Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Gar Binasının 3. Katındaki İzinsiz Tadilatın İlk Duruşması Yapıldı

(yorumlar kapalı)

resimKentsel ve tarihi sit alanı içinde korunması gerekli 1.Derece tarihi eser kapsamındaki Haydarpaşa Gar binasının 3. katında Temmuz 2006 ayı içinde koruma kurulundan izin alınmadan tahribat ve değişiklik yapılması nedeniyle TCDD bürokratları ile müteahhit hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefetten Kadıköy 7.Asliye Ceza mahkemesinde 2010/6 sayı ile açılan davanın ilk duruşması 03.03.2010 tarihinde gerçekleşmiştir.

Bu güne kadar Haydarpaşa gar binasında izinsiz olarak yapılan tamirat bakım ve eklemeler BTS ve demiryolu çalışanlarınca Koruma Kurullarına intikal ettirilmesine rağmen bir sonuç alınamamıştır.

Bunları kısaca hatırlayacak olursak, taş zeminler yanıcı özelliği bulunan vinilex malzeme ile kaplanmıştır. Markizlere PVC kaplama yapılmıştır. Dış Cephede deniz tarafına yapılan beyaz sıva/boya eski haline getirilmemiştir. Çatıdaki TCDD amblemi kurul kararı olmasına rağmen kaldırılmamıştır.

Son olarak 3 katta Temmuz 2006 ayı içinde yapılan izinsiz tadilat, değişim için BTS ve Mimarlar Odası tarafından suç duyurusu yapılarak konu yargıya taşınmıştır. Ayrıca Kadıköy 4.Sulh Mahkemesi aracılığıyla inşaat alanında delil tespiti yaptırılmıştır.

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı inlemenin tamamlanmasının ardından TCDD 1.Bölge Müdürü Üzeyir Ülker, TCDD 1.Bölge Yol Müdürü Halil Köseoğlu, TCDD 1. Bölge Yol Müdür Yardımcısı Suavi Giray, Müteahhit Firmadan Haluk Şahin ve Bekir Okatan hakkında Kadıköy 7 Asliye Ceza mahkemesinde 2863 sayılı yasaya muhalefetten dava açmıştır.

 

resim

Açılan davada olay hakkında Mimarlar Odası İstanbul Büyünkkent Şube Başkanı Eyüp Muhçu ile beraber BTS adına suç duyurusu yapan eski Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Soner Önal müşteki olarak gösterilmemiş ancak BTS İstanbul 1. Nolu Şubeye mahkeme çağrı kâğıdı gönderilmiştir.

Bu gelişmeler üzerine BTS 1 Nolu şube Yönetimi ise Şube Başkanı Hasan Bektaş ve Hukuk Sekreteri Ersin Albuz’u söz konusu davada yetkilendirmiştir.

Şube Başkanı Hasan Bektaş ve Hukuk Sekreteri Ersin Albuz Kadıköy 7.Asliye Ceza mahkemesine vermiş oldukları dilekçede "Sendikamız şikâyetçi olup şikayetçi tarafa davanın iddianamesinin ve tensip zaptının da CMK gereği gönderilmesi gerekmekte olup tarafımıza iddianamenin ve tensip duruşma tutanağı gönderilmemiştir. Dava dosyasını inceleme olanağı bulunamamıştır; bu sebeple; CMK gereği Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikasının ve sendikayı temsilen tarafımızın davaya müdahilliğimize; TCDD Haydarpaşa Gar binasın 3. Katında yapılan mevzuata aykırı tadilat ile ilgili TCDD tarafından yapılmış ise idari soruşturma dosyasının onaylı bir suretinin TCDD Genel Müdürlüğünden istenmesine; TCDD Haydarpaşa Gar binasın 3. Katında yapılan mevzuata aykırı tadilat ile ilgili TCDD tarafından yapılmış tüm yazışmaların onaylı bir suretinin TCDD Genel Müdürlüğünden istenmesine; Konu hakkında bilirkişi raporlan var ise raporların birer suretinin tarafımıza tebliği ve bilirkişi raporlarına karşı itirazlarımızı sunabilmemiz için süre tanınmasına; Tarihi binada gerekli tadilat çalışması talimatını Koruma Kurulu Kararlan alınmaksızın yapılması talimatını veren TCDD Genel Müdürü ve İlgili Daire Başkanları hakkında Sayın Mahkemenizce suç duyurusunda bulunulmasına; Karar verilmesini" talep etmişlerdir.

Sanıklara iddianame ve ekleri okunmasının ardından yüklenen suçlar anlatıldı. CMK’nın 147 ve 191/3-c maddeleri gereğince yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmalarının kanuni hakları olduğu, şüpheden kurtulmaları için somut delillerin toplanmasını isteyebilecekleri hatırlatıldı ve kendileri aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehlerine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınmasının ardından savunmaları yapmaları istendi.

Sanık Halil Kösoğlu: "Ben olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğünde Yol Müdür Vekili olarak çalışıyordum. Suça konu bina 4 katlı olup, yaklaşık 100 yıldır devlet demir yolları hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Bu binanın 3 katı daha önce yemek hane idi. 30 yıl önce arşiv yapılmış ve 30 yıldır arşiv olarak kullanılmaktaydı. İçindeki arşiv malzemelerinin ağırlığı nedeniyle çökme tehlikesi vardı bu nedenle arşivi aşağı bodrum kata indililik. Boşalttığımız arşivdeki rafları kaldırıp boya badana yaptırdık. Çürüyüp dökülen ve delinen yerleri tadilat yaptırdık. Başkaca bir işlem yaptırmadık. Bu işlemlerin kalıcı ve fiziki müdahale olmadığını düşünerek yaptık. Tadilata başlamadan önce İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna müracaat ettik. Cevap verilmeden arşivin taşınması boya badana işlerine başlamıştık. Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu çalışmayı durdurdu. Bizde herhangi bir faaliyet bulunmadık. 1 hafta 10 gün sonra basit tadilatları boya ve badanayı yapabileceğimize ilişkin yazı gönderdiler. Bizde bu yazıya istinaden binanın 3 katında yukarıda belirttiğim boya badana tamirat işlerini yaptırdık. Suç kastım yoktur, beratımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Üzeyir ÜLKER: "Ben olay tarihinde TCDD Bölge Müdürüydüm. Suça konu binanın 3. Katında oval bir ofis odası vardı. Buradaki lambrilere vernik yaptırdım. Genel müdürümüz o kattaki çirkin görümüm arz eden arşivi de kaldırmamızı istedi. Arşivi kaldırıp bodruma taşıdık bu arada arşivi kaldırmadan diğer ofisteki vernikleme işlemini yaptığımızda kurulun haberi olmuş görevliler gelip baktıklarında ben arşivinde kaldıracağımızı söylediğimde bu işlerin basit boya badana işi olduğunu yapabileceğimizi şifa en söyleyip, raporu da bilahare göndereceklerini söylemişlerdi. Buna istinaden arşivin taşınma ve boya badana işine başladık. Bu arada çalışmalar kurul tarafından durduruldu. Bizde çalışma yapmadık. Daha sonrada basit 2863 sayılı yasa kapsamında olmayan işlemler olduğunu kurul yazı ile bildirdi.. Bu yazıya istinaden ek arşivi kaldırıp burada boya badana işlemleri yaptırdık. Rafların kaldırılması sırasında delinen yıpranan duvarları da alçı boya ile tamir ettirdik. Dökülen sıvaların yerleri de dolduruldu. Başkaca bir işlemde bulunmadık. Suç kastım yoktur, beratımı talep ediyorum" dedi ..

Sanık Haluk ŞAHİN: "Ben suça konu yerde çalışma yapan Akdeniz Metal Ürünleri Dizayn Üretim İnşaat Sanayinin müdürüyüm. Mesleğim gemi inşaat mühendisliğidir. Olay tarihinde TCDD Haydarpaşa Gar istasyonundaki binanın 3 katındaki basit tamirat ve tadilat işleri ihalesini yetkili olduğum şirket kazandı. Karşılıklı sözleşme imzaladık. Kültür Tabiat varlıkları Kurulu izin alınmadan başlandığından bahisle faaliyeti durdurdu. Bizde çalışmayı bıraktık. Daha sonra gerekli izinler kurum tarafından alınınca suça konu işlemleri yaptık. Ben ihaleyi aldığım kurumun resim bir kurum olması nedeniyle izin alındığını zannediyordum. Zaten yapacağımız işlerde basit boya badana işleri olduğu için izin hususunu hiç düşünmeden çalışmayı başlatmıştım. Suç kastım yoktur, beratımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Bekir OKATAN: "Ben suça konu yerde çalışma yapan Alfa İnşaat Mobilya Tekstil Ltd.Şti’nin yetkilisiyim Suça konu yerde bahsedilen boya badana işlemlerinden önce 3 kattaki oval ofisin cilalama işini, ayrıca bu kattaki koridordaki bilgisayarların arka larına ahşaptan sökülebilir parmaklık, bir odanın zeminine muşamba döşenmesi ve kaldırılan arşivdeki rafların sökülüp bodruma taşıma işlemini yaptım. Başkaca boya badana yâda tadilat işlemi yaptırmadım. Suç kastım yoktur, Bu yapılan işlemlerde kalıcı olmayıp kolaylıkla sökülebilen işlemlerdir. Fiziki ve inşai müdahale değildir, beratımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Mehmet Suavi GÜRAY: "Ben olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı yol müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum. Genel müdürlüğümüzün talimatı doğrultusunda suça konu yerdeki arşivin kaldırılması, kaldırılan arşivin boya badana işlemleri ve kullanılamayacak durumdaki kapı ve pencerelerin onarımı için keşif heyetinde görev aldım. Keşif yaptıktan sonra yol müdür ve bölge müdürü onay verir ondan sonra ihaleye çıkardık. Diğer sanıklar Halil Kösoğlu ve Üzeyir Ülker’in anlattığı şekilde gerekli boya badana işlemlerini yaptırdım. Kastım yoktu, yapılan işlemler fiziki inşai müdahale değildir, beratımı talep ediyorum" dedi.

Sanık savunmalarından sonra mahkeme"BTS İstanbul 1. Nolu Şubenin suçtan zarar görmediğini bu nedenlede davaya müdahillik talebinin reddine, suça konu inşai faaliyetlerin bilahare koruma kurulu kararlarına uygun hale getirilip getirilmediğinin bildirilmesi için İstanbul 5 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna müzekkere yazılmasına, duruşmada bulunmayan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi vekili Avukat Can Atalay’a duruşma gününü bildirir çağrı çıkartılmasına davanın 01.06.2010 tarihi saat 10.45 ‘e bırakılmasına" karar vermiştir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu