Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Marmaray Tarihin Üstünü mü Örtüyor ?

(yorumlar kapalı)

Marmaray Yenikapı arkeolojik kazısında elde edilen son bulgular hem İstanbul’un tarihi açısından hem de kültür tarihi bakımından son derece önemlidir. Kazılarda günümüzden yaklaşık 8000 yıl öncesine ait neolitik dönem bir yerleşme tespit edilmiştir. İstanbul’un tarihinin bilinenin aksine 3000 yıllık olmadığını çok daha eskilere gittiğini göstermesi açısından son keşifler arkeoloji dünyasında büyük heyecanla karşılandı. Ancak kazıların engellenerek buluntu yapılan bölgenin üstünün örtüldüğü iddiaları Marmaray Projesi hakkında akıllarda yeni sorular oluşmasına neden oldu.

 

Kazıda neolitik dönem mimari kalıntılar, çanak çömlekler, işlenmiş kemik ve çakmaktaşı aletler ve de dört adet ölü hediyeleri ile gömülmüş iskelet tespit edildi.

 

Arkeologlar ilerleyen çalışmalarda hemen yerleşmenin yanı başında bir bataklık tespit etti. Bataklık kazıları dünyada çok az yapılmış Türkiye’de ise bugüne kadar hiç yapılmamıştır. Bataklığın önemi içine düşen maddeleri çok iyi şekilde korumasıdır.

 

Kazı alanında çalışan serbest arkeologlardan alınan bilgiye göre; çok ufak bir yerde kazı çalışması yapılması kararı verilen alanda çalışmalar başlamış ancak hangi amaca hizmet ettiği kamuoyunun takdirine bırakılmış olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün Yenikapı alan sorumlusu arkeologu doğru düzgün arkeolojik kazı yapılmasına izin vermemiş, alanda çalışan serbest arkeolog ve işçilere baskı yaparak malzemeler doğru dürüst seçilmeden üstünkörü bir kazı yaptırmış, buna rağmen çok sayıda neolitik dönem çanak çömlek, işlenmiş kemik, çakmaktaşı ve çok daha önemlisi bugüne kadar neolitik dönem kazılarının hiçbirinde bulunamamış ahşap aletler bulunmuştur.

 

Bulunan ahşaplar bataklık içinde yer almalarından dolayı çok iyi koruna geldiği bugüne kadar örnekleri olmayan aletler olduğu, buna rağmen Ulaştırma Bakanlığının istemesiyle bu alan kazılmadan araştırılmadan yok edilmek üzere inşaat faaliyetlerinin yapılması için mütaait firmaya İstanbul arkeoloji müzelerince verildiği öğrenilmiştir.

 

Yakında eşi benzeri olmayan buluntuların çıktığı alanda kepçeler kazı yapmaya başlayacağı ve 2010 da Avrupa Kültür Başkenti olacak olan İstanbul’un çok önemli kültür mirasını yok ederek geri dönülmez sonuçlar yaratacağı, son derece önemli arkeolojik kalıntıların iş makinalarınca yok edilecek olması kültür başkenti olma iddasında olan İstanbul için tam bir ironi olduğu belirtilmiştir.

 

Bu alan 20 Eylül 2008 cumartesi günü Ulaştırma Bakanlığına devredilerek ve inşaat çalışmaları başlayacağı, henüz kazısı tamamlanmadan inşaat çalışmalarına başlanacak bu alanda inşaatı engelleyebilmek ve arkeolojik kazıyı tamamlayabilmek için kamuoyunun desteğinin ve basının ilgisinin beklendiği ifade edilmiştir.

 

Anlaşılıyor ki Marmara(nt)y projesine karşı kamuoyunda oluşan tepkiler eleştirilen TBMM kadar uzanan sorular projenin sahiplerini rahatsız etmiş olacak ki arkeolojik kazıları bir an önce bitirilip inşaata başlanmak isteniyor.

 

Tarihi değerlere saygılı olduğu resmi web sayfalarında ilan edilen Marmaray projesi TCDD nin yer üstündeki tarihi yapılarını yıkmasının yanında İstanbul’un toprak altındaki neolitik döneme ait tarihinin ortaya çıkmasını da engelliyor, bu nedenle geçen süreyi "kayıp" kabul edip buluntuların üzerini örtmeyi tarihe saygı ve KORUMA zannediyor.

Bu duruma itiraz eden arkeologları da para kazanç kapılarının kapanmaması için işi uzatma yapıyorlar diyerek SAVUNMA yaptığını sanıyor.

 

Marmara(nt)y’ın kentsel dönüşüm projelerine hizmet eden gerçek yüzü bataklık çamuru ile örtülemeyecek kadar ortaya çıkmıştır.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu