Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Gar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Yarısı Onaylandı

(yorumlar kapalı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanan İstanbul İli Kadıköy İlçesi Haydarpaşa garı ve Çevresi, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ( Liman bölgesi hriç Haydarpaşa Gar ve Çevresi ile Kadıköy meydan ve çevresini kapsayan bölge) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Müdürlüğünün 21.03.2011 tarih 3200 sayılı kararı ile uygun bulunarak onanmıştır.

TCDD İstanbul ili içinde mülkiyetinde bulunan toplam 2.000 000 m2 alanın 5335 sayılı yasanın 32. maddesi kapsamında kentsel dönüşüm projeleri için değerlendirilmesi ve buna göre imar planı hazırlanması için İBB ile 09.08.2006 tarihinde ön protokol, 30.11.2007 tarihinde de kesin protokol imzalamıştır.

İBB, 30.11.2007 tarihinde TCDD ile arasında imzalanmış olan protokole dayanarak; Haydarpaşa gar ve Liman geri sahasını da içine alan için hazırladığı koruma amaçlı taslak imar planını görüşleri alınmak üzere 20.02.2008 tarih 104914 sayılı yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda İBB tarafından hazırlanan “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” İBB Meclisinden 18.12.2009 tarih ve 2647 sayılı kararı ile onaylanmasının ardından değerlendirilmek ve Koruma Kurulu onayı alınmak üzere İBB’nin 17.02.2010 tarih 2553374–258032 sayılı yazısı ile İstanbul V Nolu KTVKK’na gönderilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul VI Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Mart 2011 ayına yaptığı ortak toplantılardan kadar bir karar çıkmamıştır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, WOW Otel’deki “İstanbul Shopping Fest” açılışı ve “Türkiye’nin Markaları Türkiye’nin Çocuklarını Giydiriyor” kampanyasının plaket töreninde yaptığı konuşmada “İşte bir Galataport süreci, bir Haydarpaşaport süreci… Bunlar çok önemli. Bir Tophane olayı… Bunlar çok önemlidir. Bakın bir Galataport’u biz gerçekleştiremedik. Ne yaptılar? Engellediler. Kim önümüze dikildi? Yargı… Eğer Galataport şu anda bizim planladığımız gibi başlamış olsaydı, bitmiş olacaktı ve böylece o Tophane’deki çirkinlikleri görmeyecektik. Oradaki bütün o tarihi güzellikler meydana çıkacak ve o kruvaziyer gemileri gelecek, dünyanın değişik yerlerinden büyük sermayedarlar oraya getirilecek ve onlar İstanbul’umuza hem büyük imkanlar bırakacak hem de İstanbul’umuzu farklı bir şekilde bütün güzellikleriyle tanıyarak kendi ülkelerine öyle döneceklerdi. Aynı şekilde Haydarpaşaport… Bizim Haydarpaşaport’taki hedefimiz, yaklaşık 6 bin yatak kapasitesi… Ama öyle devasa binalar filan, dikey mimari falan değil, yatay mimariyle gayet güzel oradaki mimariye uygun binalar düşünüyorduk. Gelen tüm turistlere, oradaki trafiği ortadan kaldırmak suretiyle, bir shuttle sistemiyle orada binaları birbirlerine bağlamak, oraları tamamıyla bir yürüyüş alanı haline getirmek suretiyle, İstanbul’un tüm güzelliklerini, oradan Topkapı’yı, Boğazı, Marmara’yı izleme imkanlarını verecektik. Bunlardan şu anda biraz zaman kaybettik, ama bunu gene gerçekleştireceğiz. Ve bunu gerçekleştirmek suretiyle, işte sizlerin de attığı bu adımlarla, inanıyorum ki İstanbul dünyaya çok daha farklı bir şekilde ürünleriyle de güzellikleriyle de mesajını verecek” demesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanan İstanbul İli Kadıköy İlçesi Haydarpaşa garı ve Çevresi, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ( Liman bölgesi hriç Haydarpaşa Gar ve Çevresi ile Kadıköy meydan ve çevresini kapsayan bölge) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Müdürlüğünün 21.03.2011 tarih 3200 sayılı kararı ile uygun bulunarak onanmıştır. 

İstanbul V Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Müdürlüğünün 21.03.2011 tarih 3200 sayılı kararının sonuç bölümünde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.

İstanbul İli Kadıköy İlçesi 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar Liman ve Geri sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına ilişkin; 

Haydarpaşa garı ve çevresi Kentsel ve Tarihi Sit alanı arasında kalan kısım ve Kadıköy Meydanı ve Çevresi Kentsel Sit Alanı’nın doğusunda yer alan dolgu alanının etkileme geçiş sahası olarak belirlenmesine; 

Plan raporunda ele alınan kayıp tarihi eserlere ilişkin TCDD arşivindeki bilgi belge ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine; 

Planın; plan paftaları plan notları plan raporu üzerinde yapılan değişiklik ve düzeltmelerin gösterildiği bilgi paftası ile birlikte uygun olduğuna karar verildi.

İstanbul V Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunda İstanbul İli Kadıköy İlçesi 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar Liman ve Geri sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına ilişkin görüşmelere devam edilirken Anayasa mahkemesi bu planın hazırlanmasında yasal dayanak olan 5335 sayılı yasanın 32. maddesini iptal etti. 

TCDD ile İBB arasında Haydarpaşa ve çevresindeki taşınmaz alanın planlanarak kentsel dönüşüme tabi tutulması hakkında imzalanan 30.11.2007 tarihli protokolde 5335 sayılı yasanın 32. maddesi dayanak olarak gösterilmiştir. Ancak; Anayasa Mahkemesi tarafından 5335 sayılı yasanın 32. maddesinin 1. fıkrası 13.1.2011 tarih E: 2008/13 K: 2011/14 sayılı karar ile Anayasaya aykırı bulunarak İPTAL edilmiştir. 

Bu iptal kararı TCDD ile İBB arasında imzalanmış bulunan ve muhteviyatı sonuçlanmamış bulunan 30.11.2007 tarihli protokolün yasal dayanağını ortadan kaldırmıştır. 

Anayasa Mahkemesi kararları yasalar ve yönetmelikler kamu kurum ve kurullarınca bilinmesi gerektiği halde; İstanbul V Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna  22.03.2011 tarih BTS:İST1:2011/ 23 sayılı yazı gönderilerek İBB tarafından hazırlanan “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”n Anayasa Mahkemesinin İPTAL kararı nedeniyle yasal dayanağının kalmadığını bu nedenle de ONAY verilmemesi gerektiğini talep edilmiştir. 

Ancak İstanbul V Nolu Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulu itiraz gerekçemizi ve 5335 sayılı yasanın 32. maddesini iptal eden Anayasa mahkemesi kararaını dikkate almadan “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” nı 21.03.2011 tarih 3200 sayılı kararı ile onaylamıştır. 

Açıkça hukuka ve yasalara aykırı olan İstanbul V Nolu Kültür Ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulunun 21.03.2011 tarih 3200 sayılı kararının iptali için Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından yargıya başvurulacak olup, dava dosyasının hazırlıkları devam etmektedir.

V-Nolu-Kurul-21.03.2011-3200-sayili-karari.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu