Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD’nin Gebze Köseköy Demiryolunu Kapatma Kararı Mahkemelik Oldu

(yorumlar kapalı)

bts-logo.jpgHalkın demiryolu ile ulaşımdan yararlanma hakkının gaspı olan Köseköy-Gebze arasındaki demiryolunun trafiğe kapatması ile ilgili TCDD’nin kararı hakkında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve İPTALİ talebiyle Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından Ankara İdare Mahkemesine 20.02.2012 tarihinde dava açılmıştır. 

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren(YHT) projesini gerekçe gösterilerek Ankara- Haydarpaşa (İstanbul) demiryolunun 56 km.lik Köseköy-Gebze arası kısmının 01.02.2012 tarihinden itibaren tamamen 24 ay süreyle kapatılacağı, 16 km.lik Köseköy-Derince arası yolun ise tek hat olarak işletileceği belirtilmiştir.

TCDD’nin bu kararı sonrası Adapazarı-Haydarpaşa arasında her gün işletilmekte olan 12 çift bölgesel trenin yanında Eskişehir-Haydarpaşa arasında işletilmekte olan Eskişehir Ekspresi, Başkent Ekspresi, Sakarya Ekspresi ve Cumhuriyet Ekspresi, Ankara-Haydarpaşa arasında işletilmekte olan Anadolu Ekspresi, Ankara Ekspresi ve Fatih Ekspresi, Konya- Haydarpaşa arasında işletilmekte olan Meram Ekspresi artık işletilmemektedir. 

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Vekili Av. Salih EKİZLER tarafından 20.02.2012 tarihinde Ankara İdare Mahkemesine açılan Yürütmeyi Durdurma ve İPTAL talepli davaya ait dilekçe aşağıdadır.  

İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

ANKARA

YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİDİR

DAVACI:Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası/Ankara

VEKİLİ :Av. Salih EKİZLER 858 Sok. No.9 Kat:2/206 Konak/İzmir

DAVALI:TCDD Genel Müdürlüğü-Ankara

KONU:TCDD Genel Müdürlüğü’ nün, Ankara- İstanbul-Ankara YHT (Yüksek Hızlı Tren) Projesini bahane ederek Köseköy-Gebze arasındaki demiryolunu trafiğe kapatması ile ilgili idari işlem hakkında yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebini içerir dava dilekçesidir.

ÖĞRENME TARİHİ :01.02.2012

AÇIKLAMALAR :TCDD Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Bölge Müdürlüklerine gönderdiği; 16.01.2012 tarih ve 4399 sayı ve Poz Yapım ve Yol Kapatılması İşleri (Gebze-Köseköy Hat Kesiminin Tren Trafiğine Kapatılması) konulu işlemiyle, Ankara- İstanbul YHT (Yüksek Hızlı Tren) Projesinin son etabını oluşturacak Köseköy-Gebze arasındaki çalışmalara 01.02.2012 tarihinden itibaren başlanacağından, Haydarpaşa- Arifiye hat kesimi Derince-Gebze arasındaki demiryolu (Kuzey- Güney yollar) tamamen, Köseköy-Derince arası (liman bağlantısı dahil) tek hat kalacak şekilde 01.02.2012(dahil) tarihinden itibaren tren trafiğine kapatılacaktır. Söz konusu projenin yapım süresinin 24 ay, test ve devreye alma çalışmaları 6 ay olarak planlanmıştır.

Çalışmaların kapsamı, yolun kapalı kalacağı süre ve yolun tren trafiğine kapatılacağı tarihteki vagon ve lokomotif turistleri dikkate alınmak suretiyle, Yolcu Dairesi Başkanlığı’ nın ilgi (b) yazısındaki talep doğrultusunda aşağıda açıklanan trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

Buna göre;

1- 31.01.2012 (dâhil) tarihinden itibaren 11619/11623 nolu Bölgesel Ekspres trenleri Adapazarı- Haydarpaşa,

2- 01.02.2012 (dahil) tarihinden itibaren,

11601/11602/11603/11604/11605/11606/11607//11608/11609/11610/11611/11612/11613

11614/ 11615/11616/11617/11618/11620/11624 nolu Bölgesel Ekspres trenleri Haydarpaşa-

Adapazarı-Haydarpaşa,

3- 31.01.2012 (dahil) tarihinden itibaren 11015/11016 nolu Eskişehir Ekspresi

11017/11018 nolu Başkent Ekspresi, 

11019/11020 nolu Sakarya Ekspresi, 

11023/11024 nolu Cumhuriyet Ekspresi Haydarpaşa-Eskişehir-Haydarpaşa, 

4- 31.01.2012 (dahil) tarihinden itibaren 11207 nolu Anadolu Ekspresi,

11209 nolu Ankara Ekspresi,

11201 nolu Fatih Ekspresi Ankara-Haydarpaşa,

5- 01.02.2012(dahil) tarihinden itibaren 11208 nolu Anadolu ekspresi,

11210 nolu Ankara Ekspresi,

11022 nolu fatih Ekspresi Haydarpaşa-Ankara

6- 31.01.2012 (dahil) tarihinden itibaren 71319 nolu Meram Ekspresi Konya-Haydarpaşa,

7- 01.02.2012 (dahil) tarihinden itibaren 11320 nolu Meram Ekspresi Konya-Haydarpaşa,

8- 01.02.2012 (dahil) tarihinden itibaren 11410/41409 nolu Doğu Ekspresi Haydarpaşa-Ankara- Haydarpaşa

9- 31.01..2012 (dahil) tarihinden itibaren 51541 nolu Güney/Kurtalan Ekspresi

01.02.2012 (dahil) itibaren 51531 nolu Vangölü Ekspresi Ankara-Haydarpaşa

10- 02.02.2012 (dahil) tarihinden itibaren 11542 nolu Güney/Kurtalan Ekspresi

04.02.2012 (dahil) tarihinden itibaren 11532 nolu Vangölü Ekspresi

Haydarpaşa-Ankara

11- 28.01.2012 (dahil) tarihinden itibaren 51511 nolu Transaysa Ekspresi Haydarpaşa-Ankara

12- 31.01.2012 (dahil) tarihinden itibaren 11512 nolu Transaysa Ekspresi Haydarpaşa-Ankara

13- 01.02.2012 (dahil) tarihinden itibaren 11205 nolu Boğaziçi treni Haydarpaşa-Arifiye-Haydarpaşa

14- 31.01.2012 (dahil) tarihinden itibaren 11126/61125 nolu İç Anadolu Mavi Treni Haydarpaşa-Arifiye-Haydarpaşa,

-Aynı tarihten itibaren servis bağlantıları 11207/11208, 11209/11210, 11209/11210,S 11021/11022 Marşandiz-Ankara-Marşandiz arasında iptal edilmiştir.

15- 31.02.2012 (dahil) tarihinde 11205 nolu Boğaziçi treni boş dizisi Haydarpaşa’dan Arifiye’ ye 1. Bölge Müdürlüğü’nce sevk edilecektir.

16- 11126 nolu İç Anadolu Mavi treninin Arifiye-Adana (Arifiye kalkışı 14.00) ve

11206 nolu Boğaziçi Treninin Arifiye-Ankara (Arifiye kalkışı 14.30) ve bağlantısı S

11206 Ankara-Marşandiz arasındaki itinerleri yeniden düzenlenmiş olup, yeni

itiner sayfaları Ektedir.

17- Köseköy- derince kesiminde bir yol kapalı, bir yol trafiğe açık kalacak şekilde, yapılacak çalışmalarda yolların açma ve kapatma yetkisi 1. Bölge Müdürlüğü’ne verilmiştir.

18- Bölge içerisinde işletilecek ve iptal edilecek yük trenleri ile yük akışı komşu Bölge Müdürlükleriyle koordine edilmek suretiyle yürütülecektir. Yolun kapatılacak olması nedeniyle taşıma yapan müşteriler bilgilendirilecektir.

19- Tren trafiğine kapatılacak Gebze- Köseköy hat kesiminin başlangıç ve bitim noktaları ile çalışma bölgesi dışında kalacak kesimlerde yol, sinyal,elektrifikasyon ve diğer alanlarında alınması gerekli her türlü önlem 1. Bölge Müdürlüğü tarafından alınacaktır.

Denilerek, 

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesinin Köseköy-Gebze arasındaki çalışmalara 01.02.2012 tarihinden itibaren başlanacağı bahane edilerek, 30 ay boyunca Haydarpaşa’ ya gelen tüm trenler seferden kaldırılmış bulunmaktadır. 

TCDD Genel Müdürlüğü’ nün Yüksek Hızlı Tren Projesini bahane ederek, Köseköy- Gebze demiryolu hattını rehabilite etmek ve yolu yeniden inşa etmek üzere yolun trafiğe kapatılması ile ilgili işlem ve eylemi, TC Anayasasının seyahat hürriyeti ile ilgili 23. maddesi ve TCDD Ana Statüsünün “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. Maddesiyle Kuruluş’un Amaç ve Faaliyet Konuları” başlıklı 4. maddesine aykırı olmasının yanı sıra alınan kararda kamu yararının bulunmaması nedeniyle hakkında yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; 

Yukarıdaki TCDD Trafik Daire Başkanlığı işleminden anlaşıldığı üzere Köseköy- Gebze arasındaki tren yolunun ulaşıma kapatılması nedeniyle trenlerin seferden alıkonulmasına ilişkin karar TCDD Genel Müdürlüğü’ nün aldığı bir karardır. Oysa TCDD Genel Müdürlüğü’ nün bu denli önemli bir kararı alma yetkisi yoktur. 

Karar, TCDD İşletmesinin gelişmesi açısından büyük önem teşkil eden bir karar olması nedeniyle TCDD Yönetim Kuruluna ait olup, TCDD Genel Müdürlüğü Yönetim kuruluna ait bir yetkiyi kullanarak yetki gaspında bulunmuştur.

Bu nedenle karar yetkili organ tarafından alınmamıştır, usule aykırıdır. Şöyle ki; 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 233 Sayılı KHK’ ye tabi Kamu İktisadi Teşebbüsü olup, Yönetimin temel esasları 233 Sayılı KHK’ de yer almaktadır. 

233 sayılı KHK’ nin Kapsam ve Amaç başlıklı 1. maddesinde; 

1. Bu Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar.

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı;

a) İktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı ortaklıklarının kurulmasını, iştiraklerinin teşkilini, özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmelerini,

b) İktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını,

c) Kamu iktisadi kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini,

d) İktisadi devlet teşekküllerinde ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarında 17.4.1984 tarih ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında

Kanun‘un uygulanması ile ilgili işbirliği ve koordinasyon esaslarını,

e) İktisadi devlet teşekküllerinin, kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarının amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini,  düzenlemektir.  

Denilmek suretiyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin nasıl ve kimler tarafından yönetileceği belirtilmekte, 

Teşebbüslerin Organları başlıklı 5. maddesinde; 

1. Teşebbüs organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür.

2. Yönetim Kurulu, teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.

3. Genel Müdürlük, teşebbüsün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 

Denilerek, Kamu İktisadi teşebbüsünü idare edecek organların kimler olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu düzenlemeye göre teşebbüs yönetim kurulu bir karar organı, genel müdürlük ise bir icra organıdır.

KHK’ nin “Teşebbüs Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri” başlıklı 9. maddesindeki Yönetim Kurulu’nun görevleri ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma plânı ve yıllık programlar çerçevesinde teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararları almak,

2. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların çalışmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek,

3. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara ait yıllık program, bilânço ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak,

4. Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak,

5. Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek yönetim komitesi kararları hakkında, komite kararının teşebbüse ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde karar almak,

6. Genel müdürün teklifi üzerine; (…) (*), daire başkanları, müessese müdürleri veya benzer görevlere alınacak personeli atamak,(*) Madde 9 un 1. fıkrasının 6 numaralı bendinde yer alan “genel müdür yardımcıları” ibaresi, 29.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin59. maddesi hükmü gereğince metinden çıkarılmıştır.

7. Genel müdürlük çalışmalarını izlemek,

8. Teşebbüslerin taşıt alım ve kullanımına ait Koordinasyon Kurulu’nca alınacak kararlarla ilgili uygulama esaslarını belirlemek,

9. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

10. Yönetim Kurulları sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını genel müdüre devredebilirler. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. 

Şeklindeki düzenlemeye göre ise teşebbüsün gelişmesini etkileyecek bir konuda karar alma yetkisi TCDD Yönetim Kuruluna aittir. Köseköy-Gebze tren yolunun 30 ay boyunca tren trafiğine kapatılması da yıllık programda yer alması gereken bir karar olmasının yanı sıra teşebbüsün ekonomik kaybı ile tren yolu ulaşımının yüz binlerce kişinin ulaşım hakkını ortadan kaldırması nedeniyle önem teşkil eden bir karardır ve TCDD Yönetim Kurulunca alınması gerekirken TCDD Genel Müdürlüğü tarafından alınmıştır. 

Bunun yanı sıra karar aynı zamanda kamu yararı ilkesine de aykırıdır. Şöyle ki; 

TC. Anayasasının, 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtmekte, 23. Maddesinde  “seyahat etmek” bir hak ve özgürlük olarak tanımlanarak koruma altına alınmış bulunmaktadır. 

İlk bakışta davaya konu işlemin seyahat özgürlüğünü kısıtlamadığı hatta seyahat özgürlüğü ile bir ilgisi bulunmadığı gibi düşünülse de Sosyal Devlet ilkesiyle Seyahat Özgürlüğü birlikte değerlendirilip, devletin temel görevinin kamuya ucuz ve güvenli ulaşımı sürekli sağlamak olduğu hususu göz önüne alındığında alınan kararın hem seyahat özgürlüğü ilkesine hem de sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Çünkü, 

Demiryolu aracılığıyla seyahat etmek, seyahat edenler açısından hem ekonomik hem güvenli bir yolculuk demektir. Sakaya- Haydarpaşa Bölgesel trenleri ile Sakarya’dan İstanbul’ a ve İstanbul’dan Sakarya’ya yolculuk yapanların çoğunlukla öğrenci, işçi, memur gibi dar gelirliler olduğu muhakkaktır. Hattın kapanması ile birlikte dar gelirli bu yolcular kara yoluyla gidip gelmek zorunda kalacaklardır. Oysa kara yoluyla ulaşım her zaman için tren yolundan daha pahalı olduğu gibi daha güvensizdir. Bu nedenle hattın kapanmasından en fazla zarar görecekler dar gelirlilerdir. Bu nedenle hattın ulaşıma kapatılması aynı zamanda sosyal devlet ilkesine aykırı bir karardır. 

Hattın kapanması ile birlikte TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nde çalışan makinist, tren teşkil memuru, hareket memuru, gar müdürü gar şefi, istasyon şefi, revizör, vagon teknisyeni gibi birçok çalışan 30 ay boyunca atıl duruma gelecek devlet ekonomik açıdan zarara uğrayacaktır. 

Karar, TCDD Ana statüsüne de aykırı bir karardır. Şöyle ki; 

TCDD’ nin amaç ve çalışma alanı TCDD Ana statüsünün “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesinde belirtilmiş olup,bu madde de yer alan düzenlemede; 

Bu Ana Statünün amacı; 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan Kamu İktisadi Kuruluşu’nun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ile ilgili diğer hususları düzenlemektir. Denilmekte, 

Ana statünün Kuruluş’un Amaç ve Faaliyet Konuları” başlıklı 4/1. maddesinde ise; 

(Değişik YPK’ nın 31.12.2007 tarih ve 2007/T-27 sayılı kararı ile ) konvansiyonel, hızlı ve yüksek hızlı yeni demiryolları inşaa etmek, Devletçe kendisine verilen Demiryollarını, Liman, Rıhtım ve İskeleleri işletmek, genişletmek, yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak. Denilerek, TCDD’ nin faaliyet konuları arasında ülkedeki demiryollarını işletmek olduğu belirtilmiş bulunmaktadır.

TCDD Genel Müdürlüğü, davaya konu işlemle Gebze Köseköy arasındaki Yüksek Hızlı Tren projesi çalışmalarını gerekçe göstererek 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren Haydarpaşa Gar’a gelen ve giden tüm ana hat trenleri ile bölgesel tren (Sakarya- Haydarpaşa arası) seferlerini sonlandırarak Ana Statüsünde belirtilen görevine de aykırı davranacaktır.

TCDD Genel Müdürlüğü’ nün bu seferleri sonlandırmasındaki amacının, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesinin hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalar olduğu, çalışmalar sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiği ileri sürülebilir.

Bilindiği üzere Köseköy- Gebze arası demiryolu iki hat olup, bu yolun birinde Yüksek Hızlı Tren Projesiyle ilgili çalışmalar yapılırken, (dilekçe ekinde dosyaya sunulan CD’ deki görüntülerden de anlaşılacağı üzere) diğer yoldan yolcu ve yük taşımacılığına devam etmek mümkündür.

Kaldı ki davaya konu işlemde yer alan “Köseköy-Derince arası (liman bağlantısı dahil) tek hat kalacak şekilde 01.02.2012(dahil) tarihinden itibaren tren trafiğine kapatılacaktır” ibaresi, hattın bu kesiminde (belki de kurumun bazı şirketlerle önceden yaptığı sözleşmeler nedeniyle) yük taşımacılığına devam edileceğini göstermektedir.

Mademki bir hatta çalışma yapılırken diğer hattan taşımacılık yapılabilecektir, o zaman yolcu taşımacılığı niye sonlandırılmaktadır. Bu da alınan kararda kamu yararı ilkesinin göz ardı edildiğinin açıkça göstergesidir.

Bu kararın altında yatan esas düşünce ise Haydarpaşa Gar alanı ile Liman alanını atıl duruma sokmak ve tarihsel ve kentsel sit alanı olan bu bölgeyi bir ticaret merkezine dönüştürmek, bu amaçla da halkta Marmaray Projesi ile Haydarpaşa Gar’ı zaten işlevsiz hale gelecek imajı yaratmaktır.

25 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisinde kabul edilen Haydarpaşa Gar ve Çevresi Hakkındaki Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına göre Gar binasına KÜLTÜR, KONAKLAMA (OTEL) işlevi verilmiş, giriş katını da TCDD faaliyetleri için kullanılabilir denilmiştir.

Ancak son günlerde gerek İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, gerekse Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalarda Haydarpaşa Gar’ın artık işlevini yitirdiği demiryolunun Haydarpaşa gara ihtiyacı olmadığı, ancak Ayrılıkçeşme ile Haydarpaşa arasında nostaljik tren işletilebileceği açıklanmıştır. 

TCDD Gebze Köseköy arasındaki Yüksek Hızlı Tren projesi çalışmalarını gerekçe göstererek 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren de Haydarpaşa Gar’a gelen ve giden tüm ana hat trenlerinin seferleri sonlandırılması ile Haydarpaşa Gar’ı trensileştirilerek yalnızlaştırılacak ve sözü edilen bu proje uygulamaya konulacaktır.

Bu nedenden ötürü alınan bu davaya konu karar aynı zamanda İstanbul’un simgesi haline gelmiş dünya kültür mirasımız Haydarpaşa Garı’nın korunması dolayısıyla Anayasamızın Tarih, Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile ilgili 63. maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.

Tüm belirtilenlerden ötürü de iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.  

SONUÇ VE İSTEM :

TCDD Genel Müdürlüğü’ nün, Ankara- İstanbul-Ankara YHT (Yüksek Hızlı Tren) Projesini bahane ederek Köseköy-Gebze arasındaki demiryolunu trafiğe kapatması ile ilgili idari işlem hakkında yürütmenin durdurulması ve iptaline yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesi için;  

Gereği bilgilerinize arz ve talep olunur.20.02.2012

Davacı Vekili

Av. Salih EKİZLER  

Ekler :

1-Onanmış vekâletname örneği

2- TCDD Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığının

16.01.2012 tarih ve 4399 sayılı işlem örneği

3- Demiryolunda yol çalışmalarını gösterir CD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu