Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Fenerbahçe, Paşabahçe ve Maltepe Vapurları Artık Kültür Varlığı

(yorumlar kapalı)

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4 nolu Koruma Kurulu Fenerbahçe, Paşabahçe ve Maltepe gemilerinin tescillenmesi için yapılan başvuru ile ilgili on kararını nihayet verdi. İstanbul 4 Nolu Koruma Kurulunun 24.09.2008 tarih 2399 sayılı kararı ile Fenerbahçe, Paşabahçe ve Maltepe Vapurları artık birer Kültür Varlığıdır.  TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4 nolu Koruma Kurulu Fenerbahçe, Paşabahçe ve Maltepe gemileriyle ilgili on kararını nihayet verdi.
27.10.2008 tarihinde Vapurlarımızı Vermiyoruz Kampanyası yürütmesi anıtlar kuruluna giderek kampanya katılımcılarından avukat Mert Murat Erman’ın hazırladığı dosyanın akıbetini sormuştur.
 Kurul Başkanı izinde olduğundan henüz görüşülemediği ancak ara bir karar alındığı öğrenilmiştir. Söz konusu arara kararla kurul vapurları tescil etmiyor fakat korunmaya değer kültür varlığı olarak kabul ediyor. 

Koruma Kurulunun bu ön kararı Türkiye de bir ilk. Çünkü şimdiye kadar kimse gemilerin bir kültür varlığı olduğunu iddia ederek Anıtlar kuruluna başvurmamış. Bu yüzden de anıtlar kurulu da biraz şaşırmış. Avukat Mert Murat Erman’ın raporu da önümüzdeki günlerde kurulda görüşülecek, raporda ileri sürülen gerekçeler hukuken uygun görülürse, gemiler tescil de edilecek. 2010 Kültür Başkenti düzenleme kuruluna tavsiyelerde içeren İstanbul 4 Nolu Koruma Kurulunun 24.09.2008 tarih 2399 sayılı kararını aşağıda yayınlıyoruz.

 kd

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu