Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Mecliste kadının adı yine yok…

(yorumlar kapalı)

Çankaya’da türban, Mecliste frak tartışması

"Kadının adı yine yok"

Meclise 50 tane kadın milletvekili seçildi diye sevinile dursun, erkek egemen mantığın hiç değişmediği ortada…! Çankaya’daki türban tartışmalarından sonra, şimdi de meclisteki başkanvekili kadınların ne giyeceği tartışılıyor. Kadının milletvekili ve hatta meclis başkanvekilli seçilmesinin erkek egemen kültür gereği istenmemesi ve meclisteki erkek çoğunluğun çıkartığı içtüzükterin erkeklere göre düşünülmesi nedeniyle, kadın başkan vekillerinin kıyafetine yer verilmemiştir. Bu düzenlemenin çelişki yaratan GİZLİ boyutu ise, kadınların frak giyip giymemesinden çok, frak giysinin tamamlayıcı özelliği olan pantalonun meclis içtüzüğüne göre kadınlar için "YASAK OLMASI" olsa gerek!

 Son günlerde Meclis iç tüzüğünü yapan erkek milletvekili çoğunluğunun temsilcileri olarak kamuoyuna açıklama yapan bazı erkek milletvekillerinin konuya yaklaşımlarında da yeni bir açılım görülmemekte, kadını hala 2.sınıf vatandaş olarak gören ve ne giyeceğine karışan söylemler ortaya çıkmaktadır….

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan bazı erkek milletvekillerinin basına yansıyan sözleri:

Burhan Kuzu (AKP-İstanbul): Frak erkek kıyafeti deniliyorsa, gerekirse içtüzük değiştirilir ve kadını da kapsayan düzenleme yapılır. Bu düzenleme yapılana kadar ne giyilir bilmiyorum ama İçtüzüğe aykırı davranılırsa da hukuka aykırılık oluşur.

Osman Yağmurdereli (AKP-İstanbul): Bence kadınlar da frak giyer. Üstelik çok da şık olur. Bu konuyu bir erkek-kadın ayrımcılığı olarak görmemek lazım.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan bazı kadın milletvekillerinin basına yansıyan sözleri:

Gaye Erbatur (CHP-Adana): İçtüzük erkekler düşünülerek yapılmış. Frak altında etek, çok tuhaf duracak. Bana göre bir kadının papyon takmaması da gerekir.
Aysel Tuğluk (DTP-Diyarbakır): Politika sadece erkek mesleği olarak düşünülmüş. İçtüzükteki o hüküm aslında o zihniyetin yansıması.
Selma Kavaf (AKP-Denizli): Kadınların başkanvekili olması güzel bir gelişme. Siyasete erkekler ilgi duyduğu için kurallar onlara göre düzenlenmiş olabilir. Bu düzenleme değiştirilir. Önemli olan kadınların bu görevlere gelmesidir. Şekile takılmamak lazım.

Genel söylemler de göstermektedir ki, kadınların ne yapacağı, etek boyları, pantalon giyip giyecemeyeğini tartışan bir zihniyeti sorgulamak yerine, sadece konu tartışılmaktadır. Bu durum, yer ve zaman fark etmeyip, kadınının pozisyonu, kıyafeti her yerde erkeklerce belirlenmekte ve kararlaştırılmaktadır. Kadın vekillerin bu konuyla ilgili açıklamalarında, sadece frak üzerinden üzerinden tartışma yapıp, kadının "etek giymek" zorunda bırakılması ve hatta etek boylarının bile ölçülmesi gibi, kadın üzerinde baskı oluşturan düzenlemelerle ilgili hiçbir yorum yapmaması da dikkatlerden kaçmamıştır.

Yapılan tartışmalar da göstermektedir ki, hukukilik adına iç tüzük değiştirilerek, yine kadının ne giyeceğine karar verilecektir. Karar vericilerin 499’u da erkektir. Buradan çıkartılması gereken sonuç 50 kadın vekilin meclise girmesi değil, kadın-erkek ayrımcılığında yoz zihniyetlerin kendini hala koruyor olmasıdır.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com