Kent ve Demiryolu Menü

Marmaray

Kalıcı Başlantı:

Kültür Bakanlığı 4148 İmzayı da İşleme Aldı.

(yorumlar kapalı)

resimHaydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolunun "endüstriyel demiryolu mirası" adı altında korumaya alınması talebinin 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili kurullarca değerlendirilmesi sonucu bir kısım alan ve tesisler hakkında sit ve tescil kapsamında koruma kararları alınmıştır. Anılan hattın tarihi konumu ve tekliği göz önüne alınarak bir bütünlük kapsamında korumaya alınmaması konuya duyarlı çevreleri mutlu etmemiştir. Bu kapsamda 08.06.2009 tarihli yazı ve 4148 imza ile Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğüne alınan kararların yeniden değerlendirilmesini talep edilmiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Demiryolu Mirasının Korunması Talebimizden Vazgeçmeyeceğiz

(yorumlar kapalı)

resimHaydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hatlarının Endüstriyel Demiryolu Mirası kapsamında koruma altına alınması için BTS, Mimarlar Odası ve ICOMOS tarafından 30.07.2007 tarihinde Koruma Kurullarına başvuru yapılmıştı. Koruma kurullarından çıkan kararlarda bina ve tesislerin korunmasının yeterli görülerek hattın bir bütünlük içinde koruma altına alınması yönünde karar çıkmaması üzerine, devam eden imza kampanyamızda toplanan 4148 imza ile koruma kurullarına Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hatlarının Endüstriyel Demiryolu Mirası kapsamında bütünlüklü olarak koruma altına alınması talebimizdeki ısrarımızı bir kez daha yineledik.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Çalıştay:İstanbul’un Yüzey ve Yüzeyaltı jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması

(yorumlar kapalı)

resimTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 28 – 31 Ocak 2010 tarihinde  Kadir Has Üniversitesi, Cibali Yerleşkesinde İstanbul’un Yüzey ve Yüzeyaltı jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması Çalıştayı düzenleyecektir. Çalıştay’da  Marmaray kazıları çerçevesinde elde edilen jeolojik ve arkeolojik verilerin birlikte değerlendirilmesinin gereği ve önemi  ve  Marmaray projesi kapsamında yapılan deniz tabanı sondajlarıda tartışılacak konular arasında bulunmaktadır.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

V Nolu Koruma Kurulu:Demiryoluna İnşai Fiziki Müdahalede Bulunmayın Dedi

(yorumlar kapalı)

resim2007 yılı içinde Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hattı ve çevresindeki varlıkların bir bütün olarak "demiryolu endüstri mirası" kapsamında koruma altına alınması için BTS, Mimarlar Odası ve ICOMOS 30.07.2007 tarihinde ilgili Tabiat ve Kültür varlıklarını Koruma Kurullarına başvuru bulunmuştu. Talep hakkında daha önce İstanbul IV nolu koruma Kurulu ve Kocaeli Koruma Kurulu karar vermişti. Son olarak da İstanbul V Nolu Koruma Kurulu’nun 11.02.2009 tarih 1651 sayılı kararı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Demiryolu Hatlarının Sökülmesinde Yeni Hedef

(yorumlar kapalı)

resimMarmaray CR1 inşaatı kapsamında 08 Aralık 2008 Halkalı –Gebze arası demiryolu hattının  kapatılma tarihi olan DLH Genel Müdürlüğünün 04.12.2008 tarih 24094 sayılı yazısında geçici süre uzatımı nedeni ile 15.06.2009 tarihine ertelendiği açıklanmıştı. DLH Bölge Müdürlüğünce Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan başvuruya verdiği cevapta Halkalı-Gebze arası demiryolu hattının 2 yıl süre ile kapatılma tarihinin 07.01.2010  olarak hedeflendiğini bildirmiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Taş Yerinde Ağırdır, Ya Taş Gibi Ayrılık Çeşmesi ?

(yorumlar kapalı)

resimOsmanlı Padişahları’nın ordusuyla Anadolu seferine çıkarken, hacı adaylarının ise Bağdat’a hareket ederken sevdiklerinden ayrıldığı nokta olduğu için "Ayrılık Çeşmesi" denilen çeşmenin 407 yıl önceki kimliğine kavuşturulması amacı ile restitüsyonunun (orijinal haline uygun proje) hazırlanması için  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde Kadıköy Belediyesi tarafından bir kazı çalışması başlatıldı.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Marmaray’a Açılan Davalar Birleştirildi

(yorumlar kapalı)

resimTCDD nin yaptığı idari işlemler aleyhine, çalışanlar tarafından İdare mahkemelerinde açılan davalar 2577 sayılı kanunun 4001 sayılı kanunla değişik 38. maddesinin 1. fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilmeyip davalar ayrı ayrı görülerek farklı kararlar çıkmıştı geçtiğimiz yıllarda. Ancak bu sefer "İdari Yargının" farklı bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Marmaray Projesinin CR1 etabına farklı istemlerle açılan üç ayrı dava Ankara 2.İdare Mahkemesinde birleştirildi.

Devamı için tıklayınız »