Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD Genel Müdürü Haşim Sanver

(yorumlar kapalı)

Behiç Erkin 16 Ağustos 1928’de İstanbul’da Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek Nafıa Vekâleti’nden istifa etmek istediğini söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa da “Senin vekâletin iyi bir vekâlettir,” diyerek istifasını kabul etmemiştir.

Bu görüşmede Behiç Bey, İsmet Paşa’ya Devlet Demiryolları İdare Meclisi Reisi ve eski Posta ve Telgraf Nazırı Haşim Bey’in (Haşim Sanver) Umum Müdürlüğe tayinini teklif etmiştir.
19 Ağustos 1928’de İsmet Paşa, Haşim Bey’in tayinine Cumhurbaşkanının onay verdiğini bildirmiş ve Behiç Bey de Haşim Bey’in tayinini teklif eden kararnameyi imzalamıştır.(1)

Mustafa Kemal Atatürk’ün 20 Eylül 1928 tarihinde Kayseri’ye üçüncü ziyaretinde tren Boğazköprü’ye yaklaşırken Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Müdürü Haşim Sanver ve muavini Rıfat Ilgar yeni alfabe ile klişesini önceden tasarlayıp hazırlattıkları ve Haydarpaşa Demiryollar Matbaasında özel olarak 12×16 cm ebadında basılan seyr-ü sefer cetvelini Mustafa Kemal’e imzalatırlar. (2)

TCDD Genel Müdürü Haşim Sanver Kütahya hattında yol bakım onarım çalışmalarını denetliyor

Eylül 1917 ila Ekim 1918 tarihleri arasında Osmanlı Posta Nezareti görevinde bulunan Hüseyin Haşim Sanver 20.08.1928 ila 30.04.1931 tarihleri arasında da TCDD Genel Müdürlüğü görevini yürütür.

TCDD Genel Müdürü Haşim Sanver Haydarpaşa Gar’da demiryolcularla birlikte 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 31 Birinci kânun 1943 tarihinde biten on ikinci hesap devresine ait Murakabe Komisyonu Raporunda ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1944 Yılı Aralık ayının 31 inde biten On üçüncü hesap dönemine ait Denetleme Komisyonu Raporunda imzası bulunan dört murakıp üyeden biri de Haşim Sanver’dir.

Haşim Sanver Kütahya Gar önünde demiryolcularla birlikte

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi adlı pdf uzantılı belgede “Mülkiyeli bir sanatçı olan 1870 İstanbul doğumlu Tamburi Mahmut Aziz’in bestelerinde lirik ve hüzünlü bir hava sezilmekte olduğu, ancak, ne kadar beste yaptığı ve bunların nerede bulunduğu kesinlikle bilinemediği yazılıdır. Yıllarca, Hâşim Sanver’in evinde oturduğu bilinen Tamburi Mahmut Aziz’in bu nedenle de evlenmediği sanılmaktadır. Ölümüne yakın yıllarda nerede oturduğu da bilinmemektedir. Dergimiz, onun musiki yapıtlarını tanıtacak ve bunların değerini belirtecek yazılara açık kalacaktır. Onun bu yönünü bilenlerin yazmalarını bekleyeceğiz” açıklaması yer almaktadır.

Her şeb göreyim gül yüzünü arz-ı cemal et
Zevk eyleyelim subha kadar, def-i melal et
Aguşuma gel, ruhumu sermest-i visal et
Zevk eyleyelim subha kadar, def-i melal et

Tanburi Aziz Mahmut Bey Hüzzam makamı Usulü Curcuna Formu Şarkı

Yararlanılan Kaynaklar:

(1) Dilaver Dinç “Behiç Erkin ve Devlet Demiryollarının Kuruluşu” Yüksek Lisans Tezi
(2) http://kentvedemiryolu.com/2747-a-numarali-katarin-seyr-u-sefer-cetveli/

NOT: Haşim Sanver Fotoğrafları torununun arşivinden yayımlanmak üzere alınmıştır.