Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

SİT Başvurusu Sümen Altındamı?

(yorumlar kapalı)

Haydarpaşa – Gebze ve Sirkeci – Halkalı banliyö hatlarının; sahip oldukları tarihi ve kültürel değerler dolayısıyla, BTS, Mimarlar Odası, ICOMOS tarafından tarihi kentsel ve kültürel SİT alanı ilan edilmesi talebi ile 30.07.2007 tarihinde İstanbul KVTVK Bölge Kurullarına başvuru yapılmış, basına "demiryolu mirası tescilleniyor diye haber olmuştu. 

 Aradan geçen bir yılı aşkın süredir endüstriyel demiryolu mirası olan banliyö hatlarının sit alanı ilan edilmesi talebinin karara bağlanmamıştır.

Söz konusu hattın Marmaray projesi kapsamında banliyö hatları üçleme çalışması nedeni ile 08.12.2008 tarihinden itibaren kapatılarak inşaata başlanması yönünde yüklenici firma ile TCDD arasında bir sözleşme hükmündeki tarihe yaklaşılmış olması nedeni ile Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne talebin bir an önce değerlendirilmesi ve ilgili birimlerin uyarılması için bir yazı göndermiştir.

Sayı:                                                                                                                                      

Konu: Sit Alanı Talebi                                                                                   04.12.2008  

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne

                                                            ANKARA

 

İLGİ: a)30.07.2007 tarihli yazımız.

b) İstanbul V. Nolu KVTVKBK’nun 14.11.2007 tarih 910 sayılı kararı.

c) İstanbul V. Nolu KVTVKBK’nun 22.07.2008 tarih 1290 sayılı yazısı.

d) 25.09.2008 tarihli yazımız.

 

İlgi (a) yazımız ile İstanbul’un kent içi ulaşımının önemli bir parçası olan, Haydarpaşa – Gebze ve Sirkeci – Halkalı banliyö hatlarının; sahip oldukları tarihi ve kültürel değerler dolayısıyla, tarihi kentsel ve kültürel SİT alanı ilan edilmesi talep edilmiştir

 

İlgi (b) kararda talebimizin değerlendirilebilmesi için ilgili kurum ve Belediyelerden Kadıköy Maltepe Kartal Pendik ve Tuzla ilçelerindeki demiryolu hattı, tescilli yapılar, parsel ve mülkiyet durumları ile ilgili bilgilerin 1/5000 haritaya işlenerek değerlendirmeye alınacağı karar altına alınmıştır.

 

İlgi (b) kararda istenilen belgelerin İstanbul V. Nolu KVTVKBK’na ulaşmaması üzerine ilgi (c) yazı ile, İlgi (a) talebimizin yerinde incelenmesi için Haydarpaşa-Gebze hattına raportör görevlendirildiği ilgi (c) yazı ile TCDD’ ye bildirilmiştir.

 

Haydarpaşa Gebze ve İstanbul Halkalı arası demiryolunun "Endüstriyel Demiryolu Mirası" olarak koruma altına alınması için İstanbul KVTVKBK’na yapmış olduğumuz başvurunun yalnızca biz sivil toplum örgütlerinin talebi olmadığını, bu talebe toplumun tüm kesimlerinden sahiplenme olduğunu göstermek için elektronik ortamda düzenlenmiştir. İmza kampanyasına içinde Ulaştırma, şehir planlama başta olmak üzere birçok dalda bilim adamı ve akademisyen de destek olmuştur. 15.000 kişinin ad, soyad ve e-posta adreslerinin bulunduğu listeler ilgi (d) yazımız ile ilgili kurumlara ve İstanbul KVTVKBK’na gönderilmiştir.

 

Marmaray projesi kapsamında banliyö hatları üçleme çalışması nedeni ile 08.12.2008 tarihinden itibaren kapatılarak inşaata başlanması yönünde yüklenici firma ile TCDD arasında bir sözleşme bulunmaktadır.

 

Bu nedenle; İstanbul’un kent içi ulaşımının önemli bir parçası olan, Haydarpaşa – Gebze ve Sirkeci – Halkalı banliyö hatlarının; sahip oldukları tarihi ve kültürel değerler dolayısıyla, tarihi kentsel ve kültürel SİT alanı ilan edilmesi hakkındaki ilgi (a)talebimizin biran önce karara bağlanması için İstanbul KVTVKBK’ nın uyarılmasını talep ediyoruz.

 

                                                               Av. Ersin ALBUZ          Hasan BEKTAŞ

                                                            Şube Hukuk Sekreteri     Şube Başkanı

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu