Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa 1/5000 KANİP İçin Görüşmelere Devam

(yorumlar kapalı)

resimİstanbul V ve VI Nolu Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulları 07.01.2011 tarihinde yapmış oldukları ortak toplantıda 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı değerlendirmişler ancak bir karara varamayarak “görüşmelerin devamına” karar vermişlerdir.

İstanbul V ve VI nolu KTVKK’nın 03.11.2010 tarihinde yaptıkları ortak toplantıda “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı değerlendirmişler ancak bir karara varılamadığından müzakerenin devamına 2900 sayılı karar ile karar vermişlerdi.(1)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Başkanvekili Ahmet Aksu, daha önce gündeme gelen Haydarpaşa Garı’nın yenilenmesi projesi kapsamında bölgenin Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) ÖİB’ye devri konusunda çalışmalarda sona gelindiğini 16.10.2010 tarihinde basın mensuplarına açıklamıştı.(2)

Ancak TCDD ile ÖİB arasında Haydarpaşa gar dönüşüm projesi için anlaşma henüz imzalanmamış olacak ki ÖİB resmi web sayfasında bu yönde bir kayıt bulunmamaktadır. (3)

İstanbul V Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Yönetimine gönderilen 07.01.2011 tarih 3002 sayılı kararda; 03.11.2010 tarih 2900 sayılı kararda görüşmelerin devamına karar verildiğinden 19.07.2010 tarihli uzman raporunun okunduğu, dosyanın incelendiği, yapılan görüşmeler sonucunda 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili “müzakerenin devamına” karar verilmiştir.

resim

1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın gerçekte Haydarpaşa garı korumaktan uzak ve yoğun bir yapılaşma, işlev değişikliği getirdiği için V ve VI nolu koruma kurulları planı onamakta veya reddetmekte kararsız kaldıkları gibi, bu dönüşüm projesi için ÖİB’nın devreye sokulma girişiminin sonucunun beklenmesi nedeni ile bir karara varılamadığı izlenimini edinmekteyiz.

İlgili linkler:

1. http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=784 

 

2. http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=802

3.http://www.oib.gov.tr/portfoy/portfoy_genel.htm  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu