Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Sansüre Hayır -Basın açıklamasına çağrı

(yorumlar kapalı)

 kd 

kd

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

TRT Çalısanları, Bir Kez Daha

TRT Sansürünü Protesto Ediyor

 TRT’yi tasfiye edecek Yasa Tasarısı 8 Nisan 2008 Salı günü TBMM Plan Bütce Alt Komisyonunda görüşülecek.

TRT çalısanları ise, haftalardır sürdürdüklerikleri mücadeleyi daha da yükseltiyor.

Ankara, istanbul, izmir, Mersin, Diyarbakır’da düzenlenen TRT eylemleri bütün radyo ve TV kanallarında yayınlandı.

Ancak TRT Haber Dairesi, kendi çalısanlarının eylemlerine SANSÜR uyguladı!

TRT Yönetiminin, TRT’ye Sahip Çıkanlara uyguladığı sansürü,
şarkılarımız, türkülerimiz, sloganlarımızla
protesto edeceğiz.

TRT ile büyümüş, TRT stüdyolarında yetişmiş çok sayıda sanatçımızın, sendikalarımızın, meslek odalarımızın, demokratik kitle örgütlerinin desteği ile yapacağımız basın açıklamasına desteğinizi bekliyoruz.

Basın açıklamamıza tüm seyircilerimizi, dinleyicilerimizi,
"TRT halkındır, yok edilemez"
diyen tüm halkımızı bekliyoruz.

NOT: TRT’yi yangından mal kaçırırcasına yok etmeye hazırlananların karşısına, kendi yalanlarınınn belgeleriyle çıkacağız.

9 NiSAN 2008 ÇARSAMBA

SAAT: 12.30

TRT iSTANBUL RADYOSU ONU

KESK Haber-Sen

II. Dünya Savaşı sırasında söylenmiştir:

önce Yahudiler için geldiler,
Sesimi çıkarmadım, çünkü ben Yahudi de
ğildim
Sonra komünistler için geldiler,
Sesimi çıkarmadım çünkü komünist de
ğildim.
Sonra sendikacılar için geldiler, sendikacı olmadı
ğım için yine sesimi çıkarmadım

Sonra benim için geldiler
Ses çıkaracak kimse kalmamı
ştı…

Pastör Nie Moeller
Rahip

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com