Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

İstanbul Ulaştırması Kördüğümüne Doğru Tanı, Doğru Çözüm

(yorumlar kapalı)

 kdCHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ULAŞTIRMA SEMPOZYUMU, 25 Ekim 2008 Cumartesi günü, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyum sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde; sempozyumda açıklanan amaç ve hedefler doğrultusunda izlenecek ilke ve stratejiler bağlamında, İstanbul’a hak ettiği güzellikleri içinde çağdaş bir dünya kenti olma niteliğinin, yukarıda belirtilen ancak İstanbullunun güven duyacağı kararlı bir siyasi iradenin kazandırabileceği görüşünde birleşilmiştir.

 

 

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİNİN DÜZENLEDİĞİ İSTANBUL "ULAŞTIRMA SEMPOZYUMU"NUN

SONUÇ BİLDİRGESİ

Sunulan bildirilerin ve yapılan tartışmaların ışığında Kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere katılımcıların görüş ve önerleriyle aşağıdaki "Sonuç Bildirgesi" benimsenmiştir.

 

İstanbul ulaştırması için yöneticilerin gözetmesi geren amaç ve hedefler esas olarak;

 

· Her toplumsal katmandan İstanbullu’nun ulaşım gereksinimlerini onların refah ve mutlulukları doğrultusunda güvenlik, süre, konfor ve dakiklik açılarından çağdaş koşullarda, hakça koşullar içinde karşılamak,

· Ulaşım talebini karşılarken İstanbul’un doğal ve tarihsel kimliğini titizlikle korumak ve kentin özgün niteliklerini öne çıkarmak,

· Sonuçta, ülke ve bölge ile dayanışması yaklaşımı ile bütünlük içinde ekonomik ve toplumsal gelişme hızlandırılmasına destek veren, kentsel yenileme projeleriyle uyumlu, sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır.

· İstanbul ulaştırmasını amaç ve hedefler doğrultusunda sağlıklı bir yapıya ve işlerliğe eriştirmek üzere uyulması gerekli çoğu evrensel nitelik kazanmış ilke daki stratejiler aşağıda belirtilmiştir:

· " Önce İnsan" anlayışıyla taşıtların akışına değil, insanların ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşam kaynaklarına uygun koşullarda erişmesine kısaca insana öncelik verilmesi,

· Toplu taşıma esasına ve bu bağlamda raylı sistem ve denizyoluna dayanan ve otobüslerle desteklenen bütünleşik (entegre) bir ulaştırma sistemi oluşturulması,

· Ulaştırmanın eşgüdüm içinde tek elden yönetimi için yasal dayanak, gerekli yetkiler ve mali güçle donatılmış etkin bir "İstanbul Ulaştırma Yönetimi" kurulması,

· Sürekliliği olan dinamik bir planlama anlayışı ile kentsel planlama içinde ulaştırmanın planlı geliştirilmesinin ödünsüz uygulanacak temel kural olarak kabul edilmesi,

· Ulaştırma ve arazi kullanımı ile ilişkisinin planlama sürecinde göz önünde bulundurulması ve bu bağlamda ulaştırma planlarını geçersizleştiren kuralsız imar planı değişikliklerinin ciddi kurallara bağlanması,

· Mevcut ulaştırma altyapısının (karayolu, demiryolu, denizyolu ağ ve tesisleri) etkin kullanımı, bu amaçla köprülü kavşaklar, alt ve üst geçişler ve "Yedi Tepeye Yedi Tünel", Boğaz Karayolu Tüneli", "Üçüncü Köprü" gibi pahalı yatırımlardan vazgeçilerek ucuz ve basit önlemlerin öncelikle kullanılması,

· Toplu taşımada raylı sistemin temel önemi nedeniyle, gerçekleştirilme hızının arttırılması için yani Taksim–4. Levent hattı gibi 8 yılda 8 km hat yerine 10 katını aşan bir gerçekleşmenin hedef alınması,

· Ulaştırma sisteminin karayolu, demiryolu, denizyolu hatta bisiklet ve yayalık dahil tüm türleriyle bütünlük içinde hizmet sunmasını sağlayacak eşgüdüm önlemlerinin alınması,

· Gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yetenekleri ile kentin doğal ve tarihsel varlıklarını tehlikeye sokmayan sürdürülebilir bir sistem oluşturulması,

· İstanbul’un sürdürülebilir gelişimi bağlamında TEM’in kuzeyinde yerleşime neden olacak ve tarihi yarımadaya zarar verecek bir baskıyı yaratacak ulaştırma altyapısının engellenmesinin temel strateji olarak benimsenmesi.

 

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin düzenlemiş olduğu "İstanbul Ulaştırması Kördüğümüne Doğru Tanı, Doğru Çözüm" başlıklı "Ulaştırma Sempozyumu"nda sonuç olarak;

 

İstanbul’a hak ettiği güzellikleri içinde çağdaş bir dünya kenti olma niteliğinin, yukarıda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda izlenecek ilke ve stratejiler bağlamında, ancak İstanbullu’nun güven duyacağı kararlı bir siyasi iradenin kazandırabileceği görüşünde birleşilmiştir.

25 Ekim 2008

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu