Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Marmaray’dan Sonra Ankara Hızlı Tren Garı Projesine de Durdurma

(yorumlar kapalı)

 kdAnkara 16. İdare Mahkemesi, Ankara Hızlı Tren Garı projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin onayladığı nazım imar planı ve uygulama plan değişikliklerinin yürütmesini "değişiklikler yapı yoğunluğu önerdiği için kentsel ulaşım sistemini zedelediği, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına aykırı olduğu" gerekçesiyle durdurdu.


Eski imar planına göre tren garı, müze, TCDD lojmanları ve bazı taş binalar ile hızlı tren garının yapılması planlanan bölge, aynı parselin içinde yer alıyordu. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir imar düzenlemesi yaparak tescilli taş binaların bulunduğu bölümü, hızlı tren garının inşaatının yapılacağı bölümden ayırdı.
 

Belediyenin yaptığı bu imar düzenlemesi, görüşü alınmak üzere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderildi. Kurul, tek parselde görünen alanı, tescilli binalar, mevcut demir yolu hatlarının bulunduğu alan ve hızlı tren garının yapılacağı alan olmak üzere 3 parsele ayıran yeni imar planını uygun buldu.

"YAPI YOĞUNLUĞU ÖNERDİĞİ İÇİN KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİ ZEDELİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayının ardından Ankara Garı’nın bulunduğu alanda yapılması planlanan hızlı tren garı inşaatına yönelik TCDD tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğini onayladı.  

 

Çankaya Belediye Başkanlığı da 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin "şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine" aykırı yapıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin yaptığı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 16. İdare Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Temmuz 2007 tarihindeki kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerinin ve 30 Ekim 2006 tarihinde onaylanan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınır teklifinin, "şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespiti" için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Keşif ve bilirkişi incelemesinin ardından hazırlanan raporda, yapılan değişikliklerin, "1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planına aykırı kullanım, yoğunluk kararı getirdiğine ve kapsadığı alan itibariyle yasada belirtilen eskiyen kent dokusu olma niteliğini taşımadığı için kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilme kriterlerini yerine getirmediğine" işaret edildi.

 

Bilirkişi raporunda, yapılan plan değişikliklerinin yapı yoğunluğu önerdiği için kentsel ulaşım sistemini zedelediği, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına aykırı olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunu dikkate alan Ankara 16. İdare Mahkemesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği ile kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırlarının belirlenmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararlarının hukuka uygun olmadığına karar verdi.  

 

Mahkeme, "hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden" Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarının yürütmesini durdurdu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu