Kent ve Demiryolu Menü

Marmaray

Kalıcı Başlantı:

Yenikapı’nın Çanak Çömlekleri

(yorumlar kapalı)

resimHarem-Yenikapı arasında yapılacak İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesinin 26.02.21011 tarihinde Üsküdar yapılan temel atma töreninde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Marmaray Projesindeki gecikmeler için “Bizim dönemimizde başladığımız proje aslında 2010’a yetişebililirdi. Bize gecikmek yakışmaz, ertelemek yakışmaz. Sürekli yok arkeolojik şey, yok çömlek çıktı, yok şu çıktı, yok bu çıktı ile önümüze engeller koydular. Bunlar insandan çok daha mı önemliydi. Yok kuruluydu, yok yargısıydı bunlara takılıp kaldık. 3 sene bizi engellediler. Marmaray’ın işletmeye açılmaması değil maddi kaybı da ciddi noktada. Bundan sonra engel mengel tanımıyoruz, bedeli ne olursa olsun” şeklinde konuştu. Başbakanın Kars’taki heykeli “UCUBE” tanımlamasından sonra arkeolojik değerleri de “çanak çömlek” nitelemesine çeşitli çevrelerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Koruma Kurullarından Haydarpaşa İçin Görüşmelere Devam Kararları.

(yorumlar kapalı)

resimİstanbul V ve VI Nolu Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulları 07.01.2011 tarihinde yapmış oldukları ortak toplantıda 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı değerlendirmişler ancak bir karara varamayarak 07.01.2011 tarih 3002 sayılı karar ile “görüşmelerin devamına” karar vermişlerdi. V ve VI nolu koruma kurulları 14.01.2011 ve 21.01.2011 tarihinde yapmış oldukları ortak toplantılarda da bir karara varamayarak “görüşmelerin devamına” karar vermişlerdir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa 1/5000 KANİP İçin Görüşmelere Devam

(yorumlar kapalı)

resimİstanbul V ve VI Nolu Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulları 07.01.2011 tarihinde yapmış oldukları ortak toplantıda 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı değerlendirmişler ancak bir karara varamayarak “görüşmelerin devamına” karar vermişlerdir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Danıştay 6. Dairesi Haydarpaşa SİT Kararını Onadı.

(yorumlar kapalı)

resimİstanbul 5 Nolu Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 26.04.2007 tasrih 85 sayılı ve 21.06.2006 tarih 167 sayılı, 7.03.2007 tarih 457 sayılı Haydarpaşa ve çevresi için verilmiş olan kentsel v e tarihi sit alanı kararlarının iptali için TCDD tarafından İstanbul 1. İdare Mahkemesinde açılmış bulunan davada DANIŞTAY 6. Dairesi 25.06.2010 tarih E:2008/9172 K:2010/6709 sayılı kararı ile İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 30.01.2008 tarih K: 2008/67 sayılı TCDD nin talebini RED eden kararını ONANMASINA karar vermiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Kayıp Kentin İzinde

(yorumlar kapalı)

resimGeçtiğimiz günlerde İstanbul en eski mekânlarından birinin daha yok oluşuna tanıklık etti. Hollywood piyasa filmlerine inat Avrupa Sineması’na ve bağımsız sinemaya yer veren 1918 doğumlu Beyoğlu’ndaki Alkazar Sineması yaşadığı maddi sıkıntılarla daha fazla boğuşamadı ve perdesini kararttı. 

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Marmaray Tüpü Batırma mı Yoksa Şişirme mi?

(yorumlar kapalı)

resimHaber Türk’ün ekonomi servisinden Olcay Aydilek’in 21 Kasım 2010 tarihinde “kamusal kapışma” adı ile yaptığı ve web sayfasında yayınlanan haberde yıllık 600 milyon TL gelir sağlayacak Marmaray projesinin işletilmesine sahip olmak adına TCDD ile İBB arasında kıyasıya bir rekabetin başladığı dile getiriliyordu. Konuyu haberdeki veriler ve de elimizdeki kaynaklarla birde biz değerlendirelim istedik.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

BTS Marmaray Kazılarının Durdurulması İçin Koruma Kuruluna Başvurdu

(yorumlar kapalı)

resimSirkeci gar civarında yapılan Marmaray projesi tünel kazılarının Topkapı sarayı müştemilatının duvarlarında çatlamalara neden olması üzerine Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şubesi İstanbul 4 Numaralı Kültür Ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne 08.11.2010 tarihinde yazılı başvuru yapmıştır. Yapılan başvuruda "Marmaray tünel kazma çalışmalarının durdurulması, İTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığından bu konuda bir görüş ve rapor alındıktan sonra bir karar verilmesi" talep edilmiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Marmaray Topkapı Sarayı Altyapısına Zarar Verecek Demiştik.

(yorumlar kapalı)

20-21-22-23 MAYIS 2010 İTÜ Taşkışla 109 Nolu Salonda gerçekleşen TMMOB İstanbul 2. Kent Sempozyumunda Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası adına Tugay Kartal tarafından İstanbul Demiryolu Taşımacılığı üzerine yapılan sunumda Marmaray kazılarında kullanılan tünel açma makinelerinin Topkapı Sarayı altında yaptığı çalışmanın tarihi değerlere zarar vereceği dile getirilmişti. 1 Kasım 2010 tarihinde yazılı ve görsel basına "Marmaray kazılarının, Topkapı Sarayı surlarında çatlaklara yol açtığı yönünde haberler yansıdı. Yani tarihi yarımadada tahribat bağıra bağıra geliyorum dedi.

Devamı için tıklayınız »