Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

4736 Sayılı Kanun Yok Hükmünde mi?

(yorumlar kapalı)

 kd4736 sayılı kanundaki “TCDD mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik indirimi hariç olmak üzere, hiçbir kimse ya da kuruma bedelsiz devir yapamaz” hükmü yok sayılarak TCDD taşınmazlarından toplam 73700 m2 arazi Marmaray CR1 inşaatında AMD konsorsiyumunun kullanımı için DLH tarafından TCDD’den talep edilmiştir.

 

815 milyon Euro tutarındaki Marmaray CR1 (Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve elektromekanik sistemleri işi)’nin sözleşmesi Alstom-Marubeni-Doğuş (A.M.D.) Konsorsiyumu ile DLH Gen. Müdürlüğü arasında 28.03.2007 tarihinde imzalanmıştı.

 

TCDD nin mülkiyetindeki arazilerden nerelerin CR1 inşaatı süresince ve yasal dayanağı olmayan bir şekilde ücretsiz kullanılmasına imkân tanıyan protokol TCDD Genel Müdürlüğünün 08.05.2007 tarih 24010 sayılı kararı ile TCDD ve DLH arasında 05.07.2007 tarihinde imzalanmıştır.

 

Söz konusu protokole dayanılarak taraflar arasında 05.06.2007 tarihinde imzalanan 4 adet yer teslim tutanağı ile Gebze, Pendik, Maltepe Söğütlüçeşme, Haydarpaşa ve Halkalı istasyonları ile Yedikule yol atölyesi arazisinden protokolde belirlenen taşınmazlar yüklenici firma kullanımı için DLH’ye teslim edilmiştir.

 

CR1 olarak adlandırılan TCDD banliyö hatlarının 3 yola çıkartılması ve rehabilite edilmesi inşaatı için TCDD tarafından, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğüne yapılan bu bedelsiz arazi ve yetki devirlerinin iptali için 27.09.2007 tarihinde İstanbul 9.İdare Mahkemesine 2007/1555 Esas Nosu dava açılmıştır.

 

Yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, "TCDD tarafından, Marmaray Projesi inşaatı gerekçe gösterilerek yapılan usul ve kanunlara aykırı, bedelsiz arazi ve gayrimenkul devri ile gayrimenkullerle ilgili yapılan usul dışı yetki devrine konu DLH Genel Müdürlüğü ile TCDD Genel Müdürlüğü arasındaki anlaşma ve anlaşma gereği yapılan yer teslimlerinin(Gebze, Pendik, Maltepe Söğütlüçeşme, Haydarpaşa ve Halkalı istasyonları ile Yedikule yol atölyesi arazisi) iptali" talep edilmiştir.

 

Dava yerel mahkemelerden yetki ve görev yönünden bakılmayarak Ankara 3.İdare mahkemesinin 31.03.2008 tarih 2008/619 sayılı kararı ile Danıştay’a gönderilmiştir.

 

Dava Danıştay’da devam ederken 05.07.2007 tarihinde TCDD ile imzalamış olduğu protokolde yer almayan aşağıda m2 ve yerleri belirtilen TCDD arazileri bedelsiz olarak Alstom-Marubeni-Doğuş (A.M.D.) Konsorsiyumu tarafından kullanılmak üzere DLH Genel Müdürlüğü tarafından TCDD’den yazılı olarak talep edilmiştir.

 

· MALTEPE GAR RAMPADA 3251 M2

· MALTEPE ESKİ İSKELE YOLUNDA 2403 M2

· HAYDARPAŞA İBRAHİMAĞADA 6645 M2

· GEBZE GAR BATIDA 2964 M2

· GEBZE-TAVŞANCIL KM 44+500 44+650 KUZEY VE GÜNEY HATTICARİDEKİ ALAN

· HALKALI GÜMRÜKLÜ AMBAR SAHASINDA 36377 M2

· HALKALI BATI ÇIKIŞINDA 18667 M2

· YEŞİLKÖY ASKERİ RAMPADA 1593 M2

 

TCDD KİT statüsünde olduğundan vede “4736 sayılı kanun gereği, mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik indirimi hariç olmak üzere, hiçbir kimse ya da kuruma bedelsiz devir yapmaz” hükmü gereği Belediye ve Resmi Dairelere ücretsiz yer tahsis etmeye kullanımına izin vermeye, bedelsiz devir edilmesi gibi tasarruflarda bulunmaya yetkili değildir.

 

Bu bedelsiz devirden CR1 Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve elektromekanik sistemleri işi’nin yüklenicisi Alstom-Marubeni-Doğuş (A.M.D.) Konsorsiyumu haksız kazanç elde etmektedir. Kamu görevlileri de bu haksız kazanç temin edilmesine istemeyerek de olsa seyirci kalmaktadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu