Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Danıştay: Haydarpaşa İçin Son Noktayı Koydu.

(yorumlar kapalı)

resim

Haydarpaşa Gar ve Çevresi için İstanbul V nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun almış olduğu 26.04.2007 tarih 85, 21.06.2206 167 ve 7.3.2007 tarih 457 sayılı "tescil, kentsel ve tarihi sit alanı" kararının iptali için TCDD tarafından açılan davada; Danıştay 6.Dairesi İstanbul 1.İdare mahkemesinin süre aşımı gerekçesi ile 30.01.2008 tarih K:2008/67 sayılı kararını onayarak TCDD’nin temyiz talebini reddetmiştir.

Haydarpaşa Gar ve Çevresi için İstanbul V nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun almış olduğu 26.04.2007 tarih 85, 21.06.2206 167 ve 7.3.2007 tarih 457 sayılı "tescil, kentsel ve tarihi sit alanı" kararının iptali için TCDD tarafından İstanbul 1. İdare mahkemesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine dava açılmıştı.

Demiryolu emekçilerinden Tugay Kartal, Soner Önal ve Ayşen Dönmez Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile birlikte davalı taraf olan Kültür ve Turizm Bakanlığı yanında davaya müdahil olmak üzere başvuruda bulundular. Mahkemece müdahillik başvurularının kabul olması üzerine mahkemeye davanın reddedilmesi yönünde bilgi ve belge sundular.

İstanbul 1.İdare Mahkemesinde 2007/1294 esas sayı numarası ile açılan dava ile ilgili olarak elde edilen bilgi ve belgelere göre davaya başvuruda süreaşımı nedeniyle TCDD’nin "SİT kararı iptal" istemini 30.01.2008 tarih K:2008/67 sayılı kararı ile reddetti.

Davacı taraf olan TCDD 1.İdare mahkemesinin süre aşımı gerekçesi ile 30.01.2008 tarih K:2008/67 sayılı kararını Danıştay’da temyiz etmiştir.

Danıştay 6.Daire 25.06.2010 tarih E:200/9172, K:2010/6709 sayılı kararı ile İstanbul 1.İdare mahkemesinin 30.01.2008 tarih K:2008/67 sayılı kararını onaması Haydarpaşa ve Çevresi için verilmiş olan "tescil, kentsel ve tarihi sit kararının" kaldırılarak alanın yapılaşmaya açılması için emeli olanları şaşırtmıştır.

resim
resim

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu