Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Demiryollarında Gaffur’lar kazandı

(yorumlar kapalı)

 kdTCDD de siyasi kadrolaşmanın bir adımı olarak yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak 18 personele Başuzmanlık unvanı verilmişti. Demiryollarında siyasi kadrolaşmaya" beni beğenmiyor musun?" diye yola çıkan Gaffur’lar hukuk mücadelesinin ilk adımını  kazandı.

 

Bu atamalar kapsamında Haydarpaşa’da yapılan bir siyasi atamaya karşı ilk dava Büro Şefi Ayşen DÖNMEZ tarafından açılmış olup dava Danıştay’da temyizdedir.

 

Bunu takiben;

 

TCDD Genel Müdürlüğü 5 Bölge Tesisler Müdürlüğünde uzman olarak görev yapmakta olan Hasan AKDEMİR adına BTS tarafından Hasan AKDEMİR’in Başuzmanlık yönündeki talebinin reddine ilişkin işlemle, kurum çalışanlarından 18 kişinin Başuzmanlık ünvan ve kadrosuna atamalara ilişkin işlemlerin kanuna karşı hile yoluyla gerçekleştirildiği, kariyeri liyakat, eşitlik ve yansızlık iddialarına uyulmadığı iddialarıyla Malatya İdare Mahkemesinde dava açıldı.

Yargılama sonunda, Malatya İdare Mahkemesi tarafından verilen kararla; "…Ulaştırma Bakanlığının 01.12.2006 tarih ve 6919 sayılı yetkisine dayanılarak 18 personelin başuzmanlık unvan ve kadrosuna atamasına ilişkin dava konusu 04.12.2006 tarihli işlemin iptaline … oybirliği ile karar verilmiştir…" denildi.

TCDD yönetimi her zaman olduğu gibi bu yerel mahkeme kararına Danıştayda itiraz edecektir, ancak yapılan işlem açıkça yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu için temyiz aşamasındada gaffurların haklılığı kanıtlanacaktır denilmektedir.

 

Siyasi kadrolaşma hakkında 08.12.2006 tarihinde BTS Ankara Şubesince yapılan basın açıklaması ve Malatya İdare Mahkemesinin 19.03.2008 tarih K:2008/258 sayılı kararı aşağıdadır.

 

BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI

ANKARA ŞUBESİ

08/12/2006

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Mensupları;

 

Siyasi iktidarı hızlandırılmış bürokratları marifetiyle gerçekleşen hızlandırılmış tren faciasından ders hiçbir ders çıkarmadan TCDD yönetimi eliyle, BAŞUZMANLIK hüllesi yaparak uyguladığı "Hızlandırılmış Müdür", "hızlandırılmış kadrolaşma" uygulaması ile yönetmeliklerle hak ettiği unvan için sınav açılarak atamayı bekleyen TCDD çalışanlarının umutlarını ve geleceklerini karartmaya devam ederek hızlı bir şekilde kadrolaşıyor.

 

Bilindiği üzere devlet memurlarının görevde yükselmelerinde kamu yönetiminin temel unsurları olan kariyer ve liyakat ilkelerine uyulması ve partizanca kadrolaşmanın önlenmesi esastır. Bu amaçla 15/03/1999 tarihli 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmelik hükümlerine dayanılarak " TCDD Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Yürürlükte olan bu yönetmelik TCDD Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmamaktadır.

 

Gerek Genel Müdürlük, gerekse de taşra teşkillerinde bir çok kadro boş tutulmakta, bu kadrolar için yönetmelik gereği sınav açılması gerekirken ısrarla bu yapılmayıp "görevlendirme" yöntemiyle bu görevler yürütülmekte ya da Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde hiçbir eğitim ve sınava tabi tutulmayan Başuzman unvanı TCDD yönetimi tarafından kadrolaşma amacıyla hülle olarak kullanılmaktadır.

 

Memur unvanındaki bir personelin şube müdürü olabilmesi için sırasıyla büro şefi, şube müdür yardımcısı ve eşdeğer unvanların görevde yükselme eğitimi ve sınavlarını geçmiş bu unvanlarda belirli süre hizmet ifa etmesi gerekiyor. TCDD bu yapılmayıp sınavsız olarak önce görevde yükselme yönetmenliğine tabi olmayan Başuzman unvanı veriliyor. Sonra da hiçbir sınava tabi tutulmadan, Başuzmanlıktan Şube Müdürlüğüne geçiş sağlanıyor. Böylece, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve bu konudaki diğer mevzuat bilinçli bir şekilde boşa çıkarılıyor.

 

Bu uygulama, kadrolaşma amacıyla yönetim tarafından esas uygulama haline getirilmiş, Bu dönemde defalarca uygulanmış yüzlerce sınavsız şube müdürü ve eşdeğeri unvanın ataması gerçekleşmiştir.

 

Bunun en son örneği 5 Aralık 2006 tarihinde 18 personele haksız olarak başuzmanlık verilmesi ve daha önce yine haksız olarak başuzmanlığa atanan 26 personelinde şube müdürlüğüne atanmasıyla gerçekleşmiştir.

 

Bilgi birikiminin ve tecrübenin işletmecilikte en önemli faktör olduğu kurumumuz TCDD de hak etmeyenlerin hızlı bir şekilde yükseltilmeleri, kurumda zaten olmayan iş barışını tamamıyla bozacak, yeni hızlandırılmış kazalara da davetiye çıkaracaktır.

 

TCDD Yönetiminden haksız olarak verilen unvanların iptal edilmesini, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının hemen yapılmasını istiyoruz.

 

Bu yapılmadığı taktirde bu haksızlığı her platforma taşıyacağımızı, hukuki yollara başvuracağımızı ve her ortamda protesto edeceğimiz, Basına ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

                                                                                                                                              Yunus AKIL

BTS ANKARA ŞUBE BAŞKANI

 kd

 kd

 kd

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com