Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Planına ve İtirazına V ve VI Nolu Kurul Ortak Karar Verecek

(yorumlar kapalı)

resimHaydarpaşa Gar ve çevresini ticari yapılaşmaya açmak için İstanbul V Nolu Koruma Kurulunun 24.06.2006 tarih ve 85 sayılı SİT kararı doğrultusunda TCDD ve İBB tarafından hazırlanan 1/8.500 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İBB Meclisinden oy çokluğu ile geçirilerek İBB’nin 17.02.2010 tarih 2553374-2589032 sayılı yazısı ekinde İstanbul Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna onay için gönderilmiştir. Plana BTS İstanbul 1 Nolu Şube 19.02.2010 tarih 1/05 sayılı yazısı ile itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren V Nolu Kurul söz konusu planın VI nolu kurulun sorumluluk alanını kapsadığı için "ortak toplantı yapılmasına ayrıca alanın yerinde incelenmesine" karar vermiştir.

resim

Birleşik Taşımacılık çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube tarafından İstanbul V Nolu KTVK Kuruluna gönderilen yazıda Moda Harem arasında yoğun bir ticari, turistik, konaklama amaçlı yapılaşmayı öngörmesi, yeşil alan miktarını azaltması, kent meydanlarının araç trafiğinden arındırılması ilkelerinin görmezden gelinmesi, tarihi yapıları korumayarak yeni işlevler yüklenmesi, Haydarpaşa yük limanını Kruvaziyer limana çevirerek bölgenin silüetinin bozulacağına dikkat çekilerek, planın koruma amacından uzak olduğu bu nedenle de onaylanmaması gerektiği ifade edilmiştir.

V Nolu kurul İBB’nin 17.02.2010 tarih 2553374-2589032 sayılı yazısı ekinde Haydarpaşa koruma amaçlı nazım imar planını, plana itiraz niteliği taşıyan BTS İstanbul 1 Nolu Şube 19.02.2010 tarih 1/05 sayılı yazısını ve 19.07.2010 tarihli uzman raporunu birlikte değerlendirerek 23.07.2010 tarih 2700 sayılı kararında "plan VI nolu kurulun sorumluluk alanını kapsadığından ortak toplantı yapılmasına ayrıca alanın yerinde incelenmesine" karar vermiştir.

 

resim
resim

Konu ile ilgili Link:

Haydarpaşa Gar’ın Otel Yapılmak İstenilmesine itiraz Var: http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=659

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: Kentvedemiryolu