Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Konferans:Boğaziçi ve Haliç: Mitoloji, Tarih, Jeoloji

(yorumlar kapalı)

 kd

 

KONFERANS DUYURUSU

Tarih                      26.02.2009

Düzenleyici : Kadir Has Üniversitesi

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı

 

Konferans : Boğaziçi ve Haliç: Mitoloji, Tarih, Jeoloji

 

Konuşmacı : Prof.Dr. Yücel YILMAZ / Kadir Has Üniversitesi

 

Açıklama :

Boğaziçi ve Haliç, çeşitli disiplinlerin araştırma merakını giderek artıran önemli bir yerleşme alanıdır. Genellikle mimarların, kent plancıların, tarihçilerin ve sosyologların merceğinden anlatılan İstanbul, bu konferansta bir başka bilim alanı tarafından sorgulanacaktır. Bir yer bilimci olan Prof.Dr. Yücel YILMAZ, dünyada benzeri olmayan bir konum sergileyen, Boğaziçi ve Haliç’i özel kılan coğrafik, morfolojik, jeolojik özelliklerini mitolji ve tarih bilimi ile zenginleştirerek ele alacaktır.

 

Boğaziçi, zigzaglar çizen bir kanal görünümündedir. Bunlar, bazı yörelerde birbirleriyle dik açıya yakın keskinliktedir. Boğazın çok özel ve güzel bir doğaya sahip olmasında bu niteliğinin büyük bir rolü vardır. Çünkü zigzaglar, her iki yakada, her yöne bakan yüzeylerin gelişmesine neden olmuştur. Boğaziçi’ni özel kılan niteliklerinden birisi de yamaç açılarıdır.

 

Her iki yakada da yamaçlar, yüksek açılıdır. Belli düşey aralıklarla, bu yamaçlarda karşılıklı taraçalar yer almaktadır. Yataya yakın konumdaki bu taraçalar yerleşime çok uygun doğal düzlükler oluşturmaktadır. Kazandığı bu form, Boğaz ve çevresinin geçirdiği jeomorfolojik evriminin sonucudur.

 

Haliç ise kara içinde kalmış, dalgadan ve rüzgârdan oldukça korunan, emsalsiz bir deniz cebi, bir koy konumundadır. Haliç’in eski bir akarsu yatağı olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Çünkü günümüzde birer akarsu olan Alibeyköy ve Kâğıthane derelerinin birleştiği kavşak, hemen denize kavuşmaktadır. Deniz düzeyinin sadece birkaç metre düşmesiyle bu alandaki akarsu / deniz sınırı Marmara’ya doğru gerileyecektir. Aslında "Haliç" adı, içini denizin bastığı bir akarsu ağzını tanımlamak için kullanılan bir coğrafya terimidir. Yani, bu genel isim, bu koya özel isim olarak verilmiştir. O halde Haliç’in, içine denizin sokulduğu eski bir akarsu yatağı olduğu eskiden beri bilinmekteydi.

 

Bilimsel araştırmalar, bu oluşumun sadece 7500 yıl önce gerçekleştiğini göstermektedir. Prof.Dr. Yücel YILMAZ‘ın bu konferansı, korunması gerekli doğal ve kültürel değerleri bünyesinde taşıyan İstanbul için değişik bir bakış açısı oluşturacaktır

 

Süre : Konferans 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

 

Yer ve saat : İstanbul, Kadir Has Üniversitesi, Cibali Yerleşkesi

(Eski Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası)

                     26 Şubat 2009, Saat 16.00 – 18.00, Cibali Salonu.

 

 

Prof.Dr. E.Füsun Alioğlu

 

Kültür Varlıklarını Koruma

Yüksek Lisans Programı

Yürütücüsü

Tel :212 533 57 65 / 1566, 1568
212 533 65 32 / 1566, 1568

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu