi değil eylemde garipti. 01.04.2008 tarihinde "YIPRANIYORUZ" AFİŞİ ALTINDA Haydarpaşa Gar içinde toplanılarak yapılan eylemde bir garipti. O gün eylemde "İMF Defol Bu Memleket Bizim" sloganı eylemin öznesi olan makinistler tarafından engellenmiş. Eylemin yalnızca Makinistlerin haklarının gasp edilmesi için yapıldığı söylenilerek eylem genel sosyal güvenlik taleplerinin dışına çıkartılmıştır. Eylem KESK öncülüğünde yapılmasına rağmen KESK’e üye sendikaların eylemi ile birleştirilememiş, ortaklaştırılamamıştır.

O gün TCDD’de diğer unvanlarda çalışanların sosyal güvenlik kayıpları görmezden gelindiği gibi dava aşamasında da makinist unvanlı çalışanlar eylem arkadaşlarını mahkeme koridorlarında yalnız bırakmışlardır.

Diğer bir gariplik ise büro çalışılanları trenlerin hareketini nasıl engellemişlerdir. TCDD’nin avukatının bu konuda bildiği bizim bilmediğimiz bir yol ve yöntem vardır ki bunu mahkemenin ilerleyen duruşmalarında göreceğiz.

Davanın müdahili olmak isteyen TCDD avukatına elinde olmayan bir belgeyide biz armayan ediyoruz. Bir dahaki davay gelmeden önce trenlerin ne istemle kimler tarafından durdurulduğunu öğrenmesi için aşağıodaki belgeyi okumasını öneriyoruz.

 

 kd

İlgili Link:

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=270

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=275

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=266

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=264

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu