Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD’nin Fazla Mesai Ücretine AİHM Yolu Göründü

(yorumlar kapalı)

Demiryollarında personel noksanlığı yıllardır personele fazla mesai yaptırılarak kapatılmaktadır. 24 saat devamlılık arzeden işyerlerinde görev yapan personele fazla mesai yapma isteği gönüllülük değil adeta bir zorunluluk esası üzerinden süre gelmektedir. Bunca yoğun emek karşılığı alınan fazla mesai ücreti de düşük olarak tanımlamak bile mümkün değil. Komik bir rakamdır. Bu gün için TCDD’de 1 saat fazla mesainin karşılığı 1.10 Türk Lirasıdır.

Bu durumda 1 günde yapılan 8 saat fazla çalışma karşılığı 8.80 Türk Lirasıdır. 30 günlük karşılığı ise 264 Türk Lirasıdır. Yani mevcut personele fazla mesai yaptırmak asgari ücretle eleman çalıştırmaktan daha ucuza gelmektedir.

 

resim

Fazla mesai yapmamak için 1986 yılında direniş yapan demiryolcular gazetelere "çağdaş köleler" başlığı ile haber olmuşlardı.

 

resim

TCDD’nin resmi web sayfasında 2003–2007 yıllığının yayınlandığı http://www.tcdd.gov.tr/genel/tcddist2007.pdf web sayfasına bakıldığında 2003 yılında TCDD bünyesinde geçici işçiler dahil olmak üzere 78684 personel görev yapmaktadır. Çalışan sayısı 2007 yılında 73785 düşmüştür. TCDD’nin iş hacminde yükselme gerçekleşirken teknolojik gelişiminde üretim koşullarına doğrudan etki edecek bir gelişme görülmemektedir. Bu durumda artan iş hacmine karşılık noksanlaşan personel açığı mevcut personele fazla mesai ve de esnek çalışma ile giderilmektedir.

 

resim

TCDD’de 2002 yılında 12 saatlik fazla mesai karşılığı ödenen ücretin eksik ödendiği gerekçesi ile İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. İstanbul 2.İdare Mahkemesince TCDD lehine verilen 29.05.2009 tarih K:2007/1719 sayılı kararını bozulması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz 08.04.2009 tarih K:2009/4833 sayılı karar ile reddedilmiştir.

399 nolu KHK esas alınarak çalışanlara ödenen fazla mesai ücretinin bir saatlik emeğin karşılığı olmadığı bu durumunda Anayasada angaryanın belirlendiği 2.5.18.49 ve 55 ci maddelerine aykırı olduğu iddiaların dikkate alınmadığı gerekçesi ile İstanbul Bölge İdare mahkemesine İYUK’un ilgili hükümleri gereği karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.

12.06.2009 tarihinde Bölge İdare Mahkemesinin 08.04.2009 tarih K:2009/4833 sayılı kararının düzeltilerek İstanbul 2.İdare Mahkemesince TCDD lehine verilen 29.05.2009 tarih K:2007/1719 sayılı kararının bozulmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

Karar düzeltme talebi iç hukukun son aşaması olup davacı lehine bir sonuç çıkmadığı takdirde TCDD’de uygulanan Fazla Mesai ücreti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınacaktır.

resim

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu