Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

13 YIL SONRA GELEN ADALET GECİKEN ADALET DEĞİLDİR.

(yorumlar kapalı)

 kdTarih 20 Nisan 1995 kamu çalışanları Uluslar arası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak sendikal hakları ve ücret zammı için iş bıraktılar. TCDD her zaman olduğu gibi eyleme katılanları Disiplin cezaları ile yıldırmaya çalıştı. Disiplin cezası ile yetinmeyip ayrıca göreve gelinmeyen günler içinde günlük yevmiyeleri kesti,yargı olmaz dedi.

 

Demiryolu emekçileri 13 Kasım1991 de TÜMRAY-SEN’in kuruluşundan 20 Nisan 1995’e kadar bir dizi vizite ve iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. Bunları kısaca hatırlayacak olursak.

 

22 TEMMUZ 1993

Haydarpaşa’da Demiryol-Sen üyesi 100’ü aşkın demiryolcu sendikal hak ve özgürlük talebi ile viziteye çıkarak iş bırakıyordu.

 

22 KASIM 1993

Demiryol-Sen, çalışanlarının katılımıyla hazırlanan Toplu Sözleşme Taslağı Türkiye’nin her yerinden gelen demiryolcularla Ankara’da TCDD Genel Müdürüne verdi.

 

13 OCAK 1994

Tüm kamu çalışanlarının kendi işlerlerinde gerçekleştirdikleri kitlesel basın açıklamaları demiryolcular tarafından da gerçekleştirildi.

 

22 ŞUBAT 1994

Demiryolcular işlerlerinde uygulanan antidemokratik uygulamalara karşı Demiryol-Sen önderliğinde yüksek katılımlı vizite eylemi gerçekleştirdiler. TCDD Yakacık Hastanesinde basın açıklaması yaptılar.

 

20 TEMMUZ 1994

Vizite eylemi ve Kitlesel basın açıklaması yapıldı.

 

26 EKİM 1994

BTS üyesi demiryolcular DEMARD’ın tüm eylem kırıcı girişimlerine rağmen Vizite eylemi yapıyorlar. Posta çalışanlarının da aynı günlerde eylemde olması ülke gündemini değiştiriyor.

 

22 KASIM 1994

BTS üyesi demiryolcular yine sendikal talepleri uğruna Ulaşım-Sen ile beraber Vizite eylemi yapıyorlar.

 

20 Aralık 1994

Ülke genelinde kamu çalışanlarının aldıkları ortak bir kararla üretimden gelen güçlerini kullanan demiryolcular birbirlerine kenetlenmiş bir amaç uğruna yüreklerini birleştirmiş ve ilk fiili grevlerini gerçekleştirmişlerdir. TCDD’ de bünyesinde ve özellikle Haydarpaşa’da eylem 24 saat devam etmiş hiçbir tren çalışmamış Haydarpaşa gara “bu işyerinde grev var” pankartı asılmıştır.

 

16–17 ŞUBAT 1995

Maaşların gecikmeli olarak ödenmesinin bir gelenek haline gelmesine karşı BTS önderliğinde Demiryolcular Haydarpaşa’da iş bırakarak2 gün trenleri durdurmuşlardır. Bu eylemden sonra Demiryolcular maaşlarını zamanında almışlardır.

 

20 NİSAN 1995

Antidemokratik uygulamalara ve baskılara karşı ikinci grev gerçekleştirilmiştir. BTS önderliğinde ülke çapında yüksek katılım sağlayarak trenleri durduran demiryolcular bu greve adlarını altın harflerle yazdırdılar.

 

 kdGelelim 20 Nisan 1995 davasına. Bu dava da kamu çalışanlarının iş bırakma eylemleri sonucu verilen cezaların iptali için açılan ilk davalardan biriydi.

 

Davada bir olaya bağlı olarak iki cezai işlem yapılamaz diye; yevmiye kesintisi cezasının iptali istenmişti. Mahkemenin bu kadar uzun süreye yayılacağı adaletin bu kadar gecikebileceği düşünülmediğinden maaş kesintisinin yargılama sonunda yasal faizi ile geri iade edilmesi istenmemişti. Geciken adalet, adalet duygusunun yaralanmasına yol açtığı gibi maddi olarak da kayba neden olmuştur. Kararda yapılan maaş kesintisinin hukuka uygun olmadığı belirtilmektedir. Maaş kesintisi TL üzerinden yapılmıştı. 1995 den bu yana 2 tane DEVALİVASYON yaşadık. Para birimimiz değişti YTL oldu. Almanya para birimi MARK tedavülden kalktı EURO ya geçildi. 1995 yılında doğan çocuklar nerede ise OKS ye hazırlanıyorlar.

 

Boğaziçi Köprüsü’nde 1998 ve 1999 yıllarındaki iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerine ilişkin Yapıyol-Sen üyesi 42 gişe memuruna verilen para cezalarının (Kişi başı 600 YTL) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) aksi yöndeki kararı uyarınca 21 Nisan 2008 tarihinde tekrar kendilerine iade edilmiştir.

 

Buda gösteriyor ki aslında işbırakma (grev) kendi başına bir suç değildir. Hele ki karşılığının cezai yaptırım olması asla kabul edilemez.

 

Bu haber; geçmişte yapılan iş bırakmalara katılmayan, engelleyen hatta bu türden eylemlerle sendikacılık yapılmaz, hak sokakta kazanılmaz deyip bu gün sendikaların başlarına çöreklenip “yetkili biziz” diye caka satanlara dünü unutmadığımızı, unutturmayacağımızı göstermek için yapılmıştır.

 

Aslında davaya konu olan TCDD 1.Bölge Disiplin Kurulunun 29.11.2005 tarih 1995/186 sayılı kararının hüküm bölümü bile hak mücadelesi için yollara düşenlere yol göstermektedir. Ne diyor hüküm cümlesi “Türkiye genelinde eyleme katılımın fazla olması, temel amacın memurlara sendikal hak verilmesi, ücretlerin yükseltilmesi ve özlük hakların iyileştirilmesi gibi sosyal içerikli talepleri ihtiva etmesi hususları dikkate alınarak” verilen cezada indirim yapılmıştı. Yani işverende güçlü karşı duruşu görmüştü.

 

Bu dava 13 yılda sonuçlandı diyoruz ama. Aslında daha sürebilirdi. Çünkü Demiryolları davayı Danıştay’da temyiz etmekten sarfınazar (vazgeçmek) etmiştir.

 

Son söz yerine

“haklıydık kazandık”

 kd

 kd

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com