Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

BTS Marmaray Kazılarının Durdurulması İçin Koruma Kuruluna Başvurdu

(yorumlar kapalı)

resimSirkeci gar civarında yapılan Marmaray projesi tünel kazılarının Topkapı sarayı müştemilatının duvarlarında çatlamalara neden olması üzerine Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şubesi İstanbul 4 Numaralı Kültür Ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne 08.11.2010 tarihinde yazılı başvuru yapmıştır. Yapılan başvuruda "Marmaray tünel kazma çalışmalarının durdurulması, İTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığından bu konuda bir görüş ve rapor alındıktan sonra bir karar verilmesi" talep edilmiştir.

BTS-İST-1 : 2010-11/                                                                                                       İstanbul

KONU : Marmaray ve Topkapı Sarayı                                                                               08.11.2010

 

İSTANBUL 4 NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                   Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi No: 72-74

                                                                                                                      Eminönü/İstanbul

 

TELEFON :(0212) 512 09 19-(0212) 528 10 07 FAKS: (0212) 528 10 07

 

resimTopkapı Saray kompleksinin altından geçen Marmaray tünel kazısı nedeniyle Sur-u Sultani olarak bilinen tarihi yapılarda büyük çatlaklar meydana geldiği, Gülhane Parkı içerisinde yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, çok sayıda çatlak nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya olunduğu, Kültür ve Turizm Bakanı Günay’ın gündeminde tarihi eserleri tahliye etmek ve müzeyi kapatmak olduğu yönündeki haberler basına yansımıştır.

Ayrıca yine Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bir heyet müzede inceleme yaptığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Bunun yanında; Yaklaşık iki yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Özkan Aygün’ün başında bulunduğu ekip tarafından Topkapı Sarayı Ayasofya ve Sirkeci Gar’ın altından Marmara denizine uzanan alanda yapılan araştırmada toprak altında MS 4. Yüzyıla ait bu güne kadar bilinmeyen birçok suyolu, sarnıç’ın bulunmuştur. Bu suyollarından ve sarnıçlardan bazılarının Topkapı Sarayı ile Marmara denizi arasında yer aldığı ifade edilmektedir. Proje danışmanı İTÜ Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Özer, çalışmanın mimari açıdan çok önemli olduğunun altını çizerek şunları söylemiştir. "Bizans dönemine kadar inen değişik katmanlar ortaya çıktı. Dehlizlerin Roma döneminde yapıldığı ve Osmanlı döneminde kullanıldığına dair çok önemli izlere rastladık. Değişik dönemlerin inşaat tekniklerini tespit etmek açısından çok önemli ipuçları verecek. Bu duvarlara şimdiye kadar el değmemiş. Çok iyi şeyler ortaya çıkacak".

Marmaray Projesinin Kazlıçeşme Sirkeci arasında kesimi toprak altında tünel açma makineleri (TBM) kullanılarak delme tünel olarak inşa edilmektir. Yukarıda sözünü ettiğimiz sarnıçlar ve suyolları Marmaray Projesinde çalışan TBM makinelerinin çalışma alanı içindedir. Projede çalışanlardan aldığımız ve doğrulanmamış haberlere göre Marmaray projesinde güvenlik amacı ile bu sarnıçların betonlanarak doldurulduğu ifade edilmektedir.

Marmaray tünel Kazılarının Topkapı Sarayına ve toprak altındaki sı yolları ve su sarnıçlarına zarar verdiği son gelişmelerden sonra gün ışına çıkmıştır.

Topkapı sarayı ve müştemilatının ziyaretçi girişimine kapatılması yaşanan tarihi hasarlara bir fayda sağlamayacaktır.

Bu nedenle Marmaray tünel kazma çalışmalarının durdurularak İTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığından da bu konuda bir görüş ve rapor alınarak bir karar verilmesini talep ediyoruz.

BTS İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE

YÖNETİM KURULU ADINA

 

Av. Ersin ALBUZ Hasan Bektaş

Hukuk Sekreteri Şube Başkanı

DAĞITIM :

Gereği :

4 Nolu KTVKK İstanbul

Bilgi :

İTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığına İstanbul

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu