Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

AB SÜRECİ KARŞISINDA EMEK SEMPOZYUMU

(yorumlar kapalı)

 kdTMMOB AB SÜRECİ KARŞISINDA EMEK SEMPOZYUMU

5 – 6 Ekim 2007, ANKARA

Milli Kütüphane Konferans Salonu

 

 

5 Ekim 2007, Cuma

 

 

09.00 – 10.00           Kayıt

10.00 – 11.00           Açılış Konuşmaları

11.00 – 11.30           Ara

 

 

11.30 – 13.00           Çerçeve Sunuş ve Tartışma

                                   Doç. Dr. Metin ÖZUĞURLU – A.Ü.S.B.F.

Üretim Sistemlerindeki Değişimin Emek Üzerindeki Etkileri: Dönüşen ve Dönüştüren Olarak Avrupa Birliği

 

Tartışmacılar :  Doç. Dr. Aziz KONUKMAN – Gazi Ün. İİBF

                                   Prof. Dr. Türkel MİNİBAŞ – İstanbul Ün. İktisat Fakültesi

 

13.00 – 14.00           Yemek Arası

 

 

14:00 – 15:30          BİRİNCİ OTURUM

Sömürünün "Yasal" Dayanakları

 

Oturum Başkanı:               Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI                                                                                                 A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

14:00 – 14:20          Prof. Dr. Fuat ERCAN – Marmara Üniversitesi

                                   "Marx’ın Kapitalinin 140. Yılında Emeğin Disiplin Altına Alınması :

                                   Pasif Proleterleşmeden Aktif Proleterleşmeye Geçerken

Avrupa Sermayesinin Talepleri"

 

14:20 – 14:40          Dr. Gaye YILMAZ – Anti- mai

                                   "GATTs – TRIPs"

 

14:40 – 15:00          Kemal KILIÇDAROĞLU – Milletvekili

                                   "Emeğin Tutsaklaştırılmasının

Türkiye İş Yasalarındaki İzdüşümleri"

 

15:00 – 15:30          Tartışma

 

15:30 – 16:00          Ara

 

 

 

16:00 – 17:30          İKİNCİ OTURUM

"İşçi Sınıfı"

 

Oturum Başkanı:               Prof. Dr. Yüksel AKKAYA

Gazi Ü. İİBF            

                                              

16:00 – 16:20          Doç. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN – A.Ü.S.B.F.                        

 "Meta Zincirleri Arasına Sıkışan Emek" 

 

16:20 – 16:40          Serhat SALİHOĞLU – DİSK Genel İş Koordinatörü

"Sendikasızlaştırma, Taşeronlaştırma"

 

16:40 – 17:00          Namık TAN – TÜRK İŞ Araştırma Uzmanı

"Esnek İstihdam"

 

17:00 – 17:45          Tartışma

 

 

 

6 Ekim 2007, Cumartesi

 

 

09:30 – 11:00          ÜÇÜNCÜ OTURUM

"Köylülüğün Direnişi"

 

Oturum Başkanı:               Prof. Dr. Cevat GERAY                                                                                                   A.Ü.S.B.F. Emekli Öğretim Üyesi                                            

09:30 – 09:50          Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN – TMMOB – ZMO

                                   "Küçük Köylülüğün Tasfiye Koşulları Türkiye’de İşliyor mu ?"

 

09:50 – 10:10          Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK – A.Ü.Z.F.

"Gezici ve Geçici Tarım İşçileri"

 

10:10 – 10:30          Joao Paulo CHAVES – MST Ulusal Direktörü

"Topraksızlar Hareketi"

 

10:30 – 10:50          Abdullah AYSU – Üretici Sendikaları Konfederasyonu

"Türkiye’de Köylülüğün Tasfiyesi"

 

10:50 – 11:15          Tartışma

 

 

11.15 – 11.30           ARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 – 13:00          DÖRDÜNCÜ OTURUM

Kamunun Tasfiyesi ve Hizmetler Sektörü

 

Oturum Başkanı:               Alaettin ARAS

                                               TMMOB YK Üyesi

 

11:30 – 11:50          Av. Öztürk TÜRKDOĞAN – KESK Hukuk Danışmanı

"Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı" 

 

11:50 – 12:10          Doç. Dr. Onur Ender ARSLAN – TODAİE  

"Personel Statüsünde Çözülme Yılları "

 

12:10 – 12:30          Dr. Şirin Gülcen EREN

"Mühendis Emeğinde  "Yeni Düzen"

 

12:30 – 12:50          Fevzi AYBER – KESK

"Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları "

 

12:50 – 13:15          Tartışma

 

13:15 – 14:00          Öğle Yemeği

 

 

 

 

14:00 – 15:30          BEŞİNCİ OTURUM

Kadın Emeği Sömürüsünde "Yeni Düzen"

 

Oturum Başkanı:               Prof. Dr. Yıldız ECEVİT                                                                                                   ODTÜ – Sosyoloji Bölümü

 

14:00 – 14:20          Perihan SARI – DİSK Genel Sekreter Yardımcısı

                                   "Örtülü niyet, Açık Sömürü"

 

14:20 – 14:40          Burçak ÖZOĞLU POCAN

                                "İş ve Çalışma:Kadınlar İçin Ne Değişti?"

 

14:40 – 15:00          Aylin AKÇAY – A.Ü. Kadın Çalışmaları                                               "Ben Çalışıyor muyum, Bilmiyorum. Emek Sömürüsünün Yeni              

                                  Biçimi Olarak Ev Eksenli Çalışma"

 

15:00 – 15:30          Tartışma

 

15:30 – 16:00          Ara

 

 

 

 

 

16.00 – 17:30           KAPANIŞ OTURUMU

Emeğin Özgürleşmesi 

 

Oturum Başkanı:               Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER                                                                                   A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

                                  

16:00 – 16:20          Mustafa SÖNMEZ – İktisatçı 

 

16:20 – 16:40          Prof. Dr. Türkel MİNİBAŞ – İ. Ün. İ.F.

 

16:40 – 17:00          Yrd. Doç. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR – G.Ü. İ. F.

 

17:00 – 18:00          Tartışma ve Kapanış

 

 

 

 

 


www.tmmob.org.tr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.tmmob.org.tr