Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Marmaray’a Açılan Davalar Birleştirildi

(yorumlar kapalı)

TCDD nin yaptığı idari işlemler aleyhine, çalışanlar tarafından İdare mahkemelerinde açılan davalar 2577 sayılı kanunun 4001 sayılı kanunla değişik 38. maddesinin 1. fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilmeyip davalar ayrı ayrı görülerek farklı kararlar çıkmıştı geçtiğimiz yıllarda. Ancak bu sefer "İdari Yargının" farklı bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Marmaray Projesinin CR1 etabına farklı istemlerle açılan üç ayrı dava Ankara 2.İdare Mahkemesinde birleştirildi.

İstanbul 9.İdare Mahkemesine Marmaray için DLH’ye usulsüz arazi tahsisinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için 27.09.2007 tarihinde açılan dava Ankara İdare Mahkemelerine oradan da Danıştay’a, Danıştay’dan tekrar Ankara İdare Mahkemelerine gönderilen, arada yanlış mahkemeye gönderilmek suretiyle zaman kaybettirilen davada yürütmesinin durdurulması istemi 511 gün sonra reddedildi. Akabinde de Ankara 3. İdare mahkemesindeki 2009/188 esasa kayıtlı dava, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 2009/2105 sayılı kararıyla, Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2009/8 esas numarasına kayıtlı olarak halen devam eden, "Marmaray Projesinin CR1 Sözleşmesinin iptali istemli davaya" bağlandı.

resim

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından, Marmaray Projesinin ikinci etabı olan CR 1 için TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile DLH Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme gereği Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hattının 2′ den 3 yola çıkarılması ve hattın 3 yola çıkarılması ve inşaat gerekçesiyle 2 yıl boyunca işletmeye kapatılması hakkındaki idari işlemin İPTALİ İLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI talebi ile 06.11.2008 tarihinde Ankara 10. İdare mahkemesine 2008/2246 sayıya kayden açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma talebini ret etmekle birlikte davanın Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2009/8 esas numarasına kayıtlı olarak devam eden davaya eklenmesine karar vermiştir.  

Yukarıdaki iki davanın eklenmiş olan dava dosyasının süreci ise şöyledir. İstanbul’da "Marmaray Projesinin CR1 Sözleşmesinin iptali istemli davaya" açılan dava Ankara 2.İdare Mahkemesine gönderilmiş ve yaklaşık 5 aydır da bu mahkemede 2009/8 esas numarasına kayıtlı olarak görülmeye devam edilmektedir. 8 aydır Yürütmeyi Durdurma talebinin karara bağlanılması beklenilmektedir. Böylelikle "marmaray" projesine karşı farklı talep ve istemlerle şu ana kadar açılmış bulunan üç dava tek dosyada birleştirildi. Farklı talep diyoruz çünkü her üç davanın talebi ve istemi birbirinden farklıdır. Bu farklılığı göstermek amacı ile yukarıdaki üç paragrafta talepleri kırmızıyla renklendirdik.

Bu çelişkinin yanında diğer göze çarpan husus ise Ankara 2.İdare Mahkemesinde toplanan 2 davanın içeriğine ilgili mahkemelerce girilip yürütmeyi durdurma kararının verilmesinin ardında birleştirme kararının çıkmasıdır. Hukuken, kendilerindeki dava dosyaları için, "bu dava 2.İdare Mahkemesinde görüşülmeli" diyen diğer mahkemelerin, dosyaları 2.İdare Mahkemesine gönderme kararı çıkmadan hemen önce, Yürütmenin durdurulması taleplerini değerlendirmeye alarak "RET" kararı vermeleri ise anlaşılamamıştır!

resimAnayasa Mahkemesi 47. Kuruluş Yıldönümü’nde Ahlatlıbel’de yaptırdığı yeni binası ve önündeki evrensel adalet tanrıçası heykelinde kapalı (bağlı) olması gereken gözlerin açılmasının tartışmaları devam ederken, yürütmesi durdurulmuş iki dosyanın birleştikleri 2.İdare Mahkemesindeki 2009/8 esas sayılı "sözleşmenin iptali" istemli davanın, henüz karara bağlanmamış olan yürütme durdurma talebine etki etmeyeceğini düşünmekte zordur. Bu durum yargı sistemimiz için ne kadar hukuki bir değer taşıdığı bilinmemektedir.

Marmaray Projesinin CR1 etabının ve dayanak sözleşmenin iptali istemiyle açılan davanın yürütmesinin durdurulması istemi karara yukarıda izah ettiğimiz önceden kararı açıklanmış iki davadan etkilenerek karara bağlanacaktır.

 

Marmaray projesinin CR1 etabına karşı açılan davalarda davacı sıfatıyla 2 kişi, 1 sendika sıfatıyla 1ayrıca 1 de müdahil olmak üzere, 4 muhatap olmaktadır. Bu durumda Marmaray Projesine yalnızca 3 demiryolcu karşı çıkıyor gibi bir görüntü yaratıyor, en azından dosyayı karara bağlayacak olan 2.İdare Mahkemesi hakimlerinin gözünde!

Bu durumdan kim ne sonuç çıkartır bilinmez ama CR1 sözleşmesinin "Bölüm 16-İstasyonlar" başlıklı bölümünde geçen bazı veriler, işin ne kadar tehlikeli boyutlarda devam ettiğini "belgelerin diliyle" gösteriyor.

Bu veriler, evrak üzerinde herhangi bir oynama yapılmaksızın aşağıya çıkartılmıştır….

Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 16-İstasyonlar

Tablo 2: Yıkılacak istasyon binaları ve peronlar

(Her iki yaka için-y.n.)

İstasyon Adı Peron Durumu

Kazlıçeşme Peron yıkılacaktır. Yeni istasyon başkaları tarafından inşa edilecektir.

Zeytinburnu Peron yıkılacak

Yenimahalle Peron yıkılacak

Bakırköy Peron yıkılacak

Yeşilyurt Peron yıkılacak

Yeşilköy Peron yıkılacak

Florya Peron yıkılacak

Menekşe Peron yıkılacak

Küçükçekmece Peron yıkılacak

Soğuksu Peron yıkılacak

Kanarya Peron yıkılacak

Halkalı Peron yıkılacak

Söğütlüçeşme Peronlar yıkılacak

Kızıltoprak Peronlar yıkılacak

Feneryolu Peronlar yıkılacak

Göztepe Peronlar yıkılacak

Erenköy Peronlar yıkılacak

Suadiye Peronlar yıkılacak

Bostancı Peronlar yıkılacak

Küçükyalı Peronlar yıkılacak

İdealtepe Peronlar yıkılacak

Süreyyaplajı Peronlar yıkılacak

Maltepe Orta peron yıkılacak

Cevizli Peronlar yıkılacak

Atalar Peronlar yıkılacak

Kartal Peronlar yıkılacak

Yunus Peronlar yıkılacak

Pendik Peronlar yıkılacak

Kaynarca Peronlar yıkılacak

Tersane Peronlar yıkılacak

Güzelyalı Peronlar yıkılacak

Aydıntepe Peronlar yıkılacak

İçmeler Peronlar yıkılacak

Tuzla Peronlar yıkılacak

Coşkuoğulları Peronlar yıkılacak

Çayırova Kuzey peronu yıkılacak

Fatih Peronlar yıkılacak

Osmangazi Peronlar yıkılacak

Gebze Peronlar yıkılacak

16.1.2.3. Kızıltoprak İstasyonu

1.Mevcut Kızıltoprak İstasyonu yıkılacak ve yeniden inşa edilmeyecektir(bu istasyon için aynı sözleşmede çelişkili bilgiler mevcuttur-y.n.)….

16.1.2.4. Feneryolu İstasyonu

1.Söz konusu bina, yeni banliyö sisteminin bir parçasını oluşturmamaktadır ve önerilen yeni istasyondan uzakta ye almaktadır. T3 hattı, binanın kanopisi altından geçecektir ve beyaz kanopi yüklenici tarafından yıkılacaktır….

16.1.2.5. Göztepe istasyonu

1.Bu bina, yeni istasyonun bir parçasını oluşturmayacaktır. Fakat T3 hattı, binanın altından ve binanın güney taqrafında yıkılacak olan peron merdivenlerinin bulunduğu yerden geçecektir. Yüklenici, binanın ve binanın üzerinde durduğu köprünün yapısal durumlarının incelenmesi için detaylı bir çalışma yürütecek ve ilgili restitüsyon ve restorasyon çizimlerini hazırlayacaktır. Bunu hazırlarken yüklenici bu binanın artık istasyon binası olarak kullanılmayacağını dikkate alacaktır…

16.1.2.6. Erenköy İstasyonu

1.Bina, yeni banliyö sisteminin bir parçasını oluşturmayacaktır; fakat bu bina önerilen istasyon çevresi dahilinde yer alacaktır. Yüklenici istasyonun beyaz kanopisini hatların tesisi için yıkacaktır…

16.1.2.7. Suadiye İstasyonu

1.Bina, yeni banliyö sisteminin bir parçasını oluşturmayacaktır; fakat bu bina, önerilen istasyon çevresi dahilinde ve peronun batı ucunun önünde yer alacaktır. İstasyonun beyaz kanopisi, yüklenici tarafından hatların tesisi için yıkılacaktır.

16.1.2.8. Bostancı İstasyonu

1….İstasyonun beyaz kanopisi, yüklenici tarafından hatların tesisi için yıkılacaktır.

16.1.2.10. Kartal İstasyonu

1….Bina, önerilen istasyon peronundan uzakta bulunmaktadır ve yeni banliyö sisteminin bir parçasını oluşturmayacaktır…

16.1.2.17.Yeşilköy İstasyonu

1.İstasyon binası ve kanopi ile perondaki bilet gişesi ve bekleme salonu, tarihi öneme sahiptir. Yüklenici, bu tarihi binalar için restitüsyon ve restorasyon çizimlerini hazırlayacaktır. Yüklenici, binaları ve kanopiyi dikkatli bir şekilde yıkacak ve tekrar kullanılabilecek olan yapısal ve mimari parça ve elemanları kurtaracak ve saklayacaktır…. Yeni yapının kafe ve gösteri ile kültür merkezi olarak hizmet verecek şekilde tasarımı yapılacaktır.

 

Bu durumdan kim ne sonuç çıkartır? Sorusuna yol gösterici cevabımıza gelince…

Taraf olunuz…

Taraf olmak için Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2009/8 esas numarasına kayden devam eden davaya gerek kurumsal (STÖ-STK) gerekse bireysel olarak MÜDAHİL olunuz.

Yararlanılan Kaynaklar:

http://marmaraygunlugu.blogspot.com/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu