Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Tüp Geçit Marmara Denizinin Doğal Dengesini Etkiler mi?

(yorumlar kapalı)

 kdVapurlarımızı Vermiyoruz kd Kampanyası yürütücüsü M.Cemal Beşkardeş Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına yazmış olduğu dilekçede Marmaray tüp geçit inşaatının Marmara denizindeki doğal hayata etkilerini sordu. İSKİ tarafından yürütülen derin deniz deşarjı çalışmalarının olumsuz etkisiyle Marmara denizinde balık çeşidinin 176 dan 4 e indiği belirtilen dilekçede Marmaray tüp geçidinin üstüne ses yalıtımı için yapılacak olan dolgunun denizin derinliğini 30 metreden 20-25 metreye düşüreceği bunun dip akıntılarını ve balık göçlerini engelleyip engellenmeyeceği hakkında resmi bilgi talep edildi. M.Cemal Beşkardeş kısaca "çocuklarımız balık yiyebilecekmi ?" diye sorgulamayı başlattı.

 

 

 

 

SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

Halkla İlişkiler veya ilgili birimin dikkatine:

 

Sayın Yetkili Uzmanlar,

 

İstanbul-Sarıyer doğumlu bir yurttaşınız olarak yaşamım boyunca İstanbul Boğazını yakından izleyerek ve doğa, tarih ve kültür mirasını araştırmaya çalıştım. Bu amaçla sizden aşağıdaki konuda beni acilen bilgilendirmenizi rica ediyorum.

Halen yapım çalışmaları süratle sürdürülen MARMARAY TÜP GEÇİDİ Projesi kapsamında deniz tabanına indirilen tüp geçit elemanlarının bazı teknik sorunlara yol açtığını öğrenmiş durumdayım.

Aslında tüp geçitin İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi girişinde deniz tabanına yerleştirilmesinden ve işletmeye açılmasından sonra bölgedeki dip akıntıların bundan ne şekilde etkileneceğini ve bu nedenle bölgedeki deniz yaşamının nasıl oluşacağını maalesef bugüne kadar yeterince öğrenemedim.

Deniz tabanına yerleştirilen tüpgeçit elemanlarının içinde denizin üzerinde seyretmekte olan gemilerin pervane ve motor sesleri büyük bir gürültü (hatta rahatsız edici bir gümbürtü) şeklinde algılanmaktadır. Tüpgeçitin içinde hapsolan havanın bu gürültüyü arttırarak denizdeki canlılara, balıklara olumsuz bir etkiyle yansıtacağını düşünüyorum. Bu durumdan Karadeniz ile Marmara-Ege arasında yılda en az iki kez geçiş yapan balık türlerimiz nasıl etkilenecektir?

İSKİ’nin yıllardır çok vahim ve affedilemeyecek teknik yanlışları devam ettirerek sürdürdüğü Marmara Derin Deniz Deşarji, 60 m deniz yüzeyinin altına boşaltılan ve yalnız kaba arıtması yapılmış, günümüzde dünyada zorunlu olan biyolojik ön arıtmadan geçirilmemiş atık sular (sadece bir yerde istisnası var) Marmara Denizi’nde ve Boğaziçi’nde deniz altı hayatını yok ediyor.

 

1980’li yıllardan günümüze kadar geçen zamanda 176 adet balık türünün Boğaziçi Medeniyeti’ne veda ettiğini, günümüzde sadece 4 adet balık türünün adeta bir yaşama savaşı verdiğini ilgili uzmanlardan öğreniyoruz.

 

Bu gerçekten böyle midir? Denizlerimizde canlıların yaşamı bu denli kötü sonuçlara ve "3. safha" denilen denizlerde oksijenin tükenmesi diye adlandırılan duruma doğru gidiyorsa Sayın Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın ilgili ve yetkili sorumlulara karşı uyarıları nelerdir? Bunları siz en yetkili mercilerden acilen öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum.

Marmaray Tüp Geçidinde, denizde seyreden gemilerin pervane ve motorlarından kaynaklanan gürültüleri yalıtmak amacıyla tüplerin üzerine 5 m (beş metre) yüksekliğinde bir kumla çepeçevre kaplama yapılacağını öğrendik. Bölgede deniz derinliğinin ortalama 30 m olduğu, bu kumlu ses yalıtımı kaplaması sonrasında faydalı derinliğin tüplerin döşendiği güzergah boyunca yalnız yaklaşık 20-25 m’ye düşeceği dahi anlaşılmaktadır. Bu durumdan deniz dibi akıntıları ve deniz altı yaşamı nasıl etkilenecektir.

Yukarıdaki sorularımızı lütfen acilen cevaplandırmanızı rica ediyoruz.

Saygılarımızla

M. Cemal Beşkardeş

MARMARAY TÜP GEÇİT İNŞAATI için

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OSİNOGRAFİ DAİRESİ

Duyuruları

İSTANBUL BOĞAZI MARMARAY TÜP GEÇİT PROJESİ   

İSTANBUL BOĞAZI GÜNEY GİRİŞİ

1) MARMARAY TÜP GEÇİT PROJESİ KAPSAMINDA, ikinci bir duyuruya kadar Lateral
şamandıralar aşağıdaki mevkilerde bulunacaktır.

41 01.87 K, 29 00.07 D (Y6-Yeşil Lateral Şamandıra)
41 01.50 K, 28 59.84 D (Y5-Yeşil Lateral Şamandıra)
41 01.21 K, 28 59.83 D (Y4-Yeşil Lateral Şamandıra)
41 01.14 K, 29 00.10 D (K1-Kırmızı Lateral Şamandıra)
41 01.47 K, 29 00.11 D (K2-Kırmızı Lateral Şamandıra)
41 01.68 K, 29 00.38 D (K3-Kırmızı Lateral Şamandıra)

2) Aşağıda belirtilen saha ikinci bir duyuruya kadar deniz trafiğine
kapatılmıştır.

41 01.63 K, 29 00.72 D
41 01.65 K, 29 00.82 D
41 01.62 K, 29 00.83 D
41 01.60 K, 29 00.73 D
3) İstanbul boğazında seyir yapacak gemiler, Gemi Trafik
Hizmetleri(GTH)’nin ikazlarına uymalıdırlar

Denizcilere Duyurulur.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu