Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

649.Pazar Haydarpaşa Gar Eylemi

(yorumlar kapalı)

Haydarpaşa Dayanışması, “Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak” sloganını Haydarpaşa Gardan bir kez daha haykırdı.

 

Kadıköy Kent Dayanışması, Kalamış Dayanışması, Validebağ Gönüllüleri, Haliç Dayanışması, Katılımcı Sanat Topluluğu, Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Şube, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube yönetim kurulu üyeleri, Mimarlar Odası Maltepe Temsilcisi Osman Güdü, İBB ve Kadıköy Belediye CHP Meclis Üyesi Barış Antik, Kadıköy eski Bld Bşk Yrd. Ülkü Koçer, Prof. Dr Zerrin Bayraktar, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri 649.Pazar eylemine destek verdiler.

 

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Hasan BEKTAŞ tarafından okunan ve Halk TV’de canlı olarak tamamı yayınlanan basın açıklamasında Haydarpaşa Gar’ının Gar kalması mücadelesinin kararlılıkla sürdürüldüğü eylemde rantsal dönüşüme geçit verilmeyeceği vurgulandı.

 https://www.youtube.com/watch?v=IupH_MHPtX4

 

Canlı yayın sonrası sırası ile BTS Genel Sekreteri Murat ORAL, emekli demiryolcu Ayşen Dönmez, BTS İşyeri Temsilcisi Tugay Kartal ile röportaj kaydı yapılmış. Basın açıklaması, röportajlar Halk TV de akşam ana haber kuşağında verilmiştir.

 

BTS Genel Sekreteri Murat Oral “Burayı (Haydarpaşa Garı) protokolle Kültür Bakanlığına devrederek sermayeye nasıl peşkeş çekeriz bunun peşindeler, bu bir hülle, bu bir hiledir, biz bunu biliyoruz” dedi.

BTS Gnl Sekreteri Murat Oral Foto: Çiğdem Türkeş

Emekli Demiryolcu Ayşen Dönmez “Bir dünya kenti dediğiniz İstanbul’da bir tane Merkez Tren Garı yok. Merkez Gar olmazsa tren işletmeciliği yarım kalır, o zaman Haydarpaşa-Adapazarı arasında sefer yapması gereken Ada Ekspresini götürür Gebze’den kaldırırsınız” dedi.

Emekli Demiryolcu Ayşen Dönmez Foto; Çiğdem Türkeş

BTS İşyeri Temsilcisi Tugay Kartal “Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında toplam 700 dönüm alanın Kültür Bakanlığına devredilmesine ait protokolün iptali için sendikamız BTS ve Mimar Odası idari yargıda dava açmıştır. Davalı idarenin savunması beklenmektedir.” dedi.

BTS İşteri Temsilcisi Tugay Kartal- Foto:Çiğdem Türkeş

Okunan basın açıklaması aşağıdadır.

23 Haziran 2024

Basına ve Kamuoyuna,

Haydarpaşa Garı tam 11 senedir kent sakinlerine kapalı!

İstanbul gibi bir dünya metropolünde raylı taşımacılık organizasyonu, Haydarpaşa ve Sirkeci gibi tarihi merkez tren garları olmadan sürdürülmeye çalışılıyor.

Bizler Haydarpaşa Dayanışması olarak tam 19 senedir Haydarpaşa Garı’nın demiryolu işlevi ile birlikte yeniden kamusal kullanıma açılması için ısrar ediyoruz.

2005’ten bu yana kentsel dönüşüm projeleriyle sermayenin kullanımına açılmak istenen Haydarpaşa Garı’nı tarihi ve endüstriyel işlevine, toplumsal belleğine, kültürel mirasına uygun biçimde, bir kamusal ulaşım mekânı olarak korumak için zorlu bir mücadele verdik.

Onlarca eylem, basın açıklaması, yürüyüş, sanatsal ve akademik buluşma, nöbet ve kampanya gerçekleştirerek hem sokak hem de hukuki alanda mücadeleyi sürekli diri tutmaya çalıştık.12 senedir sürdürmekte olduğumuz Pazar nöbetleri, bugün Cumartesi Anneleri’nden sonra en uzun soluklu eylem olarak niteleniyor.

Tüm bileşenlerimiz ve destek verenlerle beraber, Haydarpaşa Garı’nı otel, dünya ticaret merkezi, olimpiyat köyü, tasarım merkezi ve AVM gibi pek çok sermaye odaklı kentsel dönüşüm projesinden ve girişiminden kurtarmayı bu mücadele sayesinde başardık.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garları bugün ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel proje alanı ilan edilmesi saldırısı ile karşı karşıyadır.

Bir kez daha “İstanbul’un kültürel zenginliğini artırmak ve korumak, marka değerine katkı sağlamak” gibi vitrin söylemler kullanılarak, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının “bir sanat destinasyonuna, bienal ve sanat merkezine” dönüştürülmek istenildiği anlaşılıyor.

Daha önce Emek Sineması’nda yapıldığı ve Haliç Tersaneleri’nde girişildiği gibi sözde sanat kılıfıyla hazırlanan dönüşüm hamlelerinden birinin bu kez de Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarında denendiğini görmekteyiz.

Bizler sanatın iktidar ve sermaye eliyle araçsallaştırılarak, kentsel dönüşüm ve soylulaştırma girişimlerinin meşrulaştırma aleti olmasına karşıyız. İstanbul gibi bir şehirde sanat destinasyonu haline getirilecek belki de en son yerler Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarıdır.

Çünkü; şehrimizin raylı taşımacılıktaki ulaşım organizasyonu, merkez tren garlarımız kapalı olduğu için büyük zorluklar içinde gerçekleştirilmektedir. İstanbul’un raylı taşımacılık altyapısı ve hizmetleri acilen merkezi garlarına kavuşturulmalıdır. Haydarpaşa ve Sirkeci Garları, bienal ya da müze içeriğiyle değil, tarihine uygun biçimde kamusal ulaşım merkezi niteliğiyle planlanmalıdır.

Demiryolcuları, mimarları, sanatçıları, akademisyenleri, öğrencileri, aktivistleri, yerel dayanışma ve mücadeleleri, politik örgütleri, sivil toplumu, yerel yönetimleri ve tüm kent sakinlerini Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarını kaybetmemek için mücadeleye çağırıyoruz!

Her koşulda ve tüm gücümüzle Haydarpaşa ve Sirkeci’nin gar olarak korunması ve kamu yararı temelinde geleceğe aktarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz!

Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak!

Toplum, Kent ve Çevre için

Haydarpaşa Dayanışması