Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Garbın Garında Şark Kurnazlığı

(yorumlar kapalı)

15-17 Ekim 2008 tarihlerinde Haydarpaşa Gar’da düzenlenecek 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu ve Sergisi hakkında ayrıntılı bilgilere Sempozyum Sekreteryasının ve ofisinin web sayfası http://www.irsturkey.org/ adresinden ulaşılmaktadır.

Sempozyum ve sergi hakkında bilgilendirmenin yapıldığı bu internet sayfasında gezildiğinde belki küçük ama, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir ifade mevcuttur.

Uluslararası Demiryolu Sempozyumlarının tarihsel sürecinin anlatıldığı "tarihçe" bölümünü ziyaret ettiğinizde "I.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu ve Sergisi(IRSTURKEY) iki etapta gerçekleşti. Sempozyumun ilk ayağı 13-14 Aralık 2006 tarihleri arasında Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirildi. Sempozyumun ikinci ayağı İstanbul Haydarpaşa Tren Garı’nda 15 Aralık 2006 tarihinde yapıldı." İfadesi ile karşılaşırsınız.

 kd

Acaba biz mi yanlış anımsıyoruz diye hafızalarımızı belgelerimizi tekrar gözden geçirdik. 1.Ulusal Demiryolu Sempozyumunun ilk ayağı söylendiği gibi Ankara Bilkent Otelde gerçekleşmişti. İkinci ayağı ise 15 Aralık 2006 tarihinde İstanbul’da İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşmişti. 1.Ulusal Demiryolu Sempozyumu tanıtım kitabı kapağında da görüleceği üzere Haydarpaşa Garda Sempozyum yapıldığına dair bir tanımlama yoktur.

 kd

Diyelim ki sempozyumun sekreteryası geçen sempozyumun kayıtlarını tutmadı veya yanlış kayıt etti. İnternet denilen bilgi ortamında arama motorlarına 1.Ulusal Demiryolu Sempozyumu yazarak arama yaptığınızda karşınıza çıkacak link adreslerinden bazıları aşağıdadır.

http://www.dicle.edu.tr/~insaat/DEMIRYOLUSEMPOZYUMU.htm

http://www.rayder.org.tr/haber_061206.htm

http://w3.sdu.edu.tr/sdu.aspx?dosya=duyuru&dkod=1254

 

Bu adreslere bakıldığında da ki (bazıları hem birinci hem ikinci sempozyumun destekleyicileri arasında bulunan kurumların resmi web sayfalarıdır) 1.Ulusal Demiryolu Sempozyumunun ikinci ayağının 15 Aralık 2006 tarihinde İTÜ S.Demirel Kültür Merkezinde yapıldığı görülecektir.

Bunun küçük bir yanılgı olduğunu düşünecektik. Ancak IRSTURKEY‘in "tarihçe" bölümünde fotoğraflara baktığımızda bunun bir yanılgı değil de bir yanıltma girişiminin bir parçası olduğunu söylememek elde değil. Çünkü 1.Demiryolu Sempozyumunun ikinci ayağının 15.12.2006 tarihinde İstanbul’da Haydarpaşa Gar’da yapıldığına bizleri görsel olarak da inandırmak için dokuz adet fotoğraf eklenmiş. Ancak 1, 8 ve 9.sıradaki fotoğraflara bakınca Haydarpaşa Gar gişelerin olduğu bölümde yapılan başka bir toplantıya ait fotoğrafların sempozyuma aitmiş gibi http://www.irsturkey.org/2008/content2/index.php?page=tarihce-2  link adresine konulduğunu görüyoruz.

 kd

Yanda görülen söz konusu 8. fotoğrafa bakınca saatin 10.30 olduğunu görünüyor. 15.12.2008 tarihinde saat 10.30 itibarı ile 1.Demiryolu Sempozyumunun ikinci ayağında sunum yapacaklar ve izleyiciler otobüslerle İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezine götürülmüş ve orada oluşturulan salonlarda sunumları izlemekte idiler.

Peki bu masume bir yanılgı gibi gözüken "sempozyum Haydarpaşa’da" ifadesinin kullanılmasında ki amaç kd neydi?

2.Ulusal Demiryolu Sempozyumu ve sergisi Haydarpaşa Gar’da yolcuların kullandığı alanda ve trenlerin kullandığı yollar üzerinde yapılacaktır. Bu nedenle de Haydarpaşa Gar yolculara ve trenlere kapatılacaktır. (bazı trenler geleceği söylenmekte ise de) Buna karşı oluşacak tepki, itiraz ve söylemlerin önünü kesmek için Uluslar arası Demiryolu Sempozyumunun birincisinin ikinci ayağı 2006 yılında Haydarpaşa’da yapıldığı araya sıkıştırılıvermiş.

 

Bu ufak ancak sonuçları ve amaçları itibarı ile büyük hatanın düzeltilmesi için sempozyum sekreteryasına e-posta ile bildirimde bulunulmuştur.

28.10.1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)ANA STATÜSÜ nün Kuruluş’un Amaç ve Faaliyet Konuları   başlığı altındaki 4 maddesinde

"(Değişik.YPK’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile 4.Maddesinin 1.fıkrası)(Değişik YPK’nın 31.12.2007 tarih ve 2007/T-27 sayılı kararı ile ) konveksiyonel, hızlı ve yüksek hızlı yeni demiryolları inşaa etmek, Devletçe kendisine verilen Demiryollarını, Liman, Rıhtım ve İskeleleri işletmek, genişletmek, yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, mülkiyeti kendisindeki taşınmazlarda yat limanları, ticaret, kongre, fuar, kültür, alışveriş merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve benzeri tesisler yaptırmak ve işlettirmek amacıyla teşkil olunan Kuruluş’un faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir. 1- (Değişik.YPK’nun 5.6.2003 tarih ve 2003/T-10 sayılı kararı ile 1.bendi), (Değişik.YPK’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile 1.bendi)(Değişik YPK’nın 31.12.2007 tarih ve 2007/T-27 sayılı kararı ile ) konveksiyonel, hızlı ve yüksek hızlı yeni demiryolları inşaa etmek, Devletçe kendisine verilen demiryollarını, liman, rıhtım ve iskeleleri işletmek, genişletmek ve yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak (tamamlayıcı faaliyetler 4 üncü fıkrada açıklanmıştır).

Ayrıca; tekel kapsamına giren bu işleri ekonomik olması, gerekli görülmesi ve talep olması halinde, başkaları eliyle yaptırmak (Değişik.YPK’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile iptal).               

(Değişik.YPK’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/T-36 sayılı kararı ile 4.Maddesinin 1.fıkrasına ilave)TCDD mülkiyetindeki taşınmazlarda tekel niteliğinde olmayan yat limanları, ticaret, kongre, fuar, kültür, alışveriş merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve benzeri tesisler yaptırmak ve işlettirmek, işin niteliğine göre nakdi sermaye koymaksızın mülkiyet devri olmadan 99 yıla kadar taşınmazların tahsisi suretiyle iştiraklere katılmak." Olarak belirtilmiştir.

Ancak kırmızı renkte belirlenen değişiklikler Danıştay 10. Dairesinin 29.01.2007 Tarih 2005/1803 esas kararıyla yürütmesi durdurulmuştur.

Yani TCDD’nin ana statüsünde kuruluş amaç ve faaliyetleri ile ana statünün 4. maddesinde sayılan tamamlayıcı işler kısmında, tren garlarını yolculara ve trenlere kapatarak sergi ve sempozyum yapması için bir düzenleme olmadığı gibi bu yönde yapılan düzenleme de Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuştur.

Bu nedenle de Haydarpaşa Gar da yolcuların kullanımına ait bölümlerin ve tren seferlerinin yapıldığı yolların sempozyum ve sergi amacı ile kapatılmasının yasal bir dayanağı yoktur ayrıca da bu tür bir girişim; yolcu hakları ve kamunun ulaşım hakkını engellemesi nedeniyle özü itibarı ile Anayasada yer alan "ulaşım hakkını" da çiğnemektedir

 kdHaydarpaşa garın yolcu kullanımına ait bölümleri ile tren seferlerinde kullanılan yollarının kapatılmasının yasal olmadığı gibi 2010 kültür Başkenti ilan edilen İstanbul’a da yaraşan bir düzenleme değildir.

Ne diyeceksiniz "İstanbul kültür başkenti imiş gideyim gezeyim göreyim" diyenlere. 15 – 17 Ekim 2008 tarihleri arasında Haydarpaşa Gar kapalı gezemezsiniz, iç mekanların fotoğrafını anı olarak çekemezsiniz sempozyum var. Bu gardan trene binemezsiniz sergi var. Bu iskeleyi kullanamazsınız küresel sermayenin temsilcisi konuklarımız var.

Oldu mu şimdi sizce ?

Ya tren vapur entengrasyonunu kullanarak işine, okuluna gidip gelenler. Onların seyahat ve ulaşım haklarını "mücbir" sebep olmaksızın engellemeyi nereden alınan yetki ile planlıyorsunuz.

Kültürel amaclı etkinlik yapanlara film çekenlere TCDD tarafından verilen tüm izinlerde trenlerin hareketine ve yolcu dolaşımına engel olunmayacak şartı konurken TCDD’nin kendisinin bu şartı görmezden gelmesi anlaşılır şey değildir.

İstanbul’da sempozyum ve sergi yapılacak bir çok salon, otel, kültür merkezi varken neden Haydarpaşa Gar şeçilmiştir ?

Çünkü Haydarpaşa Gar ve çevresindeki alan ile TCDD’nin tüm taşınmazlarının küresel sermayeye ve onun ortaklarına pazarlanması için seçilmiştir. Bir de Demiryolu Kanunu ile ortaya çıkacak "özel tren işletmeciliği" taliplilerinin yerinde sunum yapılması düşünülmüştür.

Sempozyum ve sergi kapsamında yapılacak fuzuli harcamalarda işin cabası. Örneğin Küresel iklim değişikliklerinde önemli bir etken olan luzumsuz elektrik kullanımı göz ardı edilerek Haydarpaşa Garın mevcut aydınlatmasının değiştirlmesi emirlenmiştir.

Sempozyum kapsamında Haydarpaşa Garın trenlere ve halka kapatılmasının yanında sempozyumun dinleyiciliğinin bile ücretli (100-150 Euro)hale getirilmesi sempozyumun amacının demiryolu çalışanlarını, ulaştırma sektörü konusunda öğrenim görenleri bilgilendirmek değil, garın pazarlanmasına ve alıcılara hoş gösterilmesine yönelik bir etkinlik olarak değerlendirmemek elde değildir.

 kd

Son söz yerine

Bu yapılanları ancak "garbın garında* şark kurnazlığı" sözü ile açıklamak mümkündür.

(*)Hicaz demiryolunun başlangıcına göre Haydarpaşa garbın garıdır.

 

 

SEMPOZYUMKAYIT KATEGORİSİ NORMAL KAYIT ÜCRETİ (31 Ağustos 2008’e kadar) GEÇ KAYIT ÜCRETİ(31 Ağustos 2008’den sonra)

Konuşmacı Yazar

    0 EURO  q     0 EURO  q

Ortak Yazar

100 EURO q 150 EURO  q
Sponsor 100 EURO q 150 EURO  q
Katılımcı Firma 150 EURO q 200 EURO  q
Özel Sektör 200 EURO q 300 EURO  q
Refakatçi   75 EURO  q 100 EURO  q
Öğrenci   25 EURO  q    50 EURO  q
Dinleyici                                                   100 EURO q  150 EURO  q
TOPLAM KAYIT BEDELİ- I    

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu