Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

BTS:Sempozyum Haydarpaşa Garda Yapılamaz

(yorumlar kapalı)

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şubesi Haydarpaşa tren garında 15–17 Ekim 2008 tarihinde yapılacak olan 2. Ulusal Demiryolu Sempozyumu ve Sergisi için yapılacak basit bakım onarım ve tadilata izin veren İstanbul V nolu Koruma Kurulunun 01.08.2008 tarih 1379 sayılı kararının iptali için Koruma Kuruluna bugün 19.09.2008 tarihinde başvuru yaptı. 

Başvuruda özetle; TCDD’nin Koruma Kurul kararlarına uymamayı gelenek haline getirdiği, yapılacak düzenlemenin tüketici haklarının ihlali olduğu, 2010 kültür başkenti olan İstanbul’da Unesco’nun Kültür ve Endüstri mirası listesinde olan Haydarpaşa Garını 4 günlüğüne de olsa kapatmanın İstanbul’un misafirlerine anlatılamayacağı ifade edilmekte ve Koruma kuruluna bu iznin iptal edilmesi talep edilerek, talep karşılanmadığı takdirde sempozyum kapsamında Haydarpaşa Garın ne hale geldiğini görmek üzere sempozyumu izlemek üzere Haydarpaşa gara gelmeleri istenmiştir.                                                                                              

         ÇOKTEZ   MÜDDETLİDİR                                                                                                  

Sayı   : 09-2008/393                                                                                 İSTANBUL

Konu  :HaydarpaşaGarSempozyumundakitadilataizin      19.08.2008 

TC.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIİSTANBUL V NUMARALIKÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULUNA 

      İSTANBUL                                                                                                 

 

İLGİ:   01.08.2008 tarih 1379 sayılı kararınız.          

İstanbul İli 54 pafta 240 ada, 1 parsel sayılı alan 26.04.2006 tarih 85 sayılı kararınız ile Kentsel ve Tarihi Sit alanı olarak tescil edilmiştir. Bu alanda bulunan Haydarpaşa Gar binası ise İstanbul 2 nolu Koruma Kurulunun 21.08.1997 tarih 4542 sayılı kararı ile I.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.         

TCDD 1.Bölge Müdürlüğü 23.05.2008 tarih ve 1004368 sayılı yazısı ile 15–17 Ekim 2008 tarihleri arasında Haydarpaşa Garda düzenlemek istediği 2.Ulusal Demiryolu Sempozyumu ve Sergisinde Haydarpaşa gar ve çevresinde yapacağı tadilat geçici düzenlemeler için kurulunuza müracaat etmiştir. 

15–17 Ekim 2008 tarihlerinde Haydarpaşa Gar binası ana giriş holünde ve peronlarda yapılacak geçici bölme ve platformlar için sempozyumdan 2 gün önce başlaması ve 2 gün sonra kaldırılması, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda çivi, montaj ve yapıştırma elemanı kullanılmaması, TCDD 1.Bölge Yol Müdür Yardımcısı Suavi Güray’ın yapılan bu çalışmaları denetim ve kontrol etmesi şartı ile TCDD’nin talebine ilgi kararınız ile izin verilmiştir. 

TCDD’nin Haydarpaşa Garda Sempozyum ve Sergi için yapacağı düzenlemeler kapsam sınırları çokta açık olmayan bu izninizle yapılması mümkün olmadığı gibi, yapılacak tadilatlarda I. Derecede Korunması gerekli kültür varlığı olan Haydarpaşa gar binasında geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olacaktır.          

TCDD, Koruma Kurulu kararlarını uygulamamakta sabıkalıdır. Örneğin İstanbul 2 nolu Koruma Kurulunun 21.08.1997 tarih 4542 sayılı kararında çatıda bulunan TCDD ambleminin kaldırılmasına ve bina dış cephesine sürülen sentetik boyanın eski haline getirilmesine karar verildiği halde aradan geçen 9 senede kurul kararı yerine getirilmemiştir. Yine ayrıca 2006 yılında Haydarpaşa Gar 3. katında basit onarım yapılmasına ilişkin verdiğiniz müsaade kapsamında yapılan büyük tadilatlarda da mevcut tahta kapılar "amerikan beyaz kapı" ile değiştirilmiş orijinaline sadık kalınmamıştır.          

Yine İstanbul 2 nolu Koruma Kurulunun 21.08.1997 tarih 4542 sayılı kararında Haydarpaşa Garın kd içinde ve dışında yapılacak herhangi bir müdahaleden önce İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Labratuvar Müdürlüğünden alınacak raporla Koruma Kuruluna başvuru yapılması şartı da bulunmaktadır. TCDD 15–17 Ekim 2008 tarihlerinde Haydarpaşa Gar binasında yapacağı sempozyum dolayısıyla gerçekleştireceği tadilat için bu şartı yerine getirmemiştir.          

 kdİstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkentidir, Haydarpaşa Gar da Unesco’nun Dünya Kültür ve Endüstriyel Mirası listesindeki yapılardan biridir. Bu nedenle de Ülkemize gelen/gelecek turistlerin göreceği/görmek isteyeceği tarihi yapılar arasında bulunmaktadır. 13–19 Ekim 2008 tarihleri arasında (2 gün öncesi ve 2 gün sonrası da dahil) İstanbul’a gelen yabancı konuklarımız İlgi kararınız gereği Haydarpaşa garın gezilmesi, fotoğraflanması (fil ayaklarının bulunduğu iç mekanları) engellenecek ve bunun gerekçesi (sempozyum var) onlara anlatılamayacak, yada anlatılan gerekçe onlar tarafından kabul görmeyecek.         

 kdİlgi kararınızda tadilat ve onarıma sempozyumun yapılacağı 15.10.2008 tarihinden 2 gün önce izin verilmesine rağmen; 15.09.2008 tarihinde sempozyumda kongre salonu haline getirilecek olan Haydarpaşa gar gişelerin olduğu bölümde yapılan internet hattı çekme çalışması yapılmış, yapılan çalışma esnasında kablolar geniş bir beyaz renkli plastik kanalla tahta kapıya monte edilmiştir. (Günümüz teknolojisinde kablosuz internet kullanımı mevcuttur) Bu kablo döşeme esnasında ise vitraylardan biri kırılmıştır.          

 kdHaydarpaşa Gar Postahanesinin önündeki tarihi posta kutusu yine sempozyum düzenlemesi kapsamında yerinden sökülmüştür.          

İlgi kararınızda Haydarpaşa garda sempozyum nedeni ile yürütülecek bakım onarım ve tadilat çalışmalarına TCDD 1.Bölge Yol Müdür Yardımcısı(Mimar)Suavi GÜRAY görevlendirilmiştir. Bu tür kontrol ve denetim de görevlendirilecek kişilerin konunun uzmanı yani "restoratör mimar" olması gerekmektedir.  Bunun yanında İlgi kararınız ile görevlendirme yaptığınız Suavi GÜRAY onarım tadilat ve bakım çalışması yapmak için başvuran kurum görevlisidir. Bu nedenle de bu görevlendirme etik olmadığı gibi istenilen kontrol ve denetimin yapılmayacağı yönünde ciddi kuşkularımız vardır.          

 kd

Haydarpaşa Garda bundan önce düzenlenen kültürel etkinliklere (film çekimi, gösteri, sergi) TCDD Genel Müdürlüğü izin verirken "yolcu ve tren hareketlerinin engellenmeyeceği" şartını koyarken, kendisinin yolcuların kullanımına ait bölümleri ve trenlerin trafiğine ait bölümleri sempozyum için kullanıma kapatma talebinin kurulunuzca uygun görülmesi Haydarpaşa Gar için verilen Koruma Kurul Kararlarına ters düştüğü gibi tüketici (yolcu) haklarının da ihlali anlamına gelmektedir.          

Haydarpaşa Garda sempozyum amacı ile İlgi kararınızla yapılacak tadilatlar geçici de olsa 13–19 Ekim 2008 tarihleri arasında Haydarpaşa Gar halka kapatılacaktır. Ve yapılan bu tadilatlardan dolayı geri dönüşü olmayan birçok tahribatlara sebebiyet verilecektir.          

Haydarpaşa Gar sempozyum amacı ile kapatılamayacağı gibi mimari olarak da sempozyum yapılması düşünülerek imar edilmiş bir yapı değildir. Bu verdiğiniz izin bundan sonra bu yönde gelecek taleplere de emsal teşkil edecektir.          

Kararınızın tekrar gözden geçirilmesini, verilen iznin yürütmesinin durdurulmasını, bu talebimiz uygun görülmediği takdirde;  İlgi kararda imzası bulunanların 2.Ulusal Demiryolu Sempozyum ve Sergisini 15-17 Ekim 2008 tarihinde yerinde izleyerek verdikleri kararın I.Grup korunması gerekli kültür varlığı ve Unesco’nun Dünya Kültür ve Endüstriyel Mirası listesindeki yapı olan Haydarpaşa Gar’ını geçici de olsa ne hale getirdiğini görmelerini öneriyoruz.

EK:2

                BTS İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE  

                           YÖNETİM KURULU ADINA  

   Ersin ALBUZ                              Hasan BEKTAŞ       

Şube Hukuk Sekreteri                   Şube Başkanı

                                                                         

 

                                                                     

                                                                

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu