Kent ve Demiryolu Menü

Ümit Sarıaslan- Demiryolu

Kalıcı Başlantı:

Erkin ve Erkin; Önemli…

Feridun-Cemal-Erkin.jpgBir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Önemli. Bilen bilir; ama bilmeyen için üzerine düşülmeli. Dünkü Cumhuriyet’te (27 Ağustos) Ertuğrul Kazancı’nın “Emperyalizme Başkaldırı: Büyük Taarruz” başlıklı önemli ve güncel bir yazısı yayımlandı. Bu, adresine ulaşan yazılar klasörüne eklenecek makalede bir nokta dolayısıyla size yazmak gereksinmesi duydum.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Gecikmiş Bir Kitap Tanıtma Yazısı: Behiç Erkin’in Hatırat’ı

B.-ErkinHatiratkapak..jpgKimi anılar vardır; bilmeyiz, varlığından haberimiz yoktur. Durur bir yerlerde; günyüzüne çıkacağı günü bekler. Gelir değiştirir hayatımızı, yaşama-yaşanmışa bakışımızı, dahası genelkabullerimizi, kamusal alışkanlıklarımızı; dahası, akışkanlıklarımızı sarsar, ırgalar! Kimi anılar vardır; biliriz, duymuşuzdur; kimi yanlarına az-çok tanıklığımız vardır, yazı-yayın dünyasından. Bekler dururuz, birgün tümüyle elimize, masamıza ulaşacağı günü. Anıların da bekleyeni var mıdır?

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Dr. Çağatay Üstün’ün Mototrenlere Değgin O Güzel Yazısının Anımsattığı (*)

izmit-kentici-mototren.jpgDemiryolu ile ulaşımda “hız ve konfor” konusu, ta cumhuriyet demiryolculuğunun kuruluşundan beri konuşulup, tartışılmıştır. Kurtuluş Savaşı içinde, kendisi ve yanındakileri cepheye taşıyacak trenin “daha hızlı” gitmesini isteyen Mustafa Kemal‘e, ulusal demiryolculuğumuzun kurucu Genel Müdürü Behiç Erkin‘in, “Demiryolunun daha hızlı gitmeye uygun olmadığını, katarın gidebildiğinden daha hızlı yürütülmesi durumunda raydan çıkabileceğini” belirterek karşı çıktığı günlerden başlar. (Bkz.: Ölümünün 40. Yılında Ulusal Demiryolculuğumuzun Kurucusu Behiç Erkin, Demirağlardan Örümcek Ağlarına içinde) 

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Hasan Fehmi Paşa’nın Hazırladığı, Anadolu’nun Bayındırlık İşlerine İlişkin “Lâyiha”nın 131.Yılında

hamidiye-demiryolu-koprusu.jpgOsmanlı vezirlerinden Hasan Fehmi Efendi (Paşa)’nin hazırladığı, Anadolu’nun bayındırlık işlerine ilişkin rapor (layiha), demiryolu tarihimize ışık tutmak yanında; Osmanlı’nın bayındırlık ve ulaşım alanında içine kıstırıldığı açmazı sergilemesi açısından da önemli bir belgedir. Tanzimat’tan iki kuşak sonra, II. Abdülhamit‘in Bayındırlık Bakanlığını (Nafıa Nazırlığı’nı) yapmış olan Hasan Fehmi Paşa, 24 Nisan 1880’de, başbakanlığa (Başvekâlet makamına) sunduğu bir önerge (takrir) eşliğinde, Anadolu’da bayındırlık konusunu, yol yapımından yerleşmeye, tarımdan sağlığa, eğitimden araştırmaya… irdeleyen bir “rapor” sunar.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Ümit Sarıaslan’dan Bir Mektup

(yorumlar kapalı)

resimZaman çok hızlı akıyor! Yetişemez olduk olayların gelişimine; dahası akıl-sır erdiremez hale düştük bunca hızlı akıllılığa! Bugünün Hürriyet’inde Ankara-İstanbul demiryolundan hareketle bir minik haber gözüme çarptı. O da aklıma başka haberleri ve soru işaretlerini düşürdü. Hürriyet’teki habercik’e bunlara değindikten sonra döneceğim.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Arazi Kanunnâmesi ve Sultan Abdülaziz’in Avrupa Gezisi (21 Haziran 1867)

resimJames Whittal’ın "Demiryolu şirketleri küçük muhtar cumhuriyetler biçiminde gelişecek." sözlerinde dile gelen siyasal-ekonomik tasarımın altyapısı kuruluyor. İngilizlerin bilinen politikası dışında, Fransa’nın Kırım Savaşı sonrasında, Osmanlı "nezdinde" kazandığı "prestij"i, diplomatik bir baskı aracına dönüştürerek yürüttüğü politikaya değinmek gerekir;  dahası açmak… Çünkü, bu politik geçitte döneme tarihselliğini veren tipik olaylar yaşanacaktır.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

19 Kasım 1936 İlk Kömür Treni Ankara Gar’da

resimZonguldak-Çatalağzı’ndan aldığı ilk kömürü, Başkent Ankara’ya getirecek olan ilk tren, 19 Kasım 1936 günü Ankara İstasyonu’na girmişti… İzmir İktisat Kongresi’ni izleyen 7 yılda, özel sektöre dayanılarak, genç cumhuriyetin gereksinme duyduğu endüstri ve sanayi atılımlarının gerçekleşmeyeceği somut olarak görüldü.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Raylarda Taşınan Tarih:Açılışının 105. Yılında (25 Ekim 1904) Konya-Bulgurlu (Ereğli) Demiryolu

(yorumlar kapalı)

resimİngiliz Lnych kardeşler, daha 1800’lerin başlarında Dicle ve Fırat vadisinde nehir ulaşımı yaparken, aynı vadiyi izleyerek Akdeniz’den Basra’ya inmesi tasarlanan ilk demiryolu projesi de yine İngilizlerce gündeme getirilecektir. Ne var ki, 1836’da İngiliz subayı Chesney’in bu önerisi de, ardı sıra gelecek olan ve yine İngiliz kaynaklı Kahire-Basra demiryolu projesi de, aynı ülkenin "demirden" siyasetine takılıp kalacaktı.

Devamı için tıklayınız »