Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Tarlabaşı Dağbaşı mı?

(yorumlar kapalı)

resim"Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi" ile ilgili usulüne uygun olarak, hukuken dayanak olabilecek nitelikte bir uygulama projesi henüz bulunmamasına rağmen siyasi iktidar – yerel yönetim – Çalık ittifakı 26.08.2010 tarihinde Tarlabaşı’nı dağbaşı zannederek dozerle yıkıma başlamıştır. Bu yıkım "Kentsel Dönüşüm Projesi"ni hayata geçirmenin bir aracı olarak çevrede yaşayanları korkutmayı direnişi kırmayı hedeflemektedir. Referandum sonucunda çıkacak "EVET" lere göre tüm yaşam alanlarımızı dönüştürmeye hazırlanan iktidar dönüşüme dozerleri ile Tarlabaşı’ndan başlamıştır.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 26..08.2010 tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile "Tüm kamuoyunu, bu hukuka ve kamu yararına aykırı, kamusal olanakların özel bir şirket yararına tahsis edilmesi niteliğinde olan, İstanbul’un en önemli sivil mimari mirası örneklerini yok edecek olan uygulamalara karşı sesini yükseltmeye, Tarlabaşı’nda yaşayan tüm yurttaşlarımızın yanında olmaya" çağırmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI

TARLABAŞI’NDA ACELE NEDİR?

SİYASİ İKTİDAR – YEREL YÖNETİM – ÇALIK İTTİFAKI NEYİN TELAŞINDADIR?

26.08.2010 tarihinde dozerler Tarlabaşı’nda yıkıma başladı…

Beyoğlu Belediyesi görevlileri gerekli önlemleri almadan, yıktıkları binaya bitişik binada yaşayan insanları uyarmadan, güvenlik almadan ilk bakışta garip gelen bir telaş içerisinde "korkutma yıkımı" na başladı…

Yıkılan bir binaya bitişik nizam olan bir binadaki yaşlı insanların gözündeki korku değil söz ettiğimiz…

O gözlerdeki korku, bitişiklerindeki yapının yıkılacağı ile ilgili olarak bilgilendirilmemiş, yıkım işlemi sırasında güvenlikleri alınmamış yurttaşların sorumsuz kamu görevlilerine yalın bir itirazdır.

Evet, bugün Tarlabaşı’nda bir korku yıkımı gerçekleştirilmektedir çünkü "Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi" adı verilen yıkım ve sürgün planının biricik hukuki dayanağı olan 5366 Sayılı Yasa ve ona dayanarak Beyoğlu Belediyesi ve Çalık Holding işbirliği ile ortaya çıkan avan proje ile ilgili açılmış olan hukuki süreç henüz sonuçlanmamışken bir yıkım gerçekleştirilmesinin tek amacı bölgede yaşayan tüm insanların (kiracı, malik ya da barınan) insanların korkutulması Siyasi iktidar – yerel yönetim – Çalık ittifakının en çok gereksinim duyduğu şeydir.

resim
1986 yılında bulvar açılımı için Tarlabaşı’nda gerçekleştirilen yıkım

Evet, bugün Tarlabaşı’nda bir korku yıkımı gerçekleştirilmektedir çünkü Siyasi iktidar – yerel yönetim – Çalık ittifakı gayet iyi bilmektedirler ki "Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi" ile ilgili usulüne uygun olarak, hukuken dayanak olabilecek nitelikte bir uygulama projesi henüz bulunmamaktadır. Yani Siyasi iktidar – yerel yönetim – Çalık henüz herhangi bir biçimde "Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında bir yıkım gerçekleştirilemeyeceğini gayet iyi bilmekte ancak bölgede yaşayan yoksul insanların, ev sahiplerinin, kiracıların ve barınanların tüm uğraşlarına karşın kıramadıkları direnişini bu "korkutma yıkımı" ile kırmaya çalışmaktadır…

Evet, bugün kamusal olanakların özel bir şirketin, Çalık Holding’in yararına kullanılmasının, devletin kolluk güçlerinin özel bir şirketin eşsiz biçimde kar edebilmesi için kullanılmasının yalın bir örneği olarak Tarlabaşı’nda "korkutma yıkımı" gerçekleştirildi.

Tüm kamuoyunu, bu hukuka ve kamu yararına aykırı, kamusal olanakların özel bir şirket yararına tahsis edilmesi niteliğinde olan, İstanbul’un en önemli sivil mimari mirası örneklerini yok edecek olan uygulamalara karşı sesini yükseltmeye, Tarlabaşı’nda yaşayan tüm yurttaşlarımızın yanında olmaya çağırıyoruz.

26.08.2010

TMMOB Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesi

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu