Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD Tarihini Bile Unuttu.

(yorumlar kapalı)

"Hürriyet Treni"nin bir vagonunun üstü" hızlı tren" reklamları ile doluydu.Bunların aralarına ise demiryol tarihi ile ilgili notlar düşmüşlerdi.Ne yazık ki yanlışlarla doluydu bu bilgiler.Hızlı trenin rüzgarı geçmişi unutturmuştu anlaşılan bu treni hazırlayanlara…

 kd

1920….Demiryolları Millileştirildi…YANLIŞ

 

1920 de henüz Kurtuluş Savaşı sürüyordu…Demiryolları yabancı şirketlerin elindeydi."Ateş Yıllar"ında (1920-1922) Türk ordusunun elinde bulunan Ankara-Polatlı,Eskişehir-Bilecik-Kütahya,Çay-Akşehir hattını içeren "Anadolu Şimendiferleri Şirketi" İşletme Müdürlüğü görevini Behiç Erkin üstlenmişti..

Cumhuriyetin ilanından sonra 24 Mayıs 1924 de çıkarılan 506 sayılı yasa ile hükümete "geçici yönetim"ce işletilen Haydarpaşa-Ankara,Eskişehir-Konya,Arifiye-Adapazarı demiryolları ile Haydarpaşa Liman ve Rıhtımının ulusallaştırılması yetkisi verilmiş ve Anadolu-Bağdat Demiryolları Genel Müdürlüğü kurulmuş ve ilk genel müdürlük görevine bu işi 16 Temmuz 1920 den beri fiilen sürdüren Behiç ERKİN atanmıştır.Bu tarihten sonra da şirket hatları satın alınarak devletleştirilmiş ve yeni hatlar yapımına başlanmıştır.

1946…. İstanbul-Ankara arasında yataklı vagon seferleri başladı. YANLIŞ

 

1924 yılında Wagon Litz Cook Şirketi Türkiye ile yataklı vagon sözleşmesi yaptı ve Türkiye’nin ilk yataklı vagon seferi 23 Temmuz 1924 tarihinde başladı.

 

26 Temmuz 1924 tarinde Haydarpaşa-Ankara arasında yataklı vagonlar hizmete girdi.Haftada üç gün olan seferler 20 Ekim 1924 den itibaren hergün yapılmaya başlandı.

 

Ağustos 1927 de Haydarpaşa-Ankara arasında Anadolu Ekspresi ,1926 yılında Ankara_İzmir,1927 de Haydarpaşa-Şam,1930 da Haydarpaşa-Sivas,1932 de Toros ekspresi ve Haydarpaşa –Elazığ hatlarında yataklı vagonlar hizmete girdi.

 

Orient Ekspres 1962 yılında son seferine çıktı.Wagon Litz 1972 yılında tesis ve vagonlarını TCDD’ye devrederek Türkiye’den ayrıldı.

 kd

1987 ..Yemekli Vagonlar TCDD tarafından işletilmeye başlandı. YANLIŞ…

 

İlk yemekli vagon hizmeti ise 7 Aralık 1925 tarihinde Haydarpaşa-Sincanköy hattında gerçekleşti.Bu uygulama 1926 yılında Ankara’ya kadar uzandı.

 

Ağustos 1927’de Haydarpaşa-Ankara arasında Anadolu Ekspresi hizmete girdi.1926 yılında Ankara-İzmir,1927’de Haydarpaşa-Şam,1930 da Haydarpaşa-Sivas, 1932 de Toros Ekspresi ve Haydarpaşa-Elazığ hatlarında yemekli vagonlar hizmete girdi.

Wagon Litz 1972 yılında tesis ve vagonlarını TCDD ye devrederek Türkiye’den ayrıldı.

 

1 Haziran 2004 tarihinde Yemekli Vagonlar özelleştirildi.

 

Ne TCDD ne de HÜRRİYET bu yanlışların da başka yanlışların da farkında değildi.

 

"Hürriyetçi"ler Haydarpaşa’daki partide çok eğlendiler, TCDD Genel Müdürü’nün Haydarpaşa’nın satılması ile ilgili konuşmasını alkışlarla dinlediler ve gittiler…

 

Gözü Marmaray ve Hızlı Tren’den başka bir şey görmeyenlerin umurunda bile değildi "Cumhuriyet’in trenleri"…

 kd 

Asrın projesi Marmaray’da ortalama hız  55 km den 100 km/s çıkıyor…YANLIŞ…

Geçmişini unutanlar bugünü doğru bilirler mi peki. Onda da yanılırlar en hafifinden yada halkı yanıltmayı sürdürürler. Şu an İstanbul’da banliyö trenleri 55 km/s süratlemi gidiyor. Gidiyorsa bile bunun sorumlusu Demiryolu değilmidir. Ancak kendi kurumunu bu denli haksız ithamlarla kötüleyen başkasına ait projeye bu denli sahip çıkan bir kamu idaresi yönetimide anlaşılır gigi değil. Banliyö trenleri 55 km/s ile gidiyormuş, Marmaray 100 km/s yapacakmış. Yani halk hızlı ulaşımla tanışacakmış. Burada bir halkı yanıltma ve kandırma var.

Bakın Marmaray’ın resmi web sayfası ne diyor….. ortalama hız100 km/s değil 45 km/s……

İSTASYONLAR

 width=

* İstasyon resimleri için okla gösterilen alanlara tıklayınız. 
      
 Projenin Boğaz Geçişi bölümündeki üç yeni istasyon, derin yeraltı istasyonları olarak inşa edilecektir. Bu istasyonlar DLH ve Belediyeler dahil olmak üzere ilgili Yetkili Kurumlarla çok sıkı işbirliği içerisine hareket edecek olan Yüklenici tarafından detaylı olarak tasarlanacaktır. Bu istasyonların üçünün de ana konkorsu yeraltında olacak ve sadece girişleri yüzeyden görülebilecektir. Yenikapı, Proje üzerindeki en büyük aktarma istasyonu olacaktır.

Asya Yakasında 43.4 km, Avrupa Yakasında ise 19.6 km mevcut banliyö hatlarının iyilestirilmesi ve yüzeysel metroya dönüstürülmesi isini kapsayan 2. kısımda toplam 36 istasyon yenilenerek modern istasyonlar haline getirilecektir. İstasyonlar arası ortalama mesafe 1 – 1,5 km olarak planlanmaktadır. Mevcutta iki olan hat sayısı üçe çıkarılacaktır ve sistem T1, T2 ve T3 olmak üzere 3 hattan oluşacaktır. T1 ve T2 hatlarında Banliyö (CR) Trenleri calışacak, T3 hatti ise, Şehirlerarasi yük ve yolcu trenleri tarafindan kullanılacaktır.

Kadıköy-Kartal Raylı Sistem Projesi ile Marmaray Projesi, İbrahimağa İstasyonunuda entegre olacak, böylece iki sistem arasında yolcu transferi gerçekleşebilecektir.

Hat üzerinde minimum kurp yariçapi 300 metre, maksimum düsey hat eğimi anahat yolcu ve yük trenlerinin çalışmasına elverişli olacak şekilde % 1.8 olarak öngörülmüştür. Proje hızı 100 km/saat olarak planlanırken, işletmede ulaşılacak ortalama hızı ise 45 km/saat olarak tahmin edilmektedir. İstasyonların platform uzunluğu ise 10 araçtan oluşan metro dizisinin yolcu indirme ve bindirmesine uygun olacak şekilde 225 metre olarak projelendirilmektedir.
 

 width=

Durmak yok Yanlışa ve Yola devam…..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu