Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

BTS HIZLANDIRILMIŞ TREN FACİASINI UNUTMADI

(yorumlar kapalı)

 kd

Üzerinden tam 4 yıl geçti. 41 can yitirilmişti Pamukova’da. Halk, sivil toplum örgütleri unutur sandılar. Herkes unutsa acısının yasını yüreğine gömse de BTS  unutacak gibi görünmüyor.Tüm sorumlular yargı önüne çıkına kadar Pamukova Hızlandırılmış Tren Faciasını demiryollarının geleceği adına unutmayacağını bir kez daha kamuoyuna ilan etti.

Bugün Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü önünde KESK MYK üyeleri ve diğer kamu Sendikalarının yöneticileri ile beraber 22 Temmuz 2004 tarihinde 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının 4.yılı nedeniyle yapılan basın açıklamasında BTS Genel Başkanı Yunus AKIL mahkeme kararı ile oluşturulan bilim kurulunun raporunda 4/8 oranında kusurlu gösterilen TCDD yöneticilerinin yargılanmadıklarını, bu kazadan sonra meydana gelen birçok kazanın da personelin üzerine sorumluluk atılarak gerçek sorumluların gizlendiğini, bunlara ilaveten demiryolu kanun taslağını yasallaştırarak TCDD nin kamusal işlevini sonlandırıp TCDD’yi piyasa şartlarına göre şekillendirmeyi, demiryolu emekçilerini tıpkı tersanelerde olduğu gibi örgütsüz sosyal güvencesiz bir çalışma hayatının içine itmeye çalışıldığı ifade etmiştir.

 

Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.

 

 

 

21.07.2008

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

Bundan 4 yıl önce bütün Türkiye bir tren kazası haberi ile sarsıldı. Siyasi iktidarın bilim tanımaz, demiryolunun yüzeli yıllık birikimini reddeden anlayışı ile sefere koyduğu "hızlandırılmış Tren" Pamukova’da devrilmiş ve bu kazanın sonucu 41 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir.

 

Kaza için oluşturulan bilim kurulu raporunda ve mahkeme kararında kurum yöneticileri 4/8 oranında suçlu bulunmasına rağmen daha adalet önüne çıkmamışlardır.

 

 kd41 can bu iktidarın ve yönetimin üzerinde kara bir leke olarak halen durmaktadır.

 

Büyük bir şatafatla, bu treni sefere koyanlar, hareket memuru şapkası giyerek basına poz verenler, bütün kazalarda olduğu gibi ezberlerine sığınarak bu kazayı da personel hatası ile açıklama yolunu seçmişlerdir.

 

Kazanın sebebini "makinistin hız yapması" olarak açıklayanlar, hemen kd arkasından yaşanan Tavşancıl kazası, Ankara gar tren devrilmesi, , Erdemir cevher treninin uçması, Pamukkale ekspresinin devrilmesi ve buna benzer onlarca kaza sonucunda susmuşlardır.

 

Yenilenmeyen raylar, personel azlığı, plansız programsız yapılan projeler, partizanlık, işbilmezlik, kurum personeline düşmanca davranışlar bu iktidarın ve bu kazaların siyasi sorumlularının değişmez tavrı olmuştur.

 

Bütün bu olumsuzluklar yetmezmiş gibi, özelleştirme, taşeronlaştırma ve demiryollarını hızla kamusal alanın dışına çekme çabaları hiçbir zaman olmadığı kadar gündemdedir.

 

 kdDemiryollarında ard arda yaşanan ölümlü kazalar, tuzla tersaneleri ile yarışır duruma gelmişken, siyasi iktidar hazırladığı "demiryolu kanunu" taslağıyla adı altında kurumumuza ve çalışanlara yeni bir saldırı başlatmıştır.

 

1995 den bu yana Yeniden yapılanma adı altında yürütülen çalışmalarla, aktarılan kaynaklarla, IMF ve Dünya Bankasının isteklerini yerine getirme için yarış edenler, "demiryolu kanunu" taslağıyla TCDD ‘yi yok etmek için bir adım daha atarak finale yaklaşmışlardır.

 

 

Sözü edilen taslak yeniden yapılanmanın bir parçası gibi sunulurken içeriği ile demiryolunu kamusal alan olmaktan çıkarmakta, çalışanların onlarca yıllık emeğini hiçleştirmekte, işyerlerimizi kapatmayı önermektedir.

 

 

Buna izin vermeyeceğiz!

 

İşyerlerinin kapatılmasına,

 

Emeğimizin heder edilmesine,

 

Demiryollarının bütünlüklü yapısının parçalanmasına,

 

Demiryollarının kamusal alan olmaktan çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.

 

Çünkü biliyoruz ki,

 

İzin verirsek, Pamukova kazasını tekrar yaşayacağız,

 

İzin verirsek, Mersinde manevrada ölen Adil Kaynar arkadaşımız bir kez daha ölecek

 

İzin verirsek bu ülkeye, bu insanlara ihanet etmiş olacağız.

 

İzin verirsek Pamukova’da ölen 40 arkadaşımızı unutmuş olacağız.

 

Hayır unutmayacağız

 

İzin vermeyeceğiz.

 

 

 

Yunus AKIL

BTS Genel Başkanı

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu