Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Marmaray’ın İlk Davasında YD 511 Gün Sonra Ret

(yorumlar kapalı)

CR1 olarak adlandırılan TCDD banliyö hatlarının 3 yola çıkartılması ve rehabilite edilmesi inşaatı için TCDD tarafından, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğüne yapılan bedelsiz arazi ve yetki devirlerinin yürütmesinin durdurulması istemiyle 27.09.2007 tarihinde açılan davada yürütmeyi durdurma talebi 511 gün sonra red edildi.

Usulsüz Yer Teslimine dava açıldı

CR1 olarak adlandırılan TCDD banliyö hatlarının 3 yola çıkartılması ve rehabilite edilmesi inşaatı için TCDD tarafından, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğüne yapılan bedelsiz arazi ve yetki devirlerinin Yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 9.İdare mahkemesinde 27.09.2007 tarihinde açılan davada, "TCDD Genel Müdürlüğü tarafından, Marmaray Projesi inşaatı gerekçe gösterilerek yapılan usul ve kanunlara aykırı, bedelsiz arazi ve gayrimenkul devri ile gayrimenkullerle ilgili yapılan usul dışı yetki devrine konu DLH Genel Müdürlüğü ile TCDD Genel Müdürlüğü arasındaki anlaşma ve anlaşma gereği yapılan yer teslimlerinin(Gebze, Pendik, Maltepe Söğütlüçeşme, Haydarpaşa ve Halkalı istasyonları ile Yedikule yol atölyesi arazisi) iptali" talep edilmişti.

Yapılan devir teslim işlemleri ile ilgili olarak, TCDD Genel Müdürlüğü yasalara aykırı davranmıştır. Yapılan işleme dayanak teşkil ettiği ilan edilen 4736 sayılı kanun, mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik indirimi hariç olmak üzere, hiçbir kimse ya da kuruma bedelsiz devir yapmaya izin vermemektedir.

 

Dava Dosyası Ankara İdare mahkemelerine gönderildi.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi 04.02.2008 tarih ve E: 2007/1555, K:2008/169 sayılı kararında 2577 sayılı kanunun 32/1 sayılı maddesindeki "İdari işlemi veya İdari sözleşmeyi yapan İdari merciin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi yetkilidir" hükmüne atıfta bulunarak Dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

 

Ankara 3.İdare Mahkemesi "Danıştay yetkilidir "dedi.

Ankara 3.İdare Mahkeme’si de 31.03.2008 tarih E:2008/530, K:2008/619 sayılı kararı ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24/1-e bendi ve 2577 sayılı İYUK’un 34/1bendi ve 14/3-a–6 fıkrası ve 15/1-a bendi hükümler gereği davayı görev yönünden redderek, dava dosyasının Danıştay’a gönderilmesine karar vermiştir.

 

Danıştay "dosya konusu İdare Mahkemelerinin yetki alanındadır" dedi.

Danıştay 04.07.2008 tarih E:2008/5486 K:2008/5492 sayılı kararında 2575,2576 ve2577 sayılı yasaların ilgili madde hükümleri gereği davanın Ankara İdare Mahkemesinde görülmesine karar vermiştir.

 

Dosya sehven 13 İdare mahkemesine gitti.

Dosya Ankara İdare Mahkemelerinden 13.İdare Mahkemesine düşülmüş olup 13. İdare Mahkemesi 14.01.2009 tarih E:2008/846 K:2009/15 sayılı kararı ile Dosyayı Ankara 3.İdare Mahkemesine gönderme kararı almıştır.

 

Ankara 3.İdare Mahkemesi

511 gün sonra

Yürütmeyi durdurma talebi hakkında karar aldı.

Ankara 3.İdare Mahkemesi 23.02.2009 tarih E:2009/188 sayılı kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 27madde 2 fıkrasında belirtilen telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmediği kanaatine vararak "yürütmeyi durdurma" talebinin reddine karar vermiştir.

İlgili Linkler:

Marmaray projesine ilk dava açıldı… http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=128

Marmaraya açılan ilk dava Ankaraya taşındı. http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=237

Marmaray’a Yer Teslim Davası Danıştay’a Taşındı.  http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=295

 kd
 kd

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu